Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Українська мова 9 клас Тушніцка Нова програма

Українська мова 9 клас Тушніцка Нова програма

16.08.2017 - 11:56 1 972 0
Українська мова 9 клас Тушніцка Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
ВСТУП 4
§ 1. Мова — суспільне явище 4

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

7
§ 2. Просте речення, розділові знаки в ньому 7
§ 3. Найскладніші орфограми 9

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

11
§ 4. Складносурядне речення, його будова 11
§ 5. Смислові зв'язки між компонентами складносурядного речення 14
§ 6. Розділові знаки в складносурядному реченні 16
§ 7. Інтонація складносурядного речення 18
§ 8. Узагальнення вивченого з теми «Складносурядне речення» 22

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

25
§ 9. Складнопідрядне речення: будова, засоби зв’язку між його частинами 25
§ 10. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні 29
§ 11. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними місця і часу 33
§ 12. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії і ступеня та з підрядними обставинними порівняльними 37
§ 13. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними причини, мети, умови 41
§ 14. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними наслідковими й допустовими 47
§ 15. Складнопідрядні речення з кількома підрядними 50
§ 16. Узагальнення вивченого з теми «Складнопідрядне речення» 54

СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ

59
§ 17. Поняття про складне безсполучникове речення. Смислові відношення між компонентами складного безсполучникового речення 59
§ 18. Інтонація складного безсполучникового речення 64
§ 19. Розділові знаки між частинами складного безсполучникового речення. Кома й крапка з комою в складному безсполучниковому реченні 68
§ 20. Двокрапка в складному безсполучниковому реченні 71
§ 21. Тире в безсполучниковому складному реченні 74
§ 22. Синонімічність складних речень із сполучниковим, безсполучниковим зв’язками й простих речень 77
§ 23. Узагальнення вивченого з теми «Складне безсполучникове речення» 80

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ

84
§ 24. Поняття про складне речення з різними видами зв’язку. Складне речення зі сурядним і підрядним зв’язком 84
§ 25. Складне речення зі сурядним і безсполучниковим зв’язком 89
§ 26. Складне речення з підрядним і безсполучниковим зв’язком 92
§ 27. Складне речення зі сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком 95
§ 28. Розділові знаки в складних реченнях із різними видами зв’язку 99
§ 29. Синонімічність складних і простих синтаксичних конструкцій 102
§ 30. Повторення вивченого з розділу «Складне речення з різними видами зв’язку» 104

ТЕКСТ

108
§ 31. Ознаки тексту, його зміст і будова 108
§ 32. Види інформації в тексті: відоме і нове 113
§ 33. Види й засоби зв’язку речень у тексті. Абзац 115

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО В 5-9 КЛАСАХ

120
§ 34. Основні правила української вимови 120
§ 35. Найскладніші орфограми 124

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

132
§ 36. Групи слів за значенням 132
§ 37. Фразеологізми 135

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

140
§ 38. Значущі частини слова. Основні способи словотвору 140
§ 39. Орфограми у префіксах і суфіксах. Написання складних слів 144

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

150
§ 40. Морфологічний розбір частин мови, їх правопис 150

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

155
§ 41. Розділові знаки в простому і складному реченнях 155
§ 42. Способи передачі чужого мовлення 159
Алгоритми розбору 161
УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 9 КЛАСІ 168
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 173
ТЕКСТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ 217
ТЕСТИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ 224
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 9 клас Тушніцка Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.
Amelia
Amelia 04.02.2024 - 16:44
Hi there, We run a YouTube growth service, which increases your number of subscribers both safely and practically. - We guarantee to gain you 700-1500+ subscribers per month. - People subscribe
Danielle
Danielle 29.01.2024 - 22:54
Hi, We'd like to introduce to you our explainer video service, which we feel can benefit your site bookforschool.in.ua. Check out some of our existing videos here:
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