Біологія і екологія Андерсон 10 клас Нова програма

Біологія і екологія Андерсон 10 клас Нова програма

Название учебника: Біологія і екологія Андерсон 10 клас Нова програма
 
Автор: Андерсон О. А., Вихренко М. А., Чернінський А. О.
 
Издательство: Школяр
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановні десятикласники та десятикласниці! 3

Вступ

 
§ 1 Біологія та екологія як науки 5
§ 2 Фундаментальні властивості живого 9
§ 3 Стратегія сталого розвитку природи і суспільства 13

Тема 1. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

17
З історії відкриттів 18
§ 4 Систематика - наука про різноманітність організмів 19
§ 5 Біорізноманіття нашої планети як наслідок еволюції 23
§ 6 Віруси та їхня біологічна роль 27
§ 7 Пріони та віроїди 31
§ 8 Прокаріоти - найдавніші організми на планеті 33
§ 9 Різноманітність прокаріотичних організмів 37
§ 10 Сучасні погляди на систему еукаріотичних організмів 41
§ 11 Одноклітинні еукаріоти 43
§ 12 Біорізноманіття рослин 47
§ 13 Біорізноманіття тварин 51
§ 14 Біорізноманіття грибів 55
Лабораторна робота. Визначення таксономічного положення виду в системі органічного світу 57
Проект. Складання характеристики виду за видовими критеріями 58
Індивідуальні завдання.«Відкриття нових видів в Індокитаї», «Ліси України» 59,60
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Вступ. Біорізноманіття» 61

Тема 2. ОБМІН РЕЧОВИН І ПЕРЕТВОРЕННЯ ЕНЕРГІЇ

63
З історії відкриттів 64
§ 15 Обмін речовин та енергії - основа функціонування біологічних систем 65
§ 16 Особливості обміну речовин та перетворення енергії в автотрофних та гетеротрофних організмів 67
§ 17 Вуглеводи та ліпіди 71
§ 18 Білки, їхня біологічна роль 75
§ 19 Ферменти та їхня біологічна роль 79
§ 20 Нуклеїнові кислоти та їхня біологічна роль. АТФ 83
§ 21 Вітаміни, їхня роль в обміні речовин 87
§ 22 Структури клітини та метаболізм 91
§ 23 Енергетичне забезпечення процесів метаболізму 95
§ 24 Раціональне харчування - основа нормального обміну речовин 97
Практична робота. Складання схем обміну вуглеводів, ліпідів і білків ворганізмі людини 100
§ 25 Надходження в організм хімічних елементів і якість питної води: вплив на здоров’я людини 101
§ 26 Негативний вплив на метаболізм токсичних речовин. Знешкодження токсичних сполук в організмі людини 105
§ 27 Нейрогуморальна регуляція процесів метаболізму організму людини 107
Індивідуальні завдання. «Еритроцити та АТФ-аза», «Кисень і висота» 109,110
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Обмін речовин та перетворення енергії» 111

Тема 3. СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ

113
З історії відкриттів 114
§ 28 Генетика як наука 115
§ 29 Зберігання генетичної інформації в клітинах 117
§ 30 Передавання генетичної інформації з покоління в покоління 121
§ 31 Реалізація спадкової інформації: транскрипція та процесинг РНК 123
§ 32 Реалізація спадкової інформації: синтез білків і формування ознак 125
§ 33 Гібридологічний метод. Закономірності, відкриті Менделем 129
§ 34 Неменделівське успадкування ознак 135
§ 35 Зчеплене успадкування ознак 141
§ 36 Цитоплазматична спадковість 147
§ 37 Поняття про мінливість. Спадкова мінливість 149
§ 38 Модифікаційна мінливість 155
Лабораторна робота. Вивчення закономірностей модифікаційної мінливості 156
§ 39 Регуляція активності генів 157
§ 40 Популяційна генетика 161
§ 41 Генетична варіабельність людини 163
§ 42 Еволюція геному людини 165
§ 43 Медична генетика 167
Практична робота. Розв’язування генетичних задач 173
Проект 174
Індивідуальні завдання. «ХворобаДауна», «Аутофагія» 175,176
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Спадковість та мінливість» 177

Тема 4. РЕПРОДУКЦІЯ ТА РОЗВИТОК

179
З історії відкриттів 180
§ 44 Репродукція як механізм забезпечення безперервності існування видів 181
§ 45 Клітинний цикл. Ріст і розвиток клітин 183
§ 46 Статеві клітини й запліднення 187
Лабораторна робота. Будова статевих клітин 188
§ 47 Особливості репродукції людини 189
§ 48 Сучасні можливості та перспективи репродуктивної медицини 191
§ 49 Ембріогенез людини. Явище ембріональної індукції 193
Лабораторна робота. Вивчення етапів ембріогенезу 196
§ 50 Особливості процесів регенерації організму людини. Трансплантація тканин та органів 197
§ 51 Онкогенні фактори та онкологічні захворювання 201
§ 52 Чинники, що впливають на ріст і розвиток людини 205
Індивідуальні завдання. «Теломери», «Фактори росту» 207,208
Самоконтроль рівня навчальних досягнень. «Репродукція та розвиток» 209
Предметний покажчик 211
Список додаткових джерел інформації, використаних при створенні підручника 213

5-07-2018, 11:12 2 167