Математика Істер 5 клас

Математика Істер 5 клас

Название учебника: Математика Істер 5 клас
 
Автор: Істер О. С.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановні п’ятиклacники та п’ятиклacниці!
Шановні вчителі!
Шановні батьки!
Повторення вивченого в 1—4 клaсах
Розділ 1. НАТУРАЛЬНІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ. ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ І ВЕЛИЧИНИ
§ 1. Натуральні числа. Число нуль. Цифри.
Десятковий запис натуральних чисел
§ 2. Порівняння натуральних чисел
§ 3. Додавання натуральних чисел. Властивості додавання
§ 4. Віднімання натуральних чисел
Домашня самостійна робота No 1
§ 5. Множення натуральних чисел
§ 6. Властивості множення
§ 7. Квадрат і куб натурального числа
§ 8. Ділення натуральних чисел
§ 9. Ділення з остачею
Домашня самостійна робота No 2
§ 10. Числові вирази. Буквені вирази та їх значення. Формули
§ 11. Рівняння
§ 12. Текстові задачі на рух
§ 13. Текстові задачі економічного змісту
§ 14. Розв’язування текстових задач за допомогою рівнянь
Домашня самостійна робота No 3
§ 15. Комбінаторні задачі
§ 16. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами
§ 17. Відрізок та його довжина
§ 18. Промінь, пряма
§ 19. Координатний промінь. Шкала
Домашня самостійна робота No 4
§ 20. Кут. Види кутів
§ 21. Величина кута. Вимірювання і побудова кутів
§ 22. Трикутник та його периметр. Види трикутників
§ 23. Прямокутник. Квадрат
§ 24. Площа прямокутника і квадрата
§ 25. Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда
§ 26. Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба
Домашня самостійна робота No 5

Розділ 2. ДРОБОВІ ЧИСЛА І ДІЇ З НИМИ
§ 27. Звичайні дроби
§ 28. Звичайні дроби і ділення натуральних чисел
§ 29. Порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками
§ 30. Правильні і неправильні дроби
§ 31. Мішані числа
§ 32. Додавання і віднімання звичайних дробів з однаковими знаменниками
§ 33. Додавання і віднімання мішаних чисел
Домашня самостійна робота No 6
§ 34. Десятковий дріб. Запис десяткових дробів
§ 35. Порівняння десяткових дробів
§ 36. Округлення натуральних чисел і десяткових дробів
§ 37. Додавання і віднімання десяткових дробів
Домашня самостійна робота No 7
§ 38. Множення десяткових дробів
§ 39. Окремі випадки множення десяткових дробів
§ 40. Ділення десяткового дробу на натуральне число
§ 41. Ділення на десятковий дріб
Домашня самостійна робота No 8
§ 42. Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа
§ 43. Знаходження числа за його відсотком
§ 44. Середнє арифметичне. Середнє значення величини
§ 45. Задачі та вправи на всі дії з натуральними числами і десятковими дробами
Домашня самостійна робота No 9
Для найдопитливіших
Відповіді та поради до вправ
Предметний покажчик

26-06-2018, 13:01 1 917