Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Економіка (профільний рівень) Крупська 10 клас Нова програма

Економіка (профільний рівень) Крупська 10 клас Нова програма

05.07.2018 - 11:51 1 661 0
Економіка (профільний рівень) Крупська 10 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Розділ І. Фундаментальні поняття економіки
ТЕМА 1. ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА І ЛЮДИНИ
§1. Економіка як наука для вирішення основної проблеми суспільства
§2. Як розвивалася економічна наука: визначальні економічні ідеї
§3. Методи економічного дослідження
§4. Функції економічної науки та зв’язки з іншими науками
Тестові завдання
Узагальнюємо знання
ТЕМА 2. ЗМІСТ ОСНОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЯВИЩ ТА ПРОЦЕСІВ
§5. Виробничі ресурси та їхні різновиди 
§6. Виробництво: структура та інфраструктура
§7. Технологічні уклади: характеристика та розвиток
§8. Продукт виробництва: його структура та призначення
§9. Економічна ефективність: зміст та способи оцінювання
§10. Взаємозв’язок основних сфер економіки: виробництва, розподілу, обміну та споживання
Практична робота. Визначення показників ефективності використання ресурсів виробництва
Тестові завдання
Узагальнюємо знання

ТЕМА 3. СПОЖИВАЧ В ЕКОНОМІЦІ. ЕКОНОМІЧНІ ПОТРЕБИ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ
§11. Розвиток і безмежність потреб споживача
§12. Споживчі блага як засіб задоволення потреб
§13. Гранична корисність благ — основа споживчого вибору. Закон спадної граничної корисності
§14. Аналіз кривих байдужості. Гранична норма заміщення
§15. Бюджетна обмеженість вибору споживача. Раціональний вибір споживача
Практична робота. Структура споживання родин із різним рівнем доходів
Тестові завдання
Узагальнюємо знання
ТЕМА 4. ПРОБЛЕМА ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ ТА ВИБОРУ ВИРОБНИКА
§16. Прояви обмеженості виробничих ресурсів
§17. Альтернативні варіанти використання ресурсів. Крива виробничих можливостей
§18. Альтернативна вартість. Закон зростання альтернативної вартості
§19. Ознаки раціонального виробника
§20. Закон спадної продуктивності факторів виробництва
Практична робота. Визначення альтернативної вартості навчання
Тестові завдання
Узагальнюємо знання
ТЕМА 5. ВІДНОСИНИ ВЛАСНОСТІ
§21. Економічний зміст відносин власності
§22. Форми власності
§23. Реформування відносин власності. Приватизація та роздержавлення
Тестові завдання
Узагальнюємо знання

ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНІ СИСТЕМИ. ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО КРУГООБІГУ
§24. Сутність та основні елементи економічної системи
§25. Принципи організації ринкової, командно-адміністративної та змішаної економіки
§26. Зміст економічного кругообігу
§27. Моделі ринкової економіки
Тестові завдання
Узагальнюємо знання

Розділ ІІ. Фундаментальні процеси та явища ринкової економіки
ТЕМА 7. РИНКОВЕ ВИРІШЕННЯ ОСНОВНИХ ПРОБЛЕМ ЕКОНОМІКИ: ЩО, ЯК, ДЛЯ КОГО ВИРОБЛЯТИ
§28. Принципи функціонування ринку
§29. Особливості розв’язання основних проблем економіки в умовах ринку
§30. Сутність ринкового саморегулювання та ринкової конкуренції
§31. Обмеження ринкової конкуренції та ринкового саморегулювання
§32. Принципові відмінності досконалої конкуренції від інших форм організації ринку
Тестові завдання
Узагальнюємо знання
ТЕМА 8. ГРОШІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
§33. Сутність грошей та зміст їхніх функцій
§34. Види грошей за матеріальними носіями
§35. Готівкові та депозитні гроші. Сучасні електронні гроші
§36. Грошова маса та її показники. Суспільна корисність та купівельна спроможність грошей
§37. Стійкість національних грошей і курс національної валюти. Гроші та грошова реформа в Україні
Тестові завдання
Узагальнюємо знання

