Алгебра 9 клас Істер Нова програма

Алгебра 9 клас Істер Нова програма

Название учебника: Алгебра 9 клас Істер
 
Автор: Істер О.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 264
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановні дев'ятикласники та дев'ятикласниці!
Шановні вчителі!
Шановні батьки!

Розділ 1. Нерівності

§ 1. Числові нерівності
§ 2. Основні властивості числових нерівностей
§ 3. Почленне додавання і множення нерівностей
§ 4. Нерівності зі змінними. Розв’язок нерівності
§ 5. Числові проміжки. Переріз та об’єднання множин
§ 6. Лінійні нерівності з однією змінною. Рівносильні нерівності
§ 7. Системи лінійних нерівностей з однією змінною, їх розв’язування
Завдання для перевірки знань до § 1-7
Вправи для повторення розділу 1
Фіскальна математика66

Розділ 2. Квадратична функція

§ 8. Функції. Область визначення, область значень і графік функції
§ 9. Властивості функції
§ 10. Найпростіші перетворення графіків функцій
§ 11. Функція y = аx2 + bx + ca ≠ 0, її графік і властивості98Завдання для перевірки знань до § 8-11
§ 12. Квадратна нерівність
§ 13. Розв’язування систем рівнянь другого степеня з двома змінними
§ 14. Система двох рівнянь з двома змінними як математична модель текстових і прикладних задач
Завдання для перевірки знань до § 12-14
Вправи для повторення розділу 2

Розділ 3. Числові послідовності

§ 15. Числові послідовності
§ 16. Арифметична прогресія, її властивості. Формула n-го члена арифметичної прогресії
§ 17. Сума n перших членів арифметичної прогресії
§ 18. Геометрична прогресія, її властивості. Формула n-го члена геометричної прогресії
§ 19. Формула складних відсотків
§ 20. Сума n перших членів геометричної прогресії
Завдання для перевірки знань до § 15-2
Вправи для повторення розділу 3

Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики

§ 21. Комбінаторні задачі. Комбінаторні правила суми і добутку
§ 22. Випадкова подія. Частота та ймовірність випадкової події
§ 23. Класичне означення ймовірності
§ 24. Початкові відомості про статистику. Статистичні дані. Способи подання даних та їх обробки
Завдання для перевірки знань до § 21-24
Вправи для повторення розділу 4
Завдання для перевірки знань за курс алгебри 9 класу
Задачі підвищеної складності
Зразок варіанта атестаційної письмової роботи з математики
Відповіді та вказівки до вправ
Предметний покажчик

16-08-2017, 12:30 4 249