Геометрія 9 клас (польска мова навчання) Мерзляк

Геометрія 9 клас (польска мова навчання) Мерзляк

Название учебника: Геометрія 9 клас (польска мова навчання) Мерзляк
 
Автор: Мерзляк А., Полонський В., Якір М.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: польский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Od autorów 3
Znaki umowne 4

§ 1. Rozwiązywanie trójkątów

5
1. Sinus, kosinus і tangens kąta od 0° do 180° 5
2. Twierdzenie kosinusów 12
3. Twierdzenie sinusów 21
4. Rozwiązywanie trójkątów 29
● Trygonometria – nauka o mierzeniu trójkątów 33
5. Wzory na obliczenie pola trójkątów 35
● Zewnętrzno wpisany okrąg w trójkąt 44
Zadania testowe № 1 "Sprawdź siebie” 47
Główne w paragrafe 1 49

§ 2. Wielokąty foremne

51
6. Wielokąty foremne oraz ich własności 51
● O konstrukcji n­kątnych wielokątów foremnych 60
7. Długość okręgu. Pole koła. 62
Zadania testowe № 2 "Sprawdź siebie” 74
Główne w paragrafe 2 76

§ 3. Współrzędne kartezjańskie na płaszczyźnie

77
8. Odległość między dwoma punktami według danymi współrzędnymi. Współrzędne środka odcinka 77
9. Równanie fgury. Równanie okręgu 83
10. Równanie prostej 89
11. Współczynnik kątowy prostej 95
● Metoda współrzędnych 99
● Jakim sposobem zbudowano most między geometrią i algebrą 101
Zadania testowe № 3 "Sprawdź siebie” 102
Główne w paragrafe 3 104

§ 4. Wektory

106
12. Pojęcie wektora 106
13. Współrzędne wektora 114
14. Dodawanie i odejmowanie wektorów 118
15. Mnożenie wektora przez liczbę 129
● Zastosowanie wektorów 139
16. Skalarny iloczyn wektorów 141
Zadania testowe № 4 "Sprawdź siebie” 151
Główne w paragrafe 4 153

§ 5. Geometryczne przekształcenia

157
17. Ruch (przesunięcie) fgury. Równoległe przesunięcie 157
18. Osiowa symetria 167
● Pierwsza ogólnoukraińska olimpiada młodych matematyków 173
19. Symetria środkowa. Obrót 175
20. Podobieństwo fgur 185
● Zastosowanie przekształceń przy rozwiązywaniu zadań 200
Zadania testowe № 5 "Sprawdź siebie” 204
Główne w paragrafe 5 207
21. Ćwiczenia do powtórzenia kursu geometrii 9. klasy 209
Przyjaźnimy się z komputerem 217
Odpowiedzi i wskazówki do ćwiczeń 221
Odpowiedzi do ćwiczeń zadania testowe "Sprawdź siebie” 235
Skorowidz 236

1-07-2017, 13:17 329