ТЕМА 9. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ РИНКУ: ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА
§38. Ціна, витрати та корисність товару
§39. Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни
§40. Ринкова пропозиція: зміст, функція пропозиції від ціни
§41. Нецінові чинники попиту та пропозиції
§42. Ціна ринкової рівноваги. Зміст, графічне відображення. Роль рівноважної ціни в ринковому саморегулюванні
§43. Неринкове ціноутворення: чому та в який спосіб уряди країн регулюють ціни на деякі товари
Тестові завдання
Узагальнюємо знання
ТЕМА 10. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗНАНЬ ПРО ЕЛАСТИЧНІСТЬ У ПРАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
§44. Еластичність попиту за ціною
§45. Еластичність пропозиції за ціною
§46. Урахування еластичності при ціноутворенні, формуванні податкової системи та організації торговельних
відносин з іншими країнами
Практична робота. Оцінювання еластичності попиту за ціною для конкретного товару
Тестові завдання
Узагальнюємо знання

ТЕМА 11. РИНКОВА СТРУКТУРА: ОСОБЛИВОСТІ РІЗНИХ РИНКІВ
§47. Ринок товарів та послуг. Суб’єкти ринку та його організація. Форми сучасної торгівлі
§48. Ринок праці. Працівник та роботодавець як суб’єкти ринку. Їхні права та зобов’язання. Що визначає попит і пропозицію на ринку праці
§49. Ринок капіталу. Покупці та продавці кредитних ресурсів. Що впливає на попит і пропозицію на ринку капіталу
§50. Ринок землі. Власники та орендарі (покупці) земельних ресурсів. Чинники попиту на землю та її пропозиції
§51. Ринок інформації. Виробники, покупці (користувачі) інформації. Права та зобов’язання виробників і споживачів інформаційних ресурсів
Тестові завдання
Узагальнюємо знання
ТЕМА 12. ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
§52. Закон ринкового формування доходів
§53. Рента — дохід власника земельних ресурсів. Види ренти. Ціна землі
§54. Заробітна плата
§55. Позичковий відсоток. Чинники диференціації позичкового відсотка на ринку кредитних ресурсів
§56. Особливості формування доходу власників цінних паперів. Курс акції
§57. Дохід від інвестицій на ринку фізичного капіталу. Дисконтування вартості доходу від інвестування в бізнесовий проект
§58. Дохід виробника інформаційних ресурсів в інформаційній економіці
§59. Нерівність у розподілі доходів: зміст, наслідки та способи вимірювання. Проблеми формування та розподілу доходів в Україні
Тестові завдання
Узагальнюємо знання

ТЕМА 13. РИНКОВА ІНФРАСТРУКТУРА: БІРЖІ, БАНКИ, СТРАХОВІ КОМПАНІЇ ТА ІНШІ РИНКОВІ ПОСЕРЕДНИКИ
§60. Взаємозв’язок структури та інфраструктури сучасного ринку
§61. Товарні біржі. Роль уряду в їх функціонуванні
§62. Фондова біржа, її організація та роль уряду у функціонуванні. Індекси фондового ринку
§63. Банки у функціонуванні ринку капіталів. Основні операції та послуги банків. Регулювання діяльності банків національним регулятором
§64. Інші фінансово-кредитні посередники (страхові компанії, трасти, інвестиційні фонди) у функціонуванні ринку капіталів
§65. Служби зайнятості та працевлаштування у функціонуванні ринку праці. Державні та недержавні служби (агенції) на ринку праці
§66. Ринкова інфраструктура сучасної України
Практична робота. Послуги, які надає банк
Тестові завдання
Узагальнюємо знання

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ТЕРМІНИ
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Економіка (профільний рівень) Крупська 10 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?
Вікторія
Вікторія 26.08.2023 - 18:54
Чи можна додати календарне планування для шкіл з румунською мовою навчання для1-4 класу з української та румунської мови?