Математика Мерзляк 5 клас

Математика Мерзляк 5 клас

Название учебника: Математика Мерзляк 5 клас
 
Автор: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.
 
Издательство: Гімназія
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Від авторівЗ
Умовні позначення4

Розділ І. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 1. Натуральні числа

1. Ряд натуральних чисел5
2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел7
• Як рахували в давнину12
• Як називають «числа-велетні»15
3. Відрізок. Довжина відрізка15
• Від ліктів та долонь до метричної системи25
4. Площина. Пряма. Промінь27
• Про лляну нитку та лінії31
5. Шкала. Координатний промінь33
6. Порівняння натуральних чисел39
Завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі45
Головне в параграфі 146

§ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел

7. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання47
8. Віднімання натуральних чисел52
9. Числові і буквені вирази. Формули59
• Мова, яка зрозуміла всім64
10. Рівняння65
11. Кут. Позначення кутів69
12. Види кутів. Вимірювання кутів73
13. Многокутники. Рівні фігури80
14. Трикутник і його види84
15. Прямокутник89
Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі94
Головне в параграфі 295

§ 3. Множення і ділення натуральних чисел

16. Множення. Переставна властивість множення97
17. Сполучна і розподільна властивості множення105
18. Ділення110
19. Ділення з остачею121
20. Степінь числа125
21. Площа. Площа прямокутника128
22. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда134
23. Об’єм прямокутного паралелепіпеда142
24. Комбінаторні задачі148
Завдання № 3 «Перевірте себе» в тестовій формі153
Головне в параграфі 3154

Розділ II. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 4. Звичайні дроби

25. Уявлення про звичайні дроби156
• «Потрапити в дроби»165
26. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів166
27. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками173
28. Дроби і ділення натуральних чисел177
29. Мішані числа179
Завдання № 4 «Перевірте себе» в тестовій формі187
Головне в параграфі 4188

§ 5. Десяткові дроби

30. Уявлення про десяткові дроби190
• Від шістдесяткових до десяткових дробів195
31. Порівняння десяткових дробів196
32. Округлення чисел200
33. Додавання і віднімання десяткових дробів205
Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі212
34. Множення десяткових дробів213
35. Ділення десяткових дробів221
36. Середнє арифметичне. Середнє значення величини232
37. Відсотки. Знаходження відсотків від числа236
38. Знаходження числа за його відсотками244
Завдання № 6 «Перевірте себе» в тестовій формі249
Головне в параграфі 5250
Вправи для повторення за курс 5 класу252
Відповіді та вказівки до вправ263
Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі267
Предметний покажчик268

26-06-2018, 13:03 3 771