Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Географія (профільний рівень) Довгань 10 клас Нова програма

Географія (профільний рівень) Довгань 10 клас Нова програма

05.07.2018 - 11:23 1 315 0
Географія (профільний рівень) Довгань 10 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Передмова
Вступ
§ 1 Що вивчає курс «Географія: регіони та країни»
§ 2 Джерела знань про регіони та країни світу
§ 3 Способи картографічного зображення об’єктів і явищ на тематичних картах. Картографічні методи дослідження
§ 4 Електронні карти та глобуси. Картографічні інтернет-джерела
Практична робота 1 

Розділ I. Глобалізований світ
Тема 1. Політико-географічні закономірності
§ 5 Країни, держави, території та акваторії як геопросторові реалії життєдіяльності людства. Нація. Національні інтереси держави
§ 6 Суверенна держава як цілісна територіальнополітична й господарська система
§ 7 Територія і кордони держави
§ 8 Типологічні підходи до вивчення країн і регіонів
Тема 2. Географія цивілізацій
§ 9 Цивілізаційний підхід у вивченні країн і регіонів
§ 10 Статево-вікова, етнічна, релігійна структура населення світу
Тема 3. Глобальні закономірності світосистеми
§ 11 Глобалізація як суспільно-географічний процес. Cвітова економіка на постіндустріальному етапі розвитку
§ 12 Сучасна світова економіка як система. Тенденції розвитку світового господарства від індустріального до постіндустріального суспільства
§ 13 Множина структур світового господарства й господарства окремих країн. Секторальна модель економіки
Дослідження

Розділ ІІ. Європа
Тема 1. Загальна характеристика Європи
§ 14 Загальний огляд Європи
§ 15 Типи країн Європи за рівнем економічного
розвитку. Інтеграційні процеси
Практична робота 2
§ 16 Міжнародні організації
Практична робота 3
Дослідження
§ 17 Природні умови Європи
§ 18 Природні ресурси регіону
§ 19 Демографічні процеси та механічний рух населення Європи. Працересурсний потенціал
§ 20 Структура населення. Урбанізація
§ 21 Українська діаспора в країнах Європи
§ 22 Особливості економіки країн Європи. Прояви глобалізації в регіоні
Дослідження
§ 23 Первинний сектор економіки
§ 24 Вторинний сектор економіки. Реіндустріалізація
Дослідження
§ 25 Третинний сектор економіки. Зв’язки України з країнами Європи
Дослідження
Тема 2. Країни Європи
Країни «Великої сімки» в Європі: Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія
§ 26 Німеччина (Федеративна Республіка Німеччина). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор
§ 27 Німеччина. Вторинний та третинний сектори економіки
Дослідження
§ 28 Франція (Французька Республіка). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор
§ 29 Франція. Вторинний та третинний сектори економіки
Практична робота 4
§ 30 Велика Британія (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор
Дослідження
§ 31 Велика Британія. Вторинний та третинний сектори економіки
Дослідження
Мікронезія. Меланезія. Полінезія
§ 32 Італія (Італійська Республіка). Природноресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор
§ 33 Італія. Вторинний та третинний сектори економіки
Дослідження
Практична робота 5
Економічно розвинені невеликі країни Європи: Швеція, Норвегія, Швейцарія, Іспанія
§ 34 Швеція (Королівство Швеція)
§ 35 Норвегія (Королівство Норвегія)
§ 36 Швейцарія (Швейцарська Конфедерація)
§ 37 Іспанія (Королівство Іспанія)
Практична робота 6
Країни-сусіди України: Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Білорусь, Молдова, Росія
§ 38 Польща (Республіка Польща)
Дослідження
§ 39 Словаччина, Угорщина, Румунія
§ 40 Білорусь (Республіка Білорусь)
§ 41 Молдова (Республіка Молдова)
Практична робота 7
§ 42 Росія (Російська Федерація). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Аграрний сектор
§ 43 Росія. Вторинний та третинний сектори економіки

