Географія Коберник 10 клас Нова програма

Географія Коберник 10 клас Нова програма

Название учебника: Географія Коберник 10 клас Нова програма
 
Автор: Коберник С. Г., Коваленко Р. Р.
 
Издательство: Абетка
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як працювати з підручником
ВСТУП
§1. Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»
§ 2. Політична карта
РОЗДІЛ І. ЄВРОПА
Тема 1. Загальна характеристика Європи
§ 3. Сучасна політична карта Європи
§ 4. Інтеграційні процеси в Європі
§ 5. Природні умови та природні ресурси Європи
§ 6. Населення Європи: демографічні процеси
§ 7. Структура населення та процеси урбанізації в Європі
§ 8. Особливості економіки країн Європи. Первинний сектор економіки
§ 9. Вторинний сектор економіки
§ 10. Третинний сектор економіки
Тема 2. Країни Європи
§ 11. Німеччина: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення
§ 12. Німеччина: економічний розвиток країни
§ 13. Франція: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення
§ 14. Франція: економічний розвиток країни
§ 15. Велика Британія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення
§ 16. Велика Британія: економічний розвиток країни
§ 17. Італія
§ 18. Польща
§ 19. Білорусь
§ 20. Росія
РОЗДІЛ ІІ. АЗІЯ
Тема 1. Загальна характеристика Азії
§ 21. Сучасна політична карта Азії
§ 22. Природні умови, природні ресурси та населення Азії
§ 23. Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки
§ 24. Вторинний сектор економіки
§ 25. Третинний сектор економіки.
Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії
Тема 2. Країни АЗІЇ
§ 26. Японія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення, третинний сектор економіки
§ 27. Японія: вторинний та первинний сектори економіки
§ 28. Китай: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення, експортна орієнтація економіки
§ 29. Китай: економічний розвиток країни
§ 30. Індія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення
§ 31. Індія: економічний розвиток країни
РОЗДІЛ ІІІ. ОКЕАНІЯ
Тема 1. Австралія
§ 32. Австралія: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення
§ 33. Австралія: економічний розвиток країни
Тема 2. Мікронезія. Меланезія. Полінезія
§ 34. Острівні країни Океанії
РОЗДІЛ ІV. АМЕРИКА
Тема 1. Загальна характеристика Америки
§ 35. Сучасна політична карта Америки
§ 36. Природні умови і природні ресурси. Населення Америки
§ 37. Особливості економіки країн Америки.
Первинний та вторинний сектори економіки
§ 38. Третинний сектор економіки. Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки
Тема 2. Країни Америки
§ 39. Сполучені Штати Америки: основні чинники, що визначають місце країни в міжнародному поділі праці, система розселення
§ 40. Сполучені Штати Америки: економічний розвиток країни
§ 41. Канада
§ 42. Бразилія
РОЗДІЛ V. АФРИКА
Тема 1. Загальна характеристика Африки
§ 43. Сучасна політична карта Африки
§ 44. Природні умови і ресурси регіону. Населення Африки
§ 45. Особливості економіки країн Африки
Тема 2. Країни Африки
§ 46. Єгипет
§ 47. Південно-Африканська Республіка (ПАР)
РОЗДІЛ VI. УКРАЇНА В МІЖНАРОДНОМУ ПРОСТОРІ
Тема 1. Україна в геополітичному вимірі
§ 48. Геополітична структура сучасного світу та місце в ній України
Тема 2. Україна в системі глобальних економічних відносин
§ 49. Просторові аспекти міжнародних економічних зв’язків України з регіонами та країнами світу

5-07-2018, 11:28 1 308