Фізика 10 клас Бар’яхтар Нова програма

Фізика 10 клас Бар’яхтар Нова програма

Название учебника: Фізика 10 клас Бар’яхтар Нова програма
 
Автор: Бар’яхтар В. Г., Довгий С. О., Божинова Ф. Я., Кірюхіна О. О.; за ред. Бар’яхтара В. Г., Довгого С. О.
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2018
 
Язык: украинский
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова
Орієнтовні теми проектів, рефератів і повідомлень, експериментальних досліджень

Вступ

§ 1. Зародження і розвиток фізики як науки
§ 2. Методи наукового пізнання. Фізичні величини та їх вимірювання. Невизначеності вимірювань
§ 3. Скалярні і векторні величини
Розділ I. Механіка
Частина 1. Кінематика
§ 4. Основна задача механіки. Абетка кінематики
§ 5. Швидкість руху. Середня і миттєва швидкості. Закони додавання переміщень і швидкостей
§ 6. Рівноприскорений прямолінійний рух. Прискорення
§ 7. Вільне падіння і криволінійний рух під дією незмінної сили тяжіння
§ 8. Рівномірний рух матеріальної точки по колу
Лабораторна робота No 1
Лабораторна робота No 2
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 1
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 1

Частина 2. Динаміка і закони збереження
§ 9. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона
§ 10. Сила. Маса. Другий і третій закони Ньютона
§ 11. Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкість
§ 12. Сила пружності. Вага тіла
§ 13. Сила тертя
§ 14. Рівновага тіл. Момент сили
§ 15. Механічна робота. Кінетична енергія. Потужність
§ 16. Потенціальна енергія. Закон збереження механічної енергії
§ 17. Імпульс тіла. Реактивний рух. Пружне і непружне зіткнення
§ 18. Рух рідини і газу. Підіймальна сила крила
Лабораторна робота No 3
Лабораторна робота No 4
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 2
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 2

Частина 3. Механічні коливання і хвилі

§ 19. Види механічних коливань
§ 20. Математичний і пружинний маятники. Енергія коливань
§ 21. Резонанс
§ 22. Механічні хвилі
§ 23. Звукові хвилі
Лабораторна робота No 5
Підбиваємо підсумки розділу I. Частина 3
Завдання для самоперевірки до розділу I. Частина 3
Енциклопедична сторінка

Розділ II. Елементи спеціальної теорії відносності
§ 24. Постулати спеціальної теорії відносності. Релятивістський закон додавання швидкостей
§ 25. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності
Підбиваємо підсумки розділу II

Розділ III. Молекулярна фізика і термодинаміка

Частина 1. Молекулярна фізика

§ 26. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії
§ 27. Рух і взаємодія молекул
§ 28. Основне рівняння МКТ ідеального газу
§ 29. Температура. Температурна шкала Кельвіна
§ 30. Рівняння стану ідеального газу. Ізопроцеси
§ 31. Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Кипіння
§ 32. Вологість повітря. Точка роси
§ 33. Поверхневий натяг рідини. Змочування. Капілярні явища
§ 34. Будова та властивості твердих тіл. Анізотропія кристалів. Рідкі кристали
§ 35. Механічні властивості твердих тіл
Лабораторна робота No 6
Лабораторна робота No 7
Підбиваємо підсумки розділу III. Частина 1
Завдання для самоперевірки до розділу III. Частина 1

Частина 2. Основи термодинаміки

§ 36. Внутрішня енергія і способи її зміни
§ 37. Робота в термодинаміці
§ 38. Перший закон термодинаміки. Адіабатний процес
§ 39. Принцип дії теплових двигунів. Холодильна машина
Підбиваємо підсумки розділу III. Частина 2
Завдання для самоперевірки до розділу III. Частина 2

Розділ IV. Електричне поле

§ 40. Абетка електростатики
§ 41. Електричне поле
§ 42. Робота з переміщення заряду в електростатичному полі. Потенціал
§ 43. Провідники і діелектрики в електричному полі
§ 44. Електроємність. Конденсатори. Енергія зарядженого конденсатора
Підбиваємо підсумки розділу IV
Завдання для самоперевірки до розділу IV
Енциклопедична сторінка
Відповіді до вправ і завдань для самоперевірки
Алфавітний покажчик

5-07-2018, 10:44 10 359