Розділи
Підручники для школи » 10 клас » 10 класс Новая программа » Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, профільний рівень) Мерзляк 10 клас Нова програма

Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, профільний рівень) Мерзляк 10 клас Нова програма

05.07.2018 - 10:57 1 264 0
Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, профільний рівень) Мерзляк 10 клас Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Від авторів
Умовні позначення
§ 1. Повторення та систематизація навчального матеріалу
з курсу алгебри 8-9 класів
1. Задачі на повторення курсу алгебри 8–9 класів
§ 2. Степенева функція
2. Степенева функція з натуральним і цілим показником
● Функціональний підхід Коші
3. Обернена функція
● Львівська математична школа
4. Означення кореня n-го степеня. Функція y = n x
5. Властивості кореня n-го степеня
6. Степінь з раціональним показником та його властивості
7. Ірраціональні рівняння
8. Різні прийоми розв’язування ірраціональних рівнянь та їхніх систем
9. Ірраціональні нерівності
§ 3. Тригонометричні функції
10. Радіанна міра кута
11. Тригонометричні функції числового аргументу
● Ставай Остроградським!
12. Знаки значень тригонометричних функцій
13. Періодичні функції
● Про суму періодичних функцій
14. Властивості та графіки функцій y = sin x і y = cos x
15. Властивості та графіки функцій y = tg x і y = ctg x
16. Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу
17. Формули додавання
18. Формули зведення
19. Формули подвійного, потрійного та половинного кутів
20. Формули для перетворення суми, різниці та добутку тригонометричних функцій
§ 4. Тригонометричні рівняння і нерівності
21. Рівняння cos x = b
22. Рівняння sin x = b
23. Рівняння tg x = b і ctg x = b
24. Функції y = arccos x і y = arcsin x
25. Функції y = arctg x і y = arcctg x
26. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних
27. Розв’язування тригонометричних рівнянь методом розкладання на множники
28. Приклади розв’язування більш складних тригонометричних рівнянь
29. Про рівносильні переходи під час розв’язування тригонометричних рівнянь
30. Тригонометричні нерівності
31. ● Тригонометрична підстановка
§ 5. Числові послідовності
32. Числові послідовності
33. Границя числової послідовності
34. Теореми про арифметичні дії зі збіжними послідовностями
● Доведення теорем про арифметичні дії зі збіжними послідовностями
35. Властивості збіжних послідовностей
36. ● Теорема Вейєрштрасса
● Число Ейлера
§ 6. Границя та неперервність функції
37. Границя функції в точці
● Означення границі функції в точці за Коші
38. Теореми про арифметичні дії з границями функцій у точці
39. Неперервність функції в точці
40. Деякі властивості неперервних функцій
● Доведення першої теореми Больцано—Коші
● Доведення першої теореми Вейєрштрасса
41. Перша чудова границя
42. Асимптоти графіка функції
§ 7. Похідна та її застосування
43. Приріст функції. Задачі, які приводять до поняття похідної
44. Поняття похідної
45. Правила обчислення похідних
● Доведення теорем про похідні складеної та оберненої функцій
46. Рівняння дотичної
47. Теореми Ферма, Ролля, Лагранжа
48. Ознаки зростання і спадання функції
49. Точки екстремуму функції
50. Найбільше і найменше значення функції на відрізку
51. Друга похідна. Поняття опуклості функції
● Нерівність Єнсена
52. Побудова графіків функцій
Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Алгебра і початки аналізу (початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу, профільний рівень) Мерзляк 10 клас Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 24.03.2023 - 08:51
To the in.ua Administrator. I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing
Eric
Eric 24.03.2023 - 03:46
Hi in.ua Owner! My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 19.03.2023 - 02:13
Dear in.ua Owner. My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 17.03.2023 - 13:17
Dear in.ua Webmaster. This is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just
Eric
Eric 15.03.2023 - 20:33
To the in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at