Географія (профільний рівень) Довгань 10 клас Нова програма

Географія (профільний рівень) Довгань 10 клас Нова програма

Название учебника: Географія (профільний рівень) Довгань 10 клас Нова програма
 
Автор: Довгань Г. Д., Стадник О. Г., Масляк П. О., Куртей С. Л., Бродовська О. Г.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова
Вступ
§ 1 Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»
§ 2 Джерела знань про регіони та країни світу
§ 3 Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на тематичних картах. Картографічні методи дослідження
§ 4 Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела
Практична робота 1 

Розділ I. Глобалізований світ
Тема 1. Політико-географічні закономірності
§ 5 Країни, держави, території та акваторії як геопросторові реалії життєдіяльності людства. Нація. Національні інтереси держави
§ 6 Суверенна держава як цілісна територіальнополітична й господарська система
§ 7 Територія і кордони держави
§ 8 Типологічні підходи до вивчення країн і регіонів
Тема 2. Географія цивілізацій
§ 9 Цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів
§ 10 Статево-вікова, етнічна, релігійна структура населення світу
Тема 3. Глобальні закономірності світосистеми
§ 11 Глобалізація як суспільно-географічний процес. Cвітова економіка на постіндустріальному етапі розвитку
§ 12 Сучасна світова економіка як система. Тенденції розвитку світового господарства від індустріального до постіндустріального суспільства
§ 13 Множина структур світового господарства й господарства окремих країн. Секторальна модель економіки
Дослідження

Розділ ІІ. Європа
Тема 1. Загальна характеристика Європи
§ 14 Загальний огляд Європи
§ 15 Типи країн Європи за рівнем економічного
розвитку. Інтеграційні процеси
Практична робота 2
§ 16 Міжнародні організації
Практична робота 3
Дослідження
§ 17 Природні умови Європи
§ 18 Природні ресурси регіону
§ 19 Демографічні процеси та механічний рух населення Європи. Працересурсний потенціал
§ 20 Структура населення. Урбанізація
§ 21 Українська діаспора в країнах Європи
§ 22 Особливості економіки країн Європи. Прояви глобалізації в регіоні
Дослідження
§ 23 Первинний сектор економіки
§ 24 Вторинний сектор економіки. Реіндустріалізація
Дослідження
§ 25 Третинний сектор економіки. Зв’язки України з країнами Європи
Дослідження
Тема 2. Країни Європи
Країни «Великої сімки» в Європі: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія
§ 26 Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор
§ 27 Німеччина. Вторинний та третинний сектори економіки
Дослідження
§ 28 Франція (Французька Республіка). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор
§ 29 Франція. Вторинний та третинний сектори економіки
Практична робота 4
§ 30 Велика Британія (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор
Дослідження
§ 31 Велика Британія. Вторинний та третинний сектори економіки
Дослідження
Мікронезія. Меланезія. Полінезія
§ 32 Італія (Італійська Республіка). Природноресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор
§ 33 Італія. Вторинний та третинний сектори економіки
Дослідження
Практична робота 5
Економічно розвинені невеликі країни Європи: Швеція, Норвегія, Швейцарія, Іспанія
§ 34 Швеція (Королівство Швеція)
§ 35 Норвегія (Королівство Норвегія)
§ 36 Швейцарія (Швейцарська Конфедерація)
§ 37 Іспанія (Королівство Іспанія)
Практична робота 6
Країни-сусіди України: Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Білорусь, Молдова, Росія
§ 38 Польща (Республіка Польща)
Дослідження
§ 39 Словаччина, Угорщина, Румунія
§ 40 Білорусь (Республіка Білорусь)
§ 41 Молдова (Республіка Молдова)
Практична робота 7
§ 42 Росія (Російська Федерація). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор
§ 43 Росія. Вторинний та третинний сектори економіки

