Геометрія 9 клас Бевз Нова програма

Геометрія 9 клас Бевз Нова програма

Название учебника: Геометрія 9 клас Бевз
 
Автор: Бевз Г., Бевз В., Владімірова Н.
 
Издательство: Освіта
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 271
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як працювати з підручником 4

Розділ 1. Метод координат на площин

Для чого вивчати координати та метод координат? 8
§ 1 Синуси, косинуси і тангенси кутів від 0° до 180° 9
§ 2 Тригонометричні тотожності 18
§ 3 Декартові координати 24
§ 4 Відстань між точками 32
§ 5 Рівняння кола 38
§ 6 Рівняння прямої 44
Задачі за готовими малюнками 52
Самостійна робота 1 53
Тестові завдання 1 54
Типові задачі для контрольної роботи 55
Головне в розділі 1 56

Розділ 2. Вектори на площині

Для чого вивчати вектори? 60
§ 7 Вектори 61
§ 8 Координати вектора 68
§ 9 Додавання і віднімання векторів 74
§ 10 Множення вектора на число 81
§ 11 Скалярний добуток векторів 88
§ 12 Застосування векторів 94
Задачі за готовими малюнками 100
Самостійна робота 2 101
Тестові завдання 2 102
Типові задачі для контрольної роботи 103
Головне в розділі 2 104

Розділ 3. Розв’язування трикутників

Для чого вивчати тригонометрію? 108
§ 13 Теорема косинусів 109
§ 14 Теорема синусів 116
§ 15 Розв’язування трикутників 123
§ 16 Формули для знаходження площі трикутника 130
Задачі за готовими малюнками 138
Самостійна робота 3 139
Тестові завдання 3 140
Типові задачі для контрольної роботи 141
Головне в розділі 3 142

Розділ 4. Правильні многокутники

Для чого вивчати правильні многокутники? 146
§ 17 Правильні многокутники та їх властивості 147
§ 18 Правильні многокутники та кола 154
§ 19 Довжина кола і дуги кола 163
§ 20 Площа круга та його частин 169
Задачі за готовими малюнками 176
Самостійна робота 4 177
Тестові завдання 4 178
Типові задачі для контрольної роботи 179
Головне в розділі 4 180

Розділ 5. Геометричні перетворення

Для чого вивчати геометричні перетворення? 184
§ 21 Переміщення та його властивості 185
§ 22 Симетрія відносно точки 192
§ 23 Симетрія відносно прямої 199
§ 24 Поворот 206
§ 25 Паралельне перенесення 213
§ 26 Перетворення подібності 219
Задачі за готовими малюнками 227
Самостійна робота 5 228
Тестові завдання 5 229
Типові задачі для контрольної роботи 230
Головне в розділі 5 231

Додатки

Навчальні проекти
Проект 1. Цікаві криві 233
Проект 2. Векторний метод розв’язування задач 234
Проект 3. Знайома і незнайома тригонометрія 235
Проект 4. Замощення площини 237
Проект 5. Орнаменти і геометричні перетворення 238
Задачі підвищеної складності 239
Задачі для повторення 242
Тренувальні тести
Тренувальний тест №1 249
Тренувальний тест №2 250
Відомості за курс основної школи 257
Предметний покажчик 262
Відповіді 264

16-08-2017, 12:38 8 294