Інтегрований курс Література (молдовська та зарубіжна) Фєтєску 5 клас

Інтегрований курс Література (молдовська та зарубіжна) Фєтєску 5 клас

Название учебника: Інтегрований курс Література (молдовська та зарубіжна) Фєтєску 5 клас
 
Автор: Фєтєску Л. І., Кьося В. В.
 
Издательство: ФОП Сухачов
 
Год: 2018
 
Язык: молдавский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
INtrODUCere. Literatura artistică — artă a cuvîntului
DIN COMOara artIStICĂ a pOpOrULUI MOLDOVeNeSC
Folclorul (noţiuni)
Făt-Frumos şi Ileana Cosînzeana
Povestea populară. Elemente reale şi fantastice. Hiperbola
Proverbe şi zicători. Ghicitori
Boierul şi Păcală
Snoava
AUTOEVALUARE
Povestea cultă (noţiuni)
Mihai eminescu. Făt-Frumos din lacrimă
Ion Creangă. Fata babei şi fata moşneagului
Opera literară. Personajul literar. Caracterizarea personajului literar.
Personificarea
Planul de caracterizare a unui personaj literar
AUTOEVALUARE
LIteratUra SeC. XIX
Mihai eminescu. Freamăt de codru
Citirea expresivă
Epitetul
Vasile alecsandri. Sfîrşit de toamnă
”Iarna”
Pastelul. Descrierea în versuri. Comparaţia
Ion Creangă. Pupăza din tei
Comicul
Planul simplu de idei
AUTOEVALUARE
DIN LIteratUra SeC. XX
pavel Boţu. Baştina
Opera literară în versuri. Rima
Ion Druţă. Vînătorii de raţe
Subiectul operei literare. Elementele subiectului
Trofimaş
Planul compus
Naraţiunea. Detaliul artistic
Planul din citate
Vasile romanciuc. În limba păcii
Eroul liric
Din literatura română
Dimitrie Bolintineanu. Muma lui Ştefan cel Mare
george Coşbuc. Mama
AUTOEVALUARE
LIteratUra UNIVerSaLĂ
poveşti ale popoarelor lumii
Preafrumoasa Vasilisa
Inelul fermecat
O mie şi una de nopţi. Sindbad-Vînătorul mărilor
Poveşti culte
alexandr Sergheevici puşkin. Domniţa adormită şi cei şapte voinici
Hans Hristian andersen. Crăiasa Zăpeilor
Privighetoarea
LIteratUra UNIVerSaLĂ (sec. XIX —XX)
rudolf erich raspe. Peripeţiile uimitoare ale baronului Munchauzen
Mark twain. Aventurile lui Tom Sowyer
AUTOEVALUARE
COMUNICarea
Dicţionar elementar explicativ

27-06-2018, 14:36 565