Алгебра 9 клас Бевз Нова програма

Алгебра 9 клас Бевз Нова програма

Название учебника: Алгебра 9 клас Бевз
 
Автор: Бевз Г., Бевз В.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 271
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановні дев’ятикласники і дев’ятикласниці! 3
Як працювати з підручником 4

Розділ 1. НЕРІВНОСТІ

§ 1. Загальні відомості про нерівності 8
§ 2. Властивості числових нерівностей 17
§ 3. Подвійні нерівності 24
§ 4. Розв’язування нерівностей з однією змінною 31
§ 5. Об’єднання і переріз множин. Числові проміжки 41
§ 6. Системи нерівностей з однією змінною 52
§ 7. Доведення нерівностей 60
Завдання для самостійної роботи 66
Історичні відомості 67
Головне в розділі 69
З'ясовуємо досягнення  
Тестові завдання № 1 70
Типові завдання до контрольної роботи № 1 71

Розділ 2. КВАДРАТИЧНА ФУНКЦІЯ

§ 8. Функції 74
§ 9. Властивості функцій 85
§ 10. Перетворення графіків функцій 98
§ 11. Квадратична функція 109
§ 12. Квадратні нерівності 118
§ 13. Системи рівнянь другого степеня 126
§ 14. Розв’язування задач складанням систем рівнянь 136
Завдання для самостійної роботи 144
Історичні відомості 145
Головне в розділі 147
З'ясовуємо досягнення  
Тестові завдання №2 148
Типові завдання до контрольної роботи № 2 149

Розділ 3. ЧИСЛОВІ ПОСЛІДОВНОСТІ

§ 15. Послідовність 152
§ 16. Арифметична прогресія 161
§ 17. Геометрична прогресія 171
§ 18. Задачі на обчислення сум 181
Завдання для самостійної роботи 190
Історичні відомості 191
Головне в розділі 192
3’ясовуємо досягнення  
Тестові завдання № 3 193
Типові завдання до контрольної роботи № 3 194

Розділ 4. ОСНОВИ КОМБІНАТОРИКИ, ТЕОРІЇ ЙМОВІРНОСТЕЙ ТА СТАТИСТИКИ

§ 19. Основні правила комбінаторики 196
§ 20. Частота та ймовірність випадкової події 202
§ 21. Відомості про статистику 211
Історичні відомості 218
Головне в розділі 219
З’ясовуємо досягнення  
Тестові завдання №4 220
Типові завдання до контрольної роботи №4 221

ДОДАТКИ

НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ  
Навчальний проект № 1. Цікаві нерівності 222
Навчальний проект № 2. Функції навколо нас 226
Навчальний проект № 3. Застосування математики 233
ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ  
Числа та дії над ними 239
Подільність чисел. Відношення і пропорції 240
Цілі вирази 240
Раціональні вирази 241
Ірраціональні вирази 242
Рівняння та системи рівнянь 242
Задачі на складання рівнянь і систем рівнянь 244
Нерівності 245
Функції і графіки 245
Числові послідовності 246
ЗАДАЧІ ТА ВПРАВИ ПІДВИЩЕНОЇ СКЛАДНОСТІ 248
ТРЕНУВАЛЬНІ ТЕСТИ 252
ВІДОМОСТІ З ПОПЕРЕДНІХ КЛАСІВ 255
ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ ДО ЗАДАЧ І ВПРАВ 262
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 268

18-08-2017, 09:22 3 250