Болгарська мова з навчанням українською мовою Терзі 5 клас

Болгарська мова з навчанням українською мовою Терзі 5 клас

Название учебника: Болгарська мова з навчанням українською мовою Терзі 5 клас
 
Автор: Терзі В. М.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2018
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
СТРОЕЖ НА ЕЗИКА
СТРОЕЖ НА ДУМАТА
МОРФЕМЕН СЪСТАВ НА ДУМИТЕ
ПРАВОПИС НА ДУМИ С ПРЕДСТАВКИ
ПРАВОПИС НА НАСТАВКИТЕ
ФОРМООБРАЗУВАЩИ МОРФЕМИ
ЧАСТИ НА РЕЧТА
СЪЩЕСТВИТЕЛНО ИМЕ
РОД И ЧИСЛО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА
ЧЛЕНУВАНЕ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА
ПРИЛАГАТЕЛНО ИМЕ
РОД И ЧИСЛО НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА
ЧЛЕНУВАНЕ НА ПРИЛАГАТЕЛНИТЕ ИМЕНА
ЧИСЛИТЕЛНО ИМЕ
ЧИСЛИТЕЛНО БРОЙНО ИМЕ
ЧИСЛИТЕЛНО РЕДНО ИМЕ
МЕСТОИМЕНИЕ
ЛИЧНИ МЕСТОИМЕНИЯ
ПРИТЕЖАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ
ПОКАЗАТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ
ВЪПРОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ
ГЛАГОЛ
ВРЕМЕ НА ГЛАГОЛА
ИЗРЕЧЕНИЕ
СТРОЕЖ НА ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
ВИДОВЕ ИЗРЕЧЕНИЯ ПО ЦЕЛ НА ИЗКАЗВАНЕТО
ВИДОВЕ РЕДАКТИРАНЕ НА ТЕКСТ
НОВ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
ЧЕТЕМ, ПРЕРАЗКАЗВАМЕ, НАУЧАВАМЕ НАИЗУСТ
БЪЛГАРСКИ НАРОДНИ ТРАДИЦИИ

27-06-2018, 14:33 1 179