Румунська мова з навчанням румунською мовою Говорнян 5 клас

Румунська мова з навчанням румунською мовою Говорнян 5 клас

Название учебника: Румунська мова з навчанням румунською мовою Говорнян 5 клас
 
Автор: Говорнян Л. С., Попа М. К., Бурла О. К.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2018
 
Язык: румынский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§1. Recapitulare. Părțile de vorbire
§2. Ortografia părților de vorbire
§3. Noțiuni de fonetică. Alfabetul limbii române
§ 4. Sunetele limbii române. Corespondenţa sunet-literă
§ 5. Vocalele. Semivocalele. Consoanele
§ 6. Grupurile de sunete. Diftongul
§ 7. Triftongul
§ 8. Hiatul
§ 9. Silaba Silabele accentuate şi silabele neaccentuate
§ 10. Regulile fonetice de despărţire a cuvintelor în silabe
§ 11. Accentul lexical. Folosirea corectă în limba română
§ 12. Nume proprii greșit accentuate. Pronunțarea lor
§ 13. Valorile stilistice ale nivelului fonetic în textul literar
§ 14. Lexicul. Noțiuni de vocabular
§ 15. Cuvântul – unitatea de bază a vocabularului
§16. Formarea cuvintelor. Derivarea (sufixarea, prefixarea)
§17.Compunerea. Procedeele compunerii
§18.Schimbarea valorii gramaticale (conversiunea)
§19. Familia lexicală. Câmpurile lexicale
§20. Sinonimele. Antonimele. Regionalismele
§21. Omonimele
§ 22. Îmbinarea de cuvinte
§ 23. Propoziţia şi părţile de propoziţie
§ 24. Verbele predicative şi nepredicative
§ 25. Părţi principale ale propoziţiei: predicatul şi subiectul
§ 26. Subiectul
§27. Părţile secundare ale propoziţiei: atributul, complementul
§ 28. Părţile multiple ale propoziţiei
§29. Vorbirea directă şi vorbirea indirectă
§30. Adresarea. Semnele de punctuaţie
§ 31. Fraza
Sistematizarea cunoștințelor
Test de evaluare a cunoștințelor
Teste pentru sistematizarea cunoștințelor
Comunicarea. Comunicarea orală. comunicarea scrisă

26-06-2018, 10:37 602