Математика Тарасенкова 5 клас

Математика Тарасенкова 5 клас

Название учебника: Математика Тарасенкова 5 клас
 
Автор: Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Бочко О. П., Коломієць О. М., Сердюк З. О.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Розділ 1. ЛІЧБА, ВИМІРЮВАННЯ І ЧИСЛА
§ 1. Натуральні числа. Предмети та одиниці лічби
§ 2. Пряма, промінь, відрізок. Вимірювання відрізків
§ 3. Координатний промінь
§ 4. Числові вирази і рівності. Порівняння натуральних чисел
§ 5. Кути та їх вимірювання
Розділ 2. ДІЇ ПЕРШОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ
§ 6. Буквені вирази. Формули
§ 7. Додавання натуральних чисел
§ 8. Віднімання натуральних чисел
§ 9. Прямокутник. Квадрат
§ 10. Трикутник та його види
Розділ 3. ДІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ
§ 11. Множення натуральних чисел
§ 12. Розподільний закон
§ 13. Ділення натуральних чисел
§ 14. Ділення з остачею
§ 15. Порядок виконання дій у виразах
§ 16. Рівняння
§ 17. Типи задач та способи їх розв’язування
Розділ 4. КВАДРАТ І КУБ ЧИСЛА. ПЛОЩІ ТА ОБ’ЄМИ ФІГУР
§ 18. Квадрат і куб числа
§ 19. Площа прямокутника і квадрата
§ 20. Прямокутний паралелепіпед і куб. Об’єми
Розділ 5. ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ
§ 21. Що таке звичайний дріб. Порівняння дробів
§ 22. Дроби і ділення. Мішані числа
§ 23. Задачі на дроби
§ 24. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
§ 25. Доповнення правильного дробу до одиниці. Віднімання дробу від натурального числа
§ 26. Додавання і віднімання мішаних чисел
Розділ 6. ДЕСЯТКОВІ ДРОБИ ТА ДІЇ З НИМИ
§ 27. Що таке десятковий дріб. Порівняння десяткових дробів
§ 28. Додавання і віднімання десяткових дробів
§ 29. Множення десяткових дробів
§ 30. Ділення десяткових дробів
§ 31. Округлення чисел
Розділ 7. ВІДСОТКИ. СЕРЕДНЄ АРИФМЕТИЧНЕ
§ 32. Що таке відсоток
§ 33. Задачі на відсотки
§ 34. Середнє арифметичне. Середнє значення величин
ВІДПОВІДІ
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

26-06-2018, 12:26 1 370