Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Біологія 9 клас Остапченко Нова програма

Біологія 9 клас Остапченко Нова програма

16.08.2017 - 18:46 7 930 0
Біологія 9 клас Остапченко Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Дорогі дев'ятикласниці та дев'ятикласники3

Вступ

§ 1. Біологія - комплексна наука про живу природу. Рівні організації біологічних систем. Основні методи біологічних досліджень4

Тема 1. Хімічний склад клітини. Біологічні молекули

§ 2. Вода. її властивості та функції у складі біологічних систем. Інші неорганічні сполуки11
§ 3. Поняття про органічні речовини. Ліпіди та вуглеводи15
§ 4. Білки: будова та властивості19
§ 5. Функції білків22
§ 6. Нуклеїнові кислоти. Властивості та функції РНК25
§ 7. Будова, властивості та функції ДНК27
§ 8. Поняття про перетворення енергії в біологічних системах. АТФ30
Практична робота 1. Розв'язання елементарних вправ зі структури білків та нуклеїнових кислот33

Тема 2. Структура клітини

§ 9. Методи дослідження клітин. Типи мікроскопії36
§ 10. Структура еукаріотичної клітини: поверхневий апарат39
§ 11. Структура еукаріотичної клітини: цитоплазма, рибосоми, органели руху, клітинний центр43
§ 12. Структура еукаріотичної клітини: ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі, лізосоми, вакуолі47
§ 13. Структура еукаріотичної клітини: мітохондрії і пластиди51
§ 14. Ядро: будова та функції53
§ 15. Типи клітин та їхня порівняльна характеристика. Будова прокаріотичної клітини57
Лабораторна робота. Вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин61

Тема 3. Принципи функціонування клітини

§ 16. Обмін речовин та перетворення енергії в клітині. Біохімічні механізми дихання63
§ 17. Енергетичний обмін. Кисневий (аеробний) етап67
§ 18. Особливості процесів пластичного обміну. Фотосинтез: світлова фаза71
§ 19. Фотосинтез: темнова фаза. Хемосинтез74

Тема 4. Збереження та реалізація спадкової інформації

§ 20. Особливості організації генів і геномів прокаріотичних та еукаріотичних організмів79
§ 21. Роль різних типів молекул РНК у кодуванні та реалізації спадкової інформації. Генетичний код82
§ 22. Біосинтез білків85
Практична робота 2. Розв'язування елементарних вправ з транскрипції та трансляції89
§ 23. Клітинний цикл. Мітоз90
§ 24. Мейоз93
§ 25. Типи розмноження організмів. Статеві клітини96
§ 26. Процеси запліднення100
§ 27. Етапи індивідуального розвитку організмів. Ембріональний розвиток тварин105
§ 28. Післязародковий розвиток і ріст організмів108

Тема 5. Закономірності успадкування ознак

§ 29. Генетика - наука про закономірності спадковості й мінливості організмів113
§ 30. Методи генетичних досліджень116
§ 31. Закономірності спадковості, які встановив Г. Мендель. Статистичний характер законів спадковості та їхні цитологічні основи120
Практична робота 3. Складання схем схрещування124
§ 32. Явище зчепленого успадкування. Хромосомна теорія спадковості126
§ 33. Генетика статі. Успадкування, зчеплене зі статтю130
§ 34. Генотип організму як цілісна інтегрована система133
§ 35. Форми мінливості. Модифікаційна мінливість - наслідок взаємодії генотипу та умов довкілля136
§ 36. Види мутацій та причини їх виникнення139
§ 37. Спадкові захворювання людини. Генетичне консультування144

Тема 6. Еволюція органічного світу

§ 38. Процес еволюції як універсальна властивість біологічних систем152
§ 39. Еволюційні погляди Ж.-Б. Ламарка. Теорія еволюції Ч. Дарвіна156
§ 40. Основні положення сучасної теорії еволюції. Популяція як елементарна одиниця еволюції160
§ 41. Видоутворення. Основні напрями еволюційного процесу164
§ 42. Роль різних наук в обґрунтуванні теорії еволюції169
§ 43. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя173
§ 44. Етапи еволюції людини178

Тема 7. Біорізноманіття

§ 45. Основи еволюційної філогенії та систематики186
§ 46. Неклітинні форми життя - віруси. Прокаріоти190
§ 47. Еукаріоти: гриби, рослини, тварини195
Практична робота 4. Порівняння будови та процесу розмноження клітинних і неклітинних форм життя200

Тема 8. Надорганізмові біологічні системи

§ 48. Екологія. Екосистема та її характеристики202
§ 49. Харчові зв’язки. Потоки енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем204
§ 50. Біотичні, абіотичні та антропогенні екологічні фактори208
§ 51. Стабільність екосистем і причини її порушення211
§ 52. Біосфера як цілісна система213
§ 53. Захист та збереження біосфери, основні заходи щодо охорони навколишнього середовища218

Тема 9. Біологія як основа біотехнології та медицини

§ 54. Завдання сучасної селекції225
§ 55. Особливості селекції тварин, рослин та мікроорганізмів229
§ 56. Огляд традиційних біотехнологій234
§ 57. Генетична (генна) інженерія. Генетично модифіковані організми238
§ 58. Клітинна (тканинна) інженерія242
Основні загальні властивості живих систем248
Короткий словник термінів251
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Біологія 9 клас Остапченко Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?