Розділ III. Азія
Тема 1. Загальна характеристика Азії
§ 44 Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. Сучасна політична карта Азії
§ 45 Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії. Райони збройних конфліктів і проявів тероризму
Практична робота 8
§ 46 Природні умови та ресурси Азії
Дослідження
§ 47 Населення Азії. Урбанізаційні процеси.
Працересурсний потенціал
§ 48 Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки
Дослідження
§ 49 Вторинний сектор економіки. Основні промислові центри
Практична робота 9
Дослідження
§ 50 Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли
Дослідження
§ 51 Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії. Країни Азії в МПП. Зв’язки
України з країнами Азії
Тема 2. Субрегіони та країни Азії
§ 52 Східна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону
§ 53 Японія (Японська Держава). Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП
§ 54 Японія. Господарство
Практична робота 10
Дослідження
§ 55 Китай (Китайська Народна Республіка). Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП
§ 56 Китай. Господарство
Практична робота 11
Дослідження
§ 57 Південна Корея (Республіка Корея)
§ 58 Північна Корея (Корейська Народно-Демократична Республіка, КНДР)
§ 59 Південна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону
Дослідження
§ 60 Індія (Республіка Індія). Місце країни в регіоні та світі. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП
Дослідження
§ 61 Індія. Господарство
Практична робота 12
Дослідження
§ 62 Південно-Східна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону.
Сингапур
Дослідження
§ 63 Індонезія (Республіка Індонезія)
§ 64 Західна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону
Практична робота 13
Дослідження
§ 65 Туреччина (Турецька Республіка)
§ 66 Саудівська Аравія (Королівство Саудівська Аравія)
§ 67 Центральна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону
Практична робота 14
§ 68 Казахстан (Республіка Казахстан)
Практична робота 15

Розділ IV. Океанія
Тема 1. Австралійський Союз
§ 69 Австралія (Австралійський Союз). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Третинний сектор
§ 70 Австралія. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
Практична робота 16
Практична робота 17
Дослідження
Тема 2. Мікронезія. Меланезія.
Полінезія
§ 71 Мікронезія. Меланезія. Полінезія
Дослідження

Розділ V. Америка
Тема 1. Загальна характеристика
Америки
§ 72 Особливості географічного положення Америки. Склад регіону
§ 73 Сучасна політична карта Америки. Інтеграційні процеси та міжнародні організації.
Геостратегічні інтереси США
§ 74 Природні умови та ресурси Американського регіону
§ 75 Населення Америки. Урбанізаційні процеси.
Система розселення. Працересурсний потенціал
§ 76 Особливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки
§ 77 Вторинний сектор економіки. Основні промислові райони регіону
§ 78 Третинний сектор економіки
§ 79 Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки, особливості їхньої участі в МПП. Зв’язки України з країнами Америки
Практична робота 18
Практична робота 19
Дослідження
Тема 2. Субрегіони та країни Америки
§ 80 Північна Америка — найпотужніший регіон економічної активності у світі. Сполучені Штати Америки
§ 81 Канада
§ 82 Країни Центральної Америки та Карибського басейну
§ 83 Мексика (Мексиканські Сполучені Штати)
§ 84 Країни Південної Америки. Загальна характеристика
§ 85 Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія)
Практична робота 20
Практична робота 21
Дослідження

Розділ VI. Африка
Тема 1. Загальна характеристика Африки
§ 86 Особливості географічного положення Африки. Склад регіону
§ 87 Інтеграційні процеси в Африці. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму
§ 88 Природні умови й ресурси Африканського регіону
§ 89 Населення Африки
§ 90 Особливості економіки країн Африки. Первинний сектор економіки
§ 91 Вторинний сектор економіки. Особливості розміщення центрів промислового виробництва в регіоні
§ 92 Третинний сектор економіки. Зв’язки України з країнами Африки
Практична робота 22
Практична робота 23
Практична робота 24
Дослідження
Тема 2. Країни Африки
§ 93 Південно-Африканська Республіка (ПАР)
§ 94 Єгипет (Арабська Республіка Єгипет)
§ 95 Нігерія (Федеративна Республіка Нігерія)
Практична робота 25
Дослідження

Розділ VІI. Сучасні проблеми й стратегії розвитку світу та України на XXI ст.
Тема 1. Глобалізаційні виклики XXI ст.
§ 96 Сучасні виклики екологічно-ресурсного, соціального та глобально-регулятивного походження. Глобальні ризики
§ 97 Прояв глобальних викликів
Дослідження
Тема 2. Стратегії розвитку людства на XXI ст.
§ 98 Стратегії розвитку людства
§ 99 Глобальні прогнози розвитку людства
Дослідження
Тема 3. Україна в міжнародному просторі
§ 100 Роль України в сучасному політичному та економічному просторі
§ 101 Україна й процеси транснаціоналізації світової економіки. Україна та ринки ресурсів
§ 102 Участь України в міжнародних організаціях

5-07-2018, 11:23 829