Гагаузька мова 9 клас Курогло нова програма

Гагаузька мова 9 клас Курогло нова програма

Название учебника: Гагаузька мова 9 клас Курогло
 
Автор: Курогло Н. та ін.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 176
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Gagauz dilin maanası halkın yaşamasında 3
§ 2. Tekrarlamak. Sadä cümlä. Bir başpaylı hem iki başpaylı cümlelär 6
§ 3. Tekrarlamak. Cümlenin birsoy payları. Birsoy paylarda bütünneştirici laflar 14
§ 4. Danışmak. Dar hem geniş danışmaklar 19
§ 5. Tekrarlamak. Koyulma laflar, lafbirleşmelär, cümlelär 22
§ 6. Cümlenin ayırılı ikincili payları 25
§ 7. Katlı cümlä 29
§ 8. Annayış dalsız katlı cümlä için 32
§ 9. Baalayıcılar dalsız katlı cümlelerdä. Durguçluk nışannarı dalsız katlı cümlelerdä 35
§ 10. Annayış dallı katlı cümlä için 41
§ 11. Dallı katlı cümlenin soyları 45
§ 12. Bellilikçi dal cümlelär 51
§ 13. Annadıcı (tamannıklı) dal cümlelär 56
§ 14. Hallıklı, erlik hem zaman dal cümlelär 59
§ 15. Neet, sebep dal cümlelär 63
§ 16. Nicelik hem nekadarlık dal cümlelär 68
§ 17. Yaraştırma dal cümlelär 70
§ 18. Sankilik dal cümlelär 73
§ 19. Brakım dal cümlelär 76
§ 20. Birkaç dal cümleli katlı cümlä 79
§ 21. Baalayıcısız katlı cümlä 85
§ 22. Virgül hem noktaylan virgül katlı cümlelerdä 89
§ 23. Iki nokta baalayıcısız katlı cümledä 93
§ 24. Çizgi baalayıcısız katlı cümlelerdä 98
§ 25. Katlı sintaksis konstrukţiyası türlü baalantıylan 102
§ 26. Doorudan sözlän cümlelär 106
§ 27. Kıynaş söz 110
§ 28. Dialog. Polilig 113
§ 29. Üürenilmişin tekrarlanması 5–9 klaslardan 116
SÖZ İLERLETMESİ 121
§ 30. Kısadan annatmak teksti, açıklayarak bir ya da taa zeedä biri-birinä baalantılı fikirleri (aazdan) 122
§ 31. Kontrol yazmak takriri 124
§ 32. Ayırılma annatmak teksti, açıklayarak bir ya da taa zeedä biri-birinä baalantılı fkirleri (aazdan) 125
§ 33. Yaratma moral-êtika, cümnä temalarına 130
§ 34. Takrir-çevirmäk 132
§ 35. Kısadan annatmak teksti artistik stilindä (aazdan) 133
§ 36. Ayırılma annatmak teksti publiţistik stilindä 134
§ 37. Kontrol yazmak yaratması 136
§ 38. Annatma kendibaşına ayırılma temaya 138
§ 39. Tekstlär çevirmak için gagauz dilinä 140
§ 40. Avtobiografiya 141
§ 41. Aazdan hem yarılı yaratma-yazdırma resimnerä görä 147
AUDİROVANİYE 149
OKUMAK SESLÄN 145
BAŞLAYICILAR 168
Tutunuz aklınızda bu lafların yazılmasını 171
Kullanılmış literatura 173

1-08-2017, 09:31 712