Розділи
Підручники для школи » 10 клас » Біологія і екологія Андерсон 10 клас Нова програма

Біологія і екологія Андерсон 10 клас Нова програма

05.07.2018 - 11:12 2 863 0
Біологія і екологія Андерсон 10 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Шановні десятикласники та десятикласниці! 3

Вступ

 
§ 1 Біологія та екологія як науки 5
§ 2 Фундаментальні властивості живого 9
§ 3 Стратегія сталого розвитку природи і суспільства 13

Тема 1. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

17
З історії відкриттів 18
§ 4 Систематика - наука про різноманітність організмів 19
§ 5 Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції 23
§ 6 Віруси та їхня біологічна роль 27
§ 7 Пріони та віроїди 31
§ 8 Прокаріоти - найдавніші організми на планеті 33
§ 9 Різноманітність прокаріотичних організмів 37
§ 10 Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів 41
§ 11 Одноклітинні еукаріоти 43
§ 12 Біорізноманіття рослин 47
§ 13 Біорізноманіття тварин 51
§ 14 Біорізноманіття грибів 55
Лабораторна робота. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу 57
Проект. Складання характеристики виду за видовими критеріями 58
Індивідуальні завдання.«Відкриття нових видів в Індокитаї», «Ліси України» 59,60
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Вступ. Біорізноманіття» 61

Тема 2. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

63
З історії відкриттів 64
§ 15 Обмін речовин та енергії - основа функціонування біологічних систем 65
§ 16 Особливості обміну речовин та перетворення енергії в автотрофних та гетеротрофних організмів 67
§ 17 Вуглеводи та ліпіди 71
§ 18 Білки, їхня біологічна роль 75
§ 19 Ферменти та їхня біологічна роль 79
§ 20 Нуклеїнові кислоти та їхня біологічна роль. АТФ 83
§ 21 Вітаміни, їхня роль в обміні речовин 87
§ 22 Структури клітини та метаболізм 91
§ 23 Енергетичне забезпечення процесів метаболізму 95
§ 24 Раціональне харчування - основа нормального обміну речовин 97
Практична робота. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів і білків ворганізмі людини 100
§ 25 Надходження в організм хімічних елементів і якість питної води: вплив на здоров’я людини 101
§ 26 Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини 105
§ 27 Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму організму людини 107
Індивідуальні завдання. «Еритроцити та АТФ-аза», «Кисень і висота» 109,110
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Обмін речовин та перетворення енергії» 111

Тема 3. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ

113
З історії відкриттів 114
§ 28 Генетика як наука 115
§ 29 Зберігання генетичної інформації в клітинах 117
§ 30 Передавання генетичної інформації з покоління в покоління 121
§ 31 Реалізація спадкової інформації: транскрипція та процесинг РНК 123
§ 32 Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак 125
§ 33 Гібридологічний метод. Закономірності, відкриті Менделем 129
§ 34 Неменделівське успадкування ознак 135
§ 35 Зчеплене успадкування ознак 141
§ 36 Цитоплазматична спадковість 147
§ 37 Поняття про мінливість. Спадкова мінливість 149
§ 38 Модифікаційна мінливість 155
Лабораторна робота. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості 156
§ 39 Регуляція активності генів 157
§ 40 Популяційна генетика 161
§ 41 Генетична варіабельність людини 163
§ 42 Еволюція геному людини 165
§ 43 Медична генетика 167
Практична робота. Розв’язування генетичних задач 173
Проект 174
Індивідуальні завдання. «ХворобаДауна», «Аутофагія» 175,176
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Спадковість та мінливість» 177

Тема 4. РЕПРОДУКЦІЯ ТА РОЗВИТОК

179
З історії відкриттів 180
§ 44 Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів 181
§ 45 Клітинний цикл. Ріст і розвиток клітин 183
§ 46 Статеві клітини й запліднення 187
Лабораторна робота. Будова статевих клітин 188
§ 47 Особливості репродукції людини 189
§ 48 Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини 191
§ 49 Ембріогенез людини. Явище ембріональної індукції 193
Лабораторна робота. Вивчення етапів ембріогенезу 196
§ 50 Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів 197
§ 51 Онкогенні фактори та онкологічні захворювання 201
§ 52 Чинники, що впливають на ріст і розвиток людини 205
Індивідуальні завдання. «Теломери», «Фактори росту» 207,208
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Репродукція та розвиток» 209
Предметний покажчик 211
Список додаткових джерел інформації, використаних при створенні підручника 213
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Біологія і екологія Андерсон 10 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2023 - 17:39
Dear in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 27.11.2023 - 09:50
Dear in.ua Administrator! my name’s Eric and for just a second, imagine this… - Someone does a search and winds up at in.ua. - They hang out for a minute to check it out. I’m interested… but…
Porter
Porter 24.11.2023 - 03:43
Dear to in.ua Administrator. This is Porter, and I just found your site, in.ua. It really is got a lot going for it, but I have an idea to make it even more effective. Check out Web Visitors Into
Eric
Eric 21.11.2023 - 03:09
To the in.ua Webmaster! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like
Eric
Eric 15.11.2023 - 15:51
Dear in.ua Admin. my name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing though…