Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) Буковська 10 клас Нова програма

Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) Буковська 10 клас Нова програма

Название учебника: Алгебра і початки аналізу (профільний рівень) Буковська 10 клас Нова програма
 
Автор: Буковська О. В., Васильєва Д. В., Сільвестрова І. А., Фурман М. С.
 
Издательство: Педагогічна думка
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова
Розділ І
ФУНКЦІЇ, МНОГОЧЛЕНИ, РІВНЯННЯ І НЕРІВНОСТІ
§ 1. Множини. Числові множини. Множина дійсних чисел
§ 2. Функція. Способи задання функції.
Основні властивості функції
§ 3. Перетворення графіків функцій
§ 4. Поняття про обернену функцію
§ 5. Ділення многочленів
§ 6. Застосування методу інтервалів
§ 7. Найпростіші рівняння з параметром
§ 8. Метод математичної індукції
Типові завдання для тематичної контрольної роботи
Розділ ІІ.
СТЕПЕНЕВА ФУНКЦІЯ
§ 1. Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n-го степеня
§ 2. Корінь n-го степеня і його властивості
§ 3. Перетворення виразів, які містять корені n — го степеня
§ 4. Властивості і графік функції y = rfx
§ 5. Узагальнення поняття степеня
Степінь з раціональним показником
§ 6. Степенева функція
§ 7. Перетворення виразів, які містять степені з раціональним показником
§ 8. Ірраціональні рівняння. Методи раціонального пошуку розв’язків рівняння
§ 9. Метод рівносильних перетворень при розв’язуванні ірраціональних рівнянь
§ 10. Інші методи розв’язування ірраціональних рівнянь
§ 11. Ірраціональні нерівності та методи їх розв’язання 
Типові завдання для тематичної контрольної роботи
Завдання на повторення
Розділ ІІІ.
ТРИГОНОМЕТРИЧНІ ФУНКЦІЇ
§ 1. Радіанна міра кутів
§ 2. Тригонометричні функції числового аргументу
§ 3. Властивості та графіки тригонометричних функцій
§ 4. Співвідношення між тригонометричними функціями одного аргументу. Формули зведення
§ 5. Формули додавання
§ 6. Формули кратних аргументів. Формули половинного аргументу
§ 7. Формули перетворення суми і різниці тригонометричних функцій у добуток і навпаки
Типові завдання для тематичної контрольної роботи
Завдання на повторення
Розділ IV.
ТРИГОНОМЕТРИЧНІ РІВНЯННЯ ТА НЕРІВНОСТІ
§ 1. Обернені тригонометричні функції, їх властивості і графіки
§ 2. Рівняння, нерівності та їх системи, що містять обернені тригонометричні функції
§ 3. Найпростіші тригонометричні рівняння
§ 4. Основні способи розв’язування тригонометричних рівнянь
§ 5. Метод розкладання на множники
§ 6. Вибір розв’язків тригонометричного рівняння
§ 7. Тригонометричні нерівності
Типові завдання для тематичної контрольної роботи
Завдання на повторення
Розділ V.
ГРАНИЦЯ ТА НЕПЕРЕРВНІСТЬ ФУНКЦІЙ
ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ
§ 1. Границя числової послідовності
§ 2. Границя функції в точці
§ 3. Неперервність функції в точці
§ 4. Поняття похідної
§ 5. Правила обчислення похідних
§ 6. Дотична до графіка функції
§ 7. Зростання і спадання функції
§ 8. Точки екстремуму функції
§ 9. Найбільше та найменше значення функції на відрізку
§ 10. Опуклість функції. Точки перегину
§ 11. Асимптоти графіка функції
§ 12. Побудова графіків функцій
Типові завдання для тематичної контрольної роботи
Завдання на повторення
Предметний покажчик
Відповіді

5-07-2018, 11:04 925