Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Фізика 9 клас Сиротюк Нова програма

Фізика 9 клас Сиротюк Нова програма

16.08.2017 - 12:23 3 206 0
Фізика 9 клас Сиротюк Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Юні друзі!3

РОЗДІЛ 1. МАГНІТНІ ЯВИЩА

§ 1. Магнітні явища. Постійні магніти. Магнітне поле Землі4
§ 2. Дослід Ерстеда. Індукція магнітного поля11
§ 3. Магнітні властивості речовин. Гіпотеза Ампера15
Задачі та вправи17
§ 4. Магнітне поле провідника зі струмом. Електромагніти. Магнітна левітація19
Лабораторна робота № 1. Складання та випробування електромагніту23
§ 5. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера24
§ 6. Електричні двигуни. Гучномовці. Електровимірювальні прилади25
Задачі та вправи29
§ 7. Явище електромагнітної індукції. Досліди Фарадея. Індукційний електричний струм32
Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції36
§ 8. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії36
Задачі та вправи39
Історична довідка40
Перевірте свої знання40
Тестові завдання43

РОЗДІЛ 2. СВІТЛОВІ ЯВИЩА

§ 9. Світлові явища. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла45
§ 10. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення50
Задачі та вправи56
§ 11. Відбивання світла. Закон відбивання світла. Плоске дзеркало58
Задачі та вправи62
Лабораторна робота № 3. Дослідження відбивання світла за допомогою плоского дзеркала64
§ 12. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закон заломлення світла65
Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла67
Задачі та вправи69
§ 13. Розкладання білого світла на кольори. Утворення кольорів70
Задачі та вправи74
§ 14. Лінзи. Оптична сила та фокусна відстань лінзи. Формула тонкої лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи76
Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи81
Задачі та вправи82
§ 15. Найпростіші оптичні прилади84
§ 16. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція87
Задачі та вправи90
Перевірте свої знання91
Тестові завдання95

РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

§ 17. Виникнення і поширення механічних хвиль97
Задачі та вправи100
§ 18. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку, довжина і частота звукової хвилі. Гучність звуку та висота тону101
§ 19. Інфразвуки та ультразвуки109
Задачі та вправи111
§ 20. Електромагнітне поле і електромагнітні хвилі. Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі113
§ 21. Властивості електромагнітних хвиль. Шкала електромагнітних хвиль115
§ 22. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій118
Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів123
Задачі та вправи125
Перевірте свої знання125
Тестові завдання127

РОЗДІЛ 4. ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ АТОМНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

§ 23. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда130
§ 24. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили133
§ 25. Ізотопи. Використання ізотопів135
§ 26. Радіоактивність, її природа і властивості. Період напіврозпаду радіонукліда137
§ 27. Йонізаційна дія радіоактивного випромінювання. Природний радіоактивний фон141
§ 28. Дозиметри. Біологічна дія радіоактивного випромінювання147
§ 29. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерна реакція151
§ 30. Атомні електростанції. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики155
§ 31. Термоядерні реакції. Енергія Сонця і зір159
Задачі та вправи162
Історична довідка163
Перевірте свої знання165
Тестові завдання167

РОЗДІЛ 5. РУХ І ВЗАЄМОДІЯ. ЗАКОНИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

§ 32. Рівноприскорений рух. Прискорення. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху170
Задачі та вправи174
§ 33. Інерціальні системи відліку. Закони Ньютона176
Задачі та вправи180
§ 34. Закон всесвітнього тяжіння. Прискорення вільного падіння. Рух тіла під дією сили тяжіння183
Історична довідка190
§ 35. Рух тіла під дією кількох сил191
§ 36. Взаємодія тіл. Імпульс. Закон збереження імпульсу195
§ 37. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки. Досягнення космонавтики198
Задачі та вправи201
Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії204
§ 38. Фундаментальні взаємодії у природі. Межі застосування фізичних законів і теорій205
§ 39. Фундаментальний характер законів збереження у природі208
§ 40. Прояви законів збереження в теплових, електромагнітних, ядерних явищах212
§ 41. Еволюція фізичної картини світу. Розвиток уявлень про природу світла212
§ 42. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес216
Перевірте свої знання218
Тестові завдання221

ФІЗИКА ТА ЕКОЛОГІЯ

§ 43. Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини223
§ 44. Фізичні основи бережливого природокористування та збереження енергії224
§ 45. Альтернативні джерела енергії227
Фізичні задачі навколо нас231
Словник фізичних термінів235
Відповіді до задач і вправ240
Предметно-іменний покажчик243
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Фізика 9 клас Сиротюк Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.