Українська мова 9 клас Авраменко Нова програма

Українська мова 9 клас Авраменко Нова програма

Название учебника: Українська мова 9 клас Авраменко
 
Автор: Авраменко О.
 
Издательство: Грамота
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 160
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Від автора 3

ВСТУП

§ 1. Розвиток української мови 4
§ 2. Граматична основа. Односкладне та двоскладне речення (повторення) 9
§ 3. Просте ускладнене речення (вставні слова, звертання, однорідні члени речення) 12
§ 4. Просте ускладнене речення (відокремлені члени речення) 16
§ 5. Розвиток мовлення. Вибірковий переказ тексту наукового стилю 19

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

§ 6. Пряма мова 21
§ 7. Непряма мова 26
§ 8. Розвиток мовлення. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю 29
§ 9. Цитата як спосіб передавання чужої мови 32
§ 10. Діалог 36
§11. Розвиток мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему 41
§ 12. Складне речення та його ознаки 44
§ 13. Сполучникові й безсполучникові складні речення 48
§ 14. Складносурядне речення 52
§ 15. Розвиток мовлення. Усний твір-роздум на суспільну тему 56
§ 16. Розділові знаки в складносурядному реченні 58
§ 17. Складнопідрядне речення. Його будова й засоби зв'язку в ньому 62
§ 18. Основні види складнопідрядних речень 67
§ 19. Розвиток мовлення. Ділові папери. Заява 70
§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними означальними та підрядними з’ясувальними 72
§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними місця й часу 76
§ 22. Складнопідрядні речення з підрядними способу дії і ступеня та підрядними порівняльними 80
§ 23. Розвиток мовлення. Ділові папери. Автобіографія 84
§ 24. Складнопідрядні речення з підрядними причини, мети, умови 86
§ 25. Складнопідрядні речення з підрядними наслідковими й допустовими 90
§ 26. Складнопідрядні речення з кількома підрядними 94
§ 27. Розвиток мовлення. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням 98
§ 28. Безсполучникове складне речення 100
§ 29. Кома та крапка з комою в безсполучниковому складному реченні 103
§ 30. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні 106
§ 31. Тире в безсполучниковому складному реченні 109
§ 32. Складне речення з різними видами зв'язку 112
§ 33. Текст і його основні ознаки 116
§ 34. Будова тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці 120
§ 35. Види й засоби міжфразового зв’язку 124
§ 36. Розвиток мовлення. Тези прочитаної науково-пізнавальної статті. Конспект 128
§ 37. Синтаксис простого речення (узагальнення й систематизація вивченого) 130
§ 38. Пунктуація простого речення (узагальнення й систематизація вивченого) 132
§ 39. Просте речення (тестування) 134
§ 40. Розвиток мовлення. Резюме 136
Короткий словник фразеологізмів 139
З орфографічного словника 142
З тлумачного словника 143
Із словника іншомовних слів 149
Відповіді до завдань 157

16-08-2017, 19:01 6 795