Болгарська мова 9 клас Терзі Нова програма

Болгарська мова 9 клас Терзі Нова програма

Название учебника: Болгарська мова 9 клас Терзі
 
Автор: Терзі В.
 
Издательство: Букрек
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 248
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР

НЕИЗМЕНЯЕМИ ЧАСТИ НА РЕЧТА 5
НАРЕЧИЕ 7
ПРЕДЛОЗИ 11
СЪЮЗИ 15
ВИДОВЕ СЪЮЗИ ПО СЪСТАВ 15
МЕЖДУМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛНИ ДУМИ 17
ЧАСТИЦИ 19
УПОТРЕБА НА КРАТКИТЕ, БЕЗЛИЧНИТЕ (БЕЗПОДЛОЖНИТЕ), БЕЗСКАЗУЕМНИТЕ И НЕПЪЛНИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ 24
ГЛАВНИ И ВТОРОСТЕПЕННИ ЧАСТИ НА ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ 27
СЛОВОРЕД В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ 29

НОВ УЧЕБЕН МАТЕРИАЛ

ЕДНОСЪСТАВНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 32
ВИДОВЕ ЕДНОСЪСТАВНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 32
ИМЕННИ ИЗРЕЧЕНИЯ 34
ЕДНОСЪСТАВНИ ГЛАГОЛНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 36
ОПРЕДЕЛЕНО-ЛИЧНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 36
НЕОПРЕДЕЛЕНО-ЛИЧНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 37
ОБОБЩЕНО-ЛИЧНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 39
БЕЗЛИЧНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 40
БЕЗЛИЧНИ ИЗРЕЧЕНИЯ С ГЛАГОЛНО СКАЗУЕМО 40
БЕЗЛИЧНИ ИЗРЕЧЕНИЯ С ПРЕДИКАТИВНА ДУМА 42
СЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ 45
СЛОЖНО СЪЧИНЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ 47

ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ В СЛОЖНИТЕ СЪЧИНЕНИ

ИЗРЕЧЕНИЯ 48
СЛОЖНО СЪСТАВНО ИЗРЕЧЕНИЕ 49
ВИДОВЕ ПОДЧИНЕНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 51
ПОДЧИНЕНО ОПРЕДЕЛИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ 52
ПОДЧИНЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ 54
ПОДЧИНЕНО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ 57
ПОДЧИНЕНО ПОДЛОЖНО ИЗРЕЧЕНИЕ. СКАЗУЕМНООПРЕДЕЛИТЕЛНО ИЗРЕЧЕНИЕ 62
СЛОЖНО СЪСТАВНО ИЗРЕЧЕНИЕ С ПОВЕЧЕ ПОДЧИНЕНИ 65
СЪПОДЧИНЕНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 65
ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ПОДЧИНЕНИ ИЗРЕЧЕНИЯ 67
ПУНКТУАЦИЯ 67
СЛОЖНО СМЕСЕНО ИЗРЕЧЕНИЕ 69
ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ В ИЗРЕЧЕНИЕТО 72
ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ОБОСОБЕНИТЕ ЧАСТИ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО 73
ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ ПРИ ОБОСОБЕНИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 74
ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ ПРИ ОБОСОБЕНИ ПРИЛОЖЕНИЯ 75
ПРЕПИНАТЕЛНИ ЗНАЦИ ПРИ ОБОСОБЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВЕНИ ПОЯСНЕНИЯ 75
ПРЯКА И НЕПРЯКА РЕЧ 76
ПУНКТУАЦИЯ ПРИ ПРЯКАТА РЕЧ 77
ТРАНСФОРМИРАНЕ НА ПРЯКА РЕЧ В НЕПРЯКА 78

ОБОБЩЕНИЕ НА ИЗУЧЕНОТО В V–ІХ КЛАС

ФОНЕТИКА 82
МОРФОЛОГИЯ 87
СИНТАКСИС 95
ЛЕКСИКОЛОГИЯ 101

ЧЕТЕМ, ПРЕРАЗКАЗВАМЕ, НАУЧАВАМЕ НАИЗУСТ

ИЗ БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА 106
ОТ ИЗВОРА НА БЪЛГАРЩИНАТА 113
ИЗ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 129
БЪЛГАРИТЕ ПО СВЕТА 158
ИЗ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКАТА КУЛТУРА 161
ОТ СПИСЪКА НА СВЕТОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО НА ЮНЕСКО 169
БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ 183
НАРОДНИ МЪДРОСТИ 195
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 197
ДИАЛОЗИ 211
КАРТИНЕН РЕЧНИК 218

1-08-2017, 09:29 2 032