Математика Мерзляк 5 клас

Математика Мерзляк 5 клас

Название учебника: Математика Мерзляк 5 клас
 
Автор: Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.
 
Издательство: Гімназія
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Від авторів З
Умовні позначення 4

Розділ І. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 1. Натуральні числа

1. Ряд натуральних чисел 5
2. Цифри. Десятковий запис натуральних чисел 7
• Як рахували в давнину 12
• Як називають «числа-велетні» 15
3. Відрізок. Довжина відрізка 15
• Від ліктів та долонь до метричної системи 25
4. Площина. Пряма. Промінь 27
• Про лляну нитку та лінії 31
5. Шкала. Координатний промінь 33
6. Порівняння натуральних чисел 39
Завдання № 1 «Перевірте себе» в тестовій формі 45
Головне в параграфі 1 46

§ 2. Додавання і віднімання натуральних чисел

7. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання 47
8. Віднімання натуральних чисел 52
9. Числові і буквені вирази. Формули 59
• Мова, яка зрозуміла всім 64
10. Рівняння 65
11. Кут. Позначення кутів 69
12. Види кутів. Вимірювання кутів 73
13. Многокутники. Рівні фігури 80
14. Трикутник і його види 84
15. Прямокутник 89
Завдання № 2 «Перевірте себе» в тестовій формі 94
Головне в параграфі 2 95

§ 3. Множення і ділення натуральних чисел

16. Множення. Переставна властивість множення 97
17. Сполучна і розподільна властивості множення 105
18. Ділення 110
19. Ділення з остачею 121
20. Степінь числа 125
21. Площа. Площа прямокутника 128
22. Прямокутний паралелепіпед. Піраміда 134
23. Об’єм прямокутного паралелепіпеда 142
24. Комбінаторні задачі 148
Завдання № 3 «Перевірте себе» в тестовій формі 153
Головне в параграфі 3 154

Розділ II. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ

§ 4. Звичайні дроби

25. Уявлення про звичайні дроби 156
• «Потрапити в дроби» 165
26. Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів 166
27. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками 173
28. Дроби і ділення натуральних чисел 177
29. Мішані числа 179
Завдання № 4 «Перевірте себе» в тестовій формі 187
Головне в параграфі 4 188

§ 5. Десяткові дроби

30. Уявлення про десяткові дроби 190
• Від шістдесяткових до десяткових дробів 195
31. Порівняння десяткових дробів 196
32. Округлення чисел 200
33. Додавання і віднімання десяткових дробів 205
Завдання № 5 «Перевірте себе» в тестовій формі 212
34. Множення десяткових дробів 213
35. Ділення десяткових дробів 221
36. Середнє арифметичне. Середнє значення величини 232
37. Відсотки. Знаходження відсотків від числа 236
38. Знаходження числа за його відсотками 244
Завдання № 6 «Перевірте себе» в тестовій формі 249
Головне в параграфі 5 250
Вправи для повторення за курс 5 класу 252
Відповіді та вказівки до вправ 263
Відповіді до завдань «Перевірте себе» в тестовій формі 267
Предметний покажчик 268

26-06-2018, 13:03 2 272