Основи здоров’я Бех 5 клас

Основи здоров’я Бех 5 клас

Название учебника: Основи здоров’я Бех 5 клас
 
Автор: Бех І. Д., Воронцова Т. В., Пономаренко В. С., Страшко С. В.
 
Издательство: Алатон
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Розділ 1. Здо­ров’я людини
Глава 1. Життя і здо­ров’я людини
§ 1. Принципи здорово­го способу життя
§ 2. Принципи безпеч­ної життєдіяль­ності
Глава 2. Безпека на дорозі
§ 3. Ти — пішохід
§ 4. Зупинка — місце підвищеної небезпеки
§ 5. Ти — пасажир громадсь­ко­го транспорту
§ 6. Засоби безпеки у транспорті
Розділ 2. Психічне і духовне здо­ров’я
Глава 1. Уміння вчитися
§ 7. Кожен має талант
§ 8. Планування часу
§ 9. Вчимося самостійно
§ 10. Як стати відмінником
Глава 2. Шануй себе та інших
§ 11. Ти — особ­ливий
§ 12. Ми — особ­ливі
§ 13. Про по­чуття і співчуття
Розділ 3. Фізичне здо­ров’я
§ 14. Хо­чеш бути здоровим — рухай­ся!
§ 15. Хо­чеш бути здоровим — за­гартовуй­ся!
§ 16. Хо­чеш бути здоровим — відпо­чивай!
§ 17. Профілактика «шкільних хвороб»
Розділ 4. Соціальне благополуччя
§ 18. Прави­ла людсь­ких стосунків
§ 19. Що сприяє порозумінню між людь­ми
§ 20. Упевнена поведінка
§ 21. Спілкування з дорос­лими
§ 22. Спілкування з однолітками
§ 23. Соціальна небезпека інфекційних захворювань
Розділ 5. Безпека у побуті і навколишньому середовищі
Глава 1. Пожежна безпека
§ 24. «Трикутник во­гню»
§ 25. Пожежна триво­га
Глава 2. В автономній ситуації
§ 26. Сам удома
§ 27. Сам надворі
§ 28. У небезпеч­них місцях
Глава 3. Серед приро­ди
§ 29. Зем­ля — наш спільний дім
§ 30. Стихійні лиха
§ 31. Відпо­чинок на природі
Відповіді на завдання
Правила поведінки в небезпечних ситуаціях
Життєві навички, сприятливі для здоров’я
Словничок термінів

26-06-2018, 13:04 1 303