Польська мова 5 клас (1-й рік навчання) Біленька-Свистович

Польська мова 5 клас (1-й рік навчання) Біленька-Свистович

Название учебника: Польська мова 5 клас (1-й рік навчання) Біленька-Свистович
 
Автор: Біленька-Свистович Л., Ковалевський Є., Ярмолюк М.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2013
 
Язык: польский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Alfabet
LEKCJA 1
Części mowy
Czas teraźniejszy czasowników być i mieć
Akcent
LEKCJA 2
Rodzaj rzeczowników
Piszemy wielką literą
LEKCJA 3
Liczebniki
Czas przeszły czasowników
Pisownia wyrazów z u i ó
LEKCJA 4
Przypadki i liczby rzeczowników
Rozróżniamy rzeczowniki żywotne i nieżywotne
Odmiana rzeczowników rodzaju nijakiego typu: niebo, pole, muzeum w liczbie pojedynczej
Czas przyszły czasownika być
Oznaczanie miękkości. Zapisywanie głoski [j]
LEKCJA 5
Odmiana rzeczowników deklinacji żeńskiej (twardotematowych) zakończońych na -a w liczbie pojedynczej
Podział czasowników na koniugacje
Odmiana czasowników koniugacji -am, -asz i -em, -esz w czasie teraźniejszym
Pisownia wyrazów z ą, ę, om, on, em, en

LEKCJA 6
Odmiana rzeczowników miękkotematowych deklinacji żeńskiej w liczbie pojedynczej
Odmiana przymiotników przez rodzaje
Odmiana czasowników koniugacji -ę, -isz / -ysz w czasie teraźniejszym
Pisownia wyrazów z rz i ż
LEKCJA 7
Odmiana rzeczowników nieżywotnych deklinacji męskiej w liczbie pojedynczej
Odmiana przymiotników w liczbie pojedynczej
Odmiana czasowników koniugacji -ę, -esz w czasie teraźniejszym
Pisownia wyrazów z ch i h
Czytanka
Legenda o smoku wawelskim
Wg H. KODZIA. Legenda o złej księżniczce
Wg. J. I. KRASZeWSKIeGO Kwiat paproci
Julian TUWIM
Ptasie radio
Kotek
Adam MICKIeWICZ. Powrót taty
Cyprian Kamil NORWID. Moja piosnka
Henryk SIeNKIeWICZ
Spotkanie ze słoniem
Janko Muzykant
Maria KONOPNICKA. O sierotce Marysi
Kornel MAKUSZyńSKI. 120 przygód Koziołka Matołka
Jan BRZeChWA
Wiosna
Chrząszcz
Stanisław LeM. Dzienniki gwiazdowe
Czesław MIłOSZ. Droga
Wisława SZyMBORSKA. Kot w pustym mieszkaniu
Słownik

1-07-2017, 17:21 1 354