Природознавство Ярошенко 5 клас

Природознавство Ярошенко 5 клас

Название учебника: Природознавство Ярошенко 5 клас
 
Автор: Ярошенко О. Г, Бойко В. М.
 
Издательство: Світоч
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП
§ 1. Значення природничо-наукових знань для людини. Науки, що вивчають природу
§ 2. Джерела знань про природу
§ 3. Методи вивчення природи
§ 4. Обладнання для вивчення природи
§ 5. Внесок видатних учених-натуралістів у вивчення природи
Навчальний проект «Жива і нежива природа навколо нас»

РОЗДІЛ І.
Тіла, речовини та явища навколо нас
§ 6. Характеристики тіла, їх вимірювання
§ 7. Речовини. Фізичні властивості речовин
§ 8. Атоми й молекули
§ 9. Різноманітність речовин
§ 10. Чисті речовини і суміші
§ 11. Способи розділення сумішей
§ 12. Явища природи
§ 13. Різноманітність фізичних явищ
§ 14. Ознаки хімічних явищ
§ 15. Горіння. Повторюваність і взаємозв’язок явищу природі
Тестові завдання до розділу 1

РОЗДІЛИ.
Всесвіт
§ 16. Небо. Небесна сфера
§17. Зорі та сузір’я
§ 18. Загальна будова Сонячної системи
§ 19. Всесвіт та його складові
§ 20. Астрономія — наука, що вивчає Всесвіт
Навчальний проект «Наш дім — Сонячна система»
Тестові завдання до розділу II

РОЗДІЛ III. Земля — планета
Сонячної системи
Тема 1. Земля як планета
§ 21. Форма Землі
§ 22. Розміри нашої планети
§23. Внутрішня будова Землі
§ 24. Рухи нашої планети
§ 25. Розподіл сонячного світла і тепла на поверхні Землі
§ 26. Місяць — супутник Землі
§ 27. Способи зображення Землі
§ 28 Ґрунт
§ 29. Повітря — суміш газів
§ ЗО. Властивості повітря
§ 31. Вода на Землі
§ 32. Властивості води
Тестові завдання до розділу III, теми 1

Тема 2. Планета Земля як середовище життя організмів
§ 33. Організм і його властивості. Клітинна будова організмів
§ 34. Рослини і тварини
§ 35. Гриби і бактерії
§ 36. Отруйні рослини, тварини, гриби
§ 37. Визначення організмів за визначниками
§ 38. Чинники середовища життя на планеті Земля
§ 39. Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища
§40. Наземно-повітряне середовище життя організмів
§ 41. Водне середовище життя організмів
§42. Ґрунтове середовище життя організмів
§ 43. Взаємозв’язки між організмами. Співіснування й угруповання організмів
§44. Екосистеми
Навчальний проект «Вирощування найвищої бобової рослини»
Тестові завдання до розділу III, теми 2
Тема 3. Людина на планеті Земля
§ 45. Людина — частина природи
§ 46. Екологічні проблеми та їх розв’язування
§ 47. Охорона природи. Червона книга
§ 48. Заповідники, заказники, національні парки
Навчальний проект «Смітити не можна переробляти»
Покажчик термінів

26-06-2018, 13:07 1 874