Українська мова 6 клас (румунська мова навчання) Лук'янюк

Українська мова 6 клас (румунська мова навчання) Лук'янюк

Название учебника: Українська мова 6 клас (румунська мова навчання) Лук'янюк
 
Автор: Лук'янюк К.М., Бабич Н.Д., Скаб М.С.
 
Год: 2014
 
Язык: румынский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП. КРАСА І БАГАТСТВО УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
РОЗДІЛ 1. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО ДО 6 КЛАСУ
§ 1. Словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні
Тестові завдання
§ 2. Речення, його граматична основа
Тестові завдання
§ 3. Види речень за метою висловлювання
Тестові завдання
§ 4. Члени речення. Головні члени речення
Тестові завдання
§ 5. Другорядні члени речення
Тестові завдання
§ 6. Речення з однорідними членами
Тестові завдання
§ 7. Речення зі звертаннями
§ 8. Поняття про складне речення
§ 9. Кома між частинами складного речення
§ 10. Пряма мова. Діалог. Розділові знаки в прямій мові і діалозі
РОЗДІЛ 2. МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ
§ 11. Загальне поняття про частини мови
ІМЕННИК
§ 12. Іменник як частина мови: значення, граматичні ознаки, синтаксична роль
§ 13. Власні й загальні іменники
§ 14. Рід іменників
§ 15. Число іменників
§ 16. Зміна іменників за відмінками
Тестові завдання
§ 17. Особливості відмінювання іменників, що вживаються тільки у множині
§ 18. Типи відмін іменників
§ 19. Відмінювання іменників І відміни
§ 20. Відмінювання іменників ІІ відміни
§ 21. Відмінювання і правопис іменників ІІІ відміни
§ 22. Відмінювання іменників ІV відміни
Тестові завдання
§ 23. Основні способи творення іменників. Найчастіше вживані суфікси. Їх правопис
§ 24. Написання і відмінювання імен по батькові
§ 25. Іменникові префікси
§ 26. Написання не з іменниками
§ 27. Написання румунських власних назв українською мовою
§ 28. Розбір іменника як частина мови
§ 29. Переклад тексту
Завдання для підсумкового контролю знань
Тестові завдання
ПРИКМЕТНИК
§ 30. Прикметник як частина мови: значення і граматичні ознаки
§ 31. Якісні, відносні та присвійні прикметники
§ 32. Використання в мовленні прикметників-синонімів. Правопис голосних у закінченнях прикметників
§ 33. Ступені порівняння прикметників. Способи творення ступенів порівняння
§ 34. Прикметники твердої та м’якої груп, їх відмінювання
Тестові завдання
§ 35. Способи творення прикметників
§ 36. Творення відносних прикметників
§ 37. Особливості творення якісних прикметників
§ 38. Творення відіменникових якісних прикметників
§ 39. Творення віддієслівних якісних прикметників
§ 40. Творення якісних прикметників від прикметникових основ
§ 41. Префіксальне творення якісних прикметників
§ 42. Префіксально-суфіксальні утворення прикметників
§ 43. Порівняння українських прикметників з прикметниками в румунській мові
§ 44. Правопис ь, е, у в прикметникових суфіксах
§ 45. Правопис не з прикметниками
§ 46. Правопис нн і н у прикметниках
§ 47. Написання складних прикметників разом і через дефіс
§ 48. Розбір прикметника як частини мови
§ 49. Написання і відмінювання українських прізвищ
Завдання для підсумкового контролю знань
Тестові завдання
ЧИСЛІВНИК
§ 50. Числівник як частина мови, загальне значення, морфологічні ознаки і синтаксична роль
§ 51. Розряди числівників за значенням. Кількісні (цілі числа, дробові, збірні) і порядкові числівники
§ 52. Прості, складні і складені числівники
§ 53. Відмінювання кількісних числівників
§ 54. Зразки відмінювання інших числівників
§ 55. Відмінювання порядкових числівників
§ 56. Вживання відмінкових форм іменників при числівниках
§ 57. Вживання кількісно-збірних, кількісно-дробових і неозначено-кількісних числівників. Написання складних і складених числівників
§ 58. Знак м’якшення у кількісних числівниках
§ 59. Усний і письмовий твір-опис (приміщення, природи). Вживання числівників для позначення дат
§ 60. Розбір числівника як частини мови
Тестові завдання
Творчі завдання
ЗАЙМЕННИК
§ 61. Займенник як частина мови. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
§ 62. Розряди займенників
§ 63. Особові та зворотний займенники, їх відмінювання і правопис
§ 64. Питальні й відносні займенники та їх відмінювання
§ 65. Вживання відносних займенників для приєднання підрядних речень до головних
§ 66. Неозначені і заперечні займенники. Їх творення, відмінювання і правопис
§ 67. Присвійні, вказівні, означальні займенники, їх відмінювання
§ 68. Доречне вживання займенників у власному мовленні. Займенник ви у ввічливо-пошанному вживанні
§ 69. Написання оголошення
§ 70. Розбір займенника як частини мови
Завдання для підсумкового контролю знань
Тестові завдання
Творчі завдання
РОЗДІЛ 3. ПОВТОРЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
ДОДАТКИ
I. Повторення вивченого про стилі мовлення
II. Тексти для диктантів чи переписувань
III. Тексти для розвитку мовлення з теми «Пори року»
ІV. Завдання з розвитку мовлення
V. Завдання для формування навичок творення власного тексту
VІ. Поміркуй (і навіть пофантазуй), поділися з однокласниками своїми думками про
VІІ. Цікава граматика
VІІІ. Мій друг комп’ютер

1-07-2017, 11:14 2 005