Українська мова 9 клас Голуб Нова програма

Українська мова 9 клас Голуб Нова програма

Название учебника: Українська мова 9 клас Голуб
 
Автор: Голуб Н., Ярмолюк А.
 
Издательство: Педагогічна думка
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 308
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ДОРОГІ ДЕВ’ЯТИКЛАСНИКИ 3
ВСТУП 5
§ 1. Розвиток української мови 5
§ 2. Просте неускладнене речення 10
§ 3. Просте ускладнене речення 14
§ 4. Розділові знаки в простому ускладненому реченні 19
§ 5. Мовленнєва ситуація 23
§ 6. Пряма і непряма мова. Розділові знаки 28
§ 7. Діалог. Розділові знаки при діалозі 33
§ 8. Речення з прямою мовою. Використання їх у мовленні 40
§ 9. Цитати. Розділові знаки при них 43
§ 10. Пряма і непряма мова (контрольний тест) 47
§ 11. Критичне аудіювання тексту публіцистичного стилю 51
§ 12. Складне речення 54
§ 13. Складносурядне речення 62
§ 14. Розділові знаки в складносурядному реченні 68
§ 15. Використання складносурядних речень у мовленні 74
§ 16. Види і будова складнопідрядних речень 79
§ 17. Підрядні сполучники й підрядні слова в складнопідрядних реченнях 85
§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними означальними і з’ясувальними 91
§ 19. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними. Загальна характеристика 98
§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними місця і часу 105
§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними порівняльними, способу дії і ступеня 109
§ 22. Вибірковий переказ тексту художнього стилю 113
§ 23. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними умови, мети, причини 115
§ 24. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними допустовими і наслідковими 122
§ 25. Складнопідрядне речення з кількома підрядними частинами. 128  
§ 26. Розділові знаки в складнопідрядному реченні 138
§ 27. Читання мовчки 144
§ 28. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення 146
§ 29. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні 153
§ 30. Кома і крапка з комою в безсполучниковому складному реченні 160
§ 31. Двокрапка в безсполучниковому складному реченні 165
§ 32. Тире в безсполучниковому складному реченні 170
§ 33. Використання складних безсполучникових речень у мовленні 175
§ 34. Безсполучникове складне речення (узагальнення вивченого) 181
§ 35. Тези прочитаного 187
§ 36. Заява. Автобіографія 193
§ 37. Складне речення з сурядним і підрядним зв’язком 198
§ 38. Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком 204
§ 39. Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку 210
§ 40. Розділові знаки в складному реченні з різними видами зв’язку 216
§ 41. Складне речення з різними видами зв’язку (узагальнення вивченого) 226
§ 42. Текст і основні його ознаки в тексті й абзаці 231
§ 43. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці 238
§ 44. Діалогічне мовлення: види й особливості 243
§ 45. Стислий переказ тексту публіцистичного стилю 250
§ 46. Слово як предмет вивчення 252
§ 47. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речення) 260
§ 48. Прості речення у мовленні 268
§ 49. Складні речення у мовленні 275
§ 50. Ділові папери. Резюме 281
§ 51. Усний виступ на визначену тему 283
ДОДАТКИ 287

16-08-2017, 12:26 8 130