Розділ III. Азія
Тема 1. Загальна характеристика Азії
§ 44 Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. Сучасна політична карта Азії
§ 45 Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії. Райони збройних конфліктів і проявів тероризму
Практична робота 8
§ 46 Природні умови та ресурси Азії
Дослідження
§ 47 Населення Азії. Урбанізаційні процеси.
Працересурсний потенціал
§ 48 Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки
Дослідження
§ 49 Вторинний сектор економіки. Основні промислові центри
Практична робота 9
Дослідження
§ 50 Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли
Дослідження
§ 51 Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії. Країни Азії в МПП. Зв’язки
України з країнами Азії
Тема 2. Субрегіони та країни Азії
§ 52 Східна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону
§ 53 Японія (Японська Держава). Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП
§ 54 Японія. Господарство
Практична робота 10
Дослідження
§ 55 Китай (Китайська Народна Республіка). Місце країни у світі та регіоні. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП
§ 56 Китай. Господарство
Практична робота 11
Дослідження
§ 57 Південна Корея (Республіка Корея)
§ 58 Північна Корея (Корейська Народно-Демократична Республіка, КНДР)
§ 59 Південна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону
Дослідження
§ 60 Індія (Республіка Індія). Місце країни в регіоні та світі. Основні чинники, що визначають місце країни в МПП
Дослідження
§ 61 Індія. Господарство
Практична робота 12
Дослідження
§ 62 Південно-Східна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону.
Сингапур
Дослідження
§ 63 Індонезія (Республіка Індонезія)
§ 64 Західна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону
Практична робота 13
Дослідження
§ 65 Туреччина (Турецька Республіка)
§ 66 Саудівська Аравія (Королівство Саудівська Аравія)
§ 67 Центральна Азія: загальна економіко-географічна характеристика субрегіону
Практична робота 14
§ 68 Казахстан (Республіка Казахстан)
Практична робота 15

Розділ IV. Океанія
Тема 1. Австралійський Союз
§ 69 Австралія (Австралійський Союз). Природно-ресурсний потенціал. Населення. Третинний сектор
§ 70 Австралія. Виробництва, що визначають міжнародну спеціалізацію країни
Практична робота 16
Практична робота 17
Дослідження
Тема 2. Мікронезія. Меланезія.
Полінезія
§ 71 Мікронезія. Меланезія. Полінезія
Дослідження

Розділ V. Америка
Тема 1. Загальна характеристика
Америки
§ 72 Особливості географічного положення Америки. Склад регіону
§ 73 Сучасна політична карта Америки. Інтеграційні процеси та міжнародні організації.
Геостратегічні інтереси США
§ 74 Природні умови та ресурси Американського регіону
§ 75 Населення Америки. Урбанізаційні процеси.
Система розселення. Працересурсний потенціал
§ 76 Особливості економіки країн Америки. Первинний сектор економіки
§ 77 Вторинний сектор економіки. Основні промислові райони регіону
§ 78 Третинний сектор економіки
§ 79 Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Америки, особливості їхньої участі в МПП. Зв’язки України з країнами Америки
Практична робота 18
Практична робота 19
Дослідження
Тема 2. Субрегіони та країни Америки
§ 80 Північна Америка — найпотужніший регіон економічної активності у світі. Сполучені Штати Америки
§ 81 Канада
§ 82 Країни Центральної Америки та Карибського басейну
§ 83 Мексика (Мексиканські Сполучені Штати)
§ 84 Країни Південної Америки. Загальна характеристика
§ 85 Бразилія (Федеративна Республіка Бразилія)
Практична робота 20
Практична робота 21
Дослідження

Розділ VI. Африка
Тема 1. Загальна характеристика Африки
§ 86 Особливості географічного положення Африки. Склад регіону
§ 87 Інтеграційні процеси в Африці. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму
§ 88 Природні умови й ресурси Африканського регіону
§ 89 Населення Африки
§ 90 Особливості економіки країн Африки. Первинний сектор економіки
§ 91 Вторинний сектор економіки. Особливості розміщення центрів промислового виробництва в регіоні
§ 92 Третинний сектор економіки. Зв’язки України з країнами Африки
Практична робота 22
Практична робота 23
Практична робота 24
Дослідження
Тема 2. Країни Африки
§ 93 Південно-Африканська Республіка (ПАР)
§ 94 Єгипет (Арабська Республіка Єгипет)
§ 95 Нігерія (Федеративна Республіка Нігерія)
Практична робота 25
Дослідження

Розділ VІI. Сучасні проблеми й стратегії розвитку світу та України на XXI ст.
Тема 1. Глобалізаційні виклики XXI ст.
§ 96 Сучасні виклики екологічно-ресурсного, соціального та глобально-регулятивного походження. Глобальні ризики
§ 97 Прояв глобальних викликів
Дослідження
Тема 2. Стратегії розвитку людства на XXI ст.
§ 98 Стратегії розвитку людства
§ 99 Глобальні прогнози розвитку людства
Дослідження
Тема 3. Україна в міжнародному просторі
§ 100 Роль України в сучасному політичному та економічному просторі
§ 101 Україна й процеси транснаціоналізації світової економіки. Україна та ринки ресурсів
§ 102 Участь України в міжнародних організаціях
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Географія (профільний рівень) Довгань 10 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?