Геометрія 9 клас (польска мова навчання) Мерзляк

Геометрія 9 клас (польска мова навчання) Мерзляк

Название учебника: Геометрія 9 клас (польска мова навчання) Мерзляк
 
Автор: Мерзляк А., Полонський В., Якір М.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: польский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Od autorów3
Znaki umowne4

§ 1. Rozwiązywanie trójkątów

5
1. Sinus, kosinus і tangens kąta od 0° do 180°5
2. Twierdzenie kosinusów12
3. Twierdzenie sinusów21
4. Rozwiązywanie trójkątów29
● Trygonometria – nauka o mierzeniu trójkątów33
5. Wzory na obliczenie pola trójkątów35
● Zewnętrzno wpisany okrąg w trójkąt44
Zadania testowe № 1 "Sprawdź siebie”47
Główne w paragrafe 149

§ 2. Wielokąty foremne

51
6. Wielokąty foremne oraz ich własności51
● O konstrukcji n­kątnych wielokątów foremnych60
7. Długość okręgu. Pole koła.62
Zadania testowe № 2 "Sprawdź siebie”74
Główne w paragrafe 276

§ 3. Współrzędne kartezjańskie na płaszczyźnie

77
8. Odległość między dwoma punktami według danymi współrzędnymi. Współrzędne środka odcinka77
9. Równanie fgury. Równanie okręgu83
10. Równanie prostej89
11. Współczynnik kątowy prostej95
● Metoda współrzędnych99
● Jakim sposobem zbudowano most między geometrią i algebrą101
Zadania testowe № 3 "Sprawdź siebie”102
Główne w paragrafe 3104

§ 4. Wektory

106
12. Pojęcie wektora106
13. Współrzędne wektora114
14. Dodawanie i odejmowanie wektorów118
15. Mnożenie wektora przez liczbę129
● Zastosowanie wektorów139
16. Skalarny iloczyn wektorów141
Zadania testowe № 4 "Sprawdź siebie”151
Główne w paragrafe 4153

§ 5. Geometryczne przekształcenia

157
17. Ruch (przesunięcie) fgury. Równoległe przesunięcie157
18. Osiowa symetria167
● Pierwsza ogólnoukraińska olimpiada młodych matematyków173
19. Symetria środkowa. Obrót175
20. Podobieństwo fgur185
● Zastosowanie przekształceń przy rozwiązywaniu zadań200
Zadania testowe № 5 "Sprawdź siebie”204
Główne w paragrafe 5207
21. Ćwiczenia do powtórzenia kursu geometrii 9. klasy209
Przyjaźnimy się z komputerem217
Odpowiedzi i wskazówki do ćwiczeń221
Odpowiedzi do ćwiczeń zadania testowe "Sprawdź siebie”235
Skorowidz236

1-07-2017, 13:17 515