Розділи
Підручники для школи » 5 клас » Польська мова з навчанням польською мовою Іванова 5 клас

Польська мова з навчанням польською мовою Іванова 5 клас

26.06.2018 - 11:52 1 146 0
Польська мова з навчанням польською мовою Іванова 5 клас
Зміст Читати онлайн Завантажити
WSTĘP
Kształcenie językowe. Ogólne wiadomości o komunikacji językowej i języku
§ 1. Tekst. Powtórzenie wiadomości o tekście
POWTÓRZENIE
§ 2. Części mowy
SKŁADNIA I INTERPUNKCJA
§ 3. Zdanie. Połączenia wyrazowe. Główne i zależne wyrazy
§ 4. Wypowiedzenie. Zdanie. Równoważnik zdania
§ 5. Ogólne wiadomości o stylach
§ 6. Rodzaje zdań ze względu na cel wypowiedzi
Kształcenie językowe. Style tekstu
§ 7. Główne i drugorzędne człony zdania. Zdania rozwinięte i nierozwinięte. Myślnik między podmiotem i orzeczeniem
§ 8. Szyk wyrazów w zdaniu pojedynczym
§ 9. Zdania z jednorodnymi członami
Kształcenie językowe. Komunikacja językowa. Typy wypowiedzi
§ 10. Wołacz
§ 11. Zdania pojedyncze i złożone. Znaki przestankowe w zdaniu złożonym
§ 12. Mowa niezależna. Znaki przestankowe w mowie niezależnej
§ 13. Dialog
Kształcenie językowe. Opowiadanie na podstawie własnego doświadczenia
FONETYKA I ORTOGRAFIA
§ 14. Powstawanie dźwięków
Kształcenie językowe. Praca z brulionem
§ 15. Samogłoski i spółgłoski
§ 16. Spółgłoski twarde i miękkie
Kształcenie językowe. Przekazanie treści tekstu o stylu naukowym
§ 17. Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne
§ 18. Głoski nosowe. Wymowa i pisownia
§ 19. Alfabet
Kształcenie językowe. Ustna odpowiedź na temat związany z językiem
§ 20. Sylaba. Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu
§ 21. Akcent
Kształcenie językowe. Recenzja książki (opowiadania). Recenzja (ustna) na odpowiedź koleżanki (kolegi)
§ 22. Zasady pisowni ó–u
§ 23. Pisownia rz–ż
Kształcenie językowe. Streszczenie tekstu z elementami opisu przedmiotu
§ 24. Pisownia j–i
§ 25. Pisownia h–ch
Kształcenie językowe. Streszczenie tekstu o charakterze opowiadania z elementami opisu
SŁOWOTWÓRSTWO
§ 26. Budowa wyrazów i słowotwórstwo
§ 27. Rdzeń. Rodzina wyrazów
§ 28. Przyrostek
Kształcenie językowe. Budowa tekstu o charakterze rozważania. Przekazanie treści opowiadania z elementami rozważania
§ 29. Przedrostek
§ 30. Wymiana głosek w rdzeniu
Kształcenie językowe. Dokładny opis zwierzęcia
§ 30. Tworzenie wyrazów
§ 31. Pisownia przedrostków roz-, bez-, z-, s-, ś-
Kształcenie językowe. Opis przedmiotów w stylu naukowym i artystycznym
§ 32. Pisownia przyrostków -cki, -dzki, -ski
§ 33. Wyrazy złożone
SŁOWNICTWO
§ 34. Znaczenie wyrazów
§ 35. Wyrazy jednoznaczne i wieloznaczne
§ 36. Dosłowne i przenośne znaczenie wyrazów
§ 37. Homonimy
§ 38. Synonimy
§ 39. Antonimy
Kształcenie językowe. Rozważanie na podstawie własnego doświadczenia
§ 40. Słowniki
MORFOLOGIA. CZĘŚCI MOWY
§ 41. Rzeczownik. Cechy gramatyczne rzeczownika
§ 42. Rola rzeczownika w zdaniu. Wołacz
§ 43. Rzeczowniki żywotne i nieżywotne. Rzeczowniki osobowe i nieosobowe
§ 44. Imiona własne i pospolite
§ 45. Użycie wielkiej litery
Kształcenie językowe. List. Jak napisać list?
§ 46. Rodzaj rzeczowników
§ 47. Liczba rzeczowników
§ 48. Rzeczownik w związku z przymiotnikiem
Kształcenie językowe. Opowiadanie o wydarzeniu
§ 49. Odmiana rzeczowników
§ 50. Ważniejsze osobliwości w odmianie rzeczowników
§ 51. Odmiana rzeczowników rodzaju żeńskiego na -ja, -ia, -ea, -arnia, -ernia, -alnia, -elnia
§ 52. Najważniejsze przyrostki rzeczowników
§ 53. Pisownia rzeczowników zakończonych na -un, -unka, -unek
§ 54. Pisownia nie z rzeczownikiem
ZBIÓR DYKTAND
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Польська мова з навчанням польською мовою Іванова 5 клас.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 24.03.2023 - 08:51
To the in.ua Administrator. I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing
Eric
Eric 24.03.2023 - 03:46
Hi in.ua Owner! My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 19.03.2023 - 02:13
Dear in.ua Owner. My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Web Visitors Into Leads – CLICK HERE
Eric
Eric 17.03.2023 - 13:17
Dear in.ua Webmaster. This is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just
Eric
Eric 15.03.2023 - 20:33
To the in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at