Українська мова 9 клас Тушніцка Нова програма

Українська мова 9 клас Тушніцка Нова програма

Название учебника: Українська мова 9 клас Тушніцка
 
Автор: Тушніцка Н., Пилип М.
 
Издательство: Світ
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 232
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП 4
§ 1. Мова — суспільне явище 4

ПОВТОРЕННЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

7
§ 2. Просте речення, розділові знаки в ньому 7
§ 3. Найскладніші орфограми 9

СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

11
§ 4. Складносурядне речення, його будова 11
§ 5. Смислові зв'язки між компонентами складносурядного речення 14
§ 6. Розділові знаки в складносурядному реченні 16
§ 7. Інтонація складносурядного речення 18
§ 8. Узагальнення вивченого з теми «Складносурядне речення» 22

СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ

25
§ 9. Складнопідрядне речення: будова, засоби зв’язку між його частинами 25
§ 10. Основні види підрядних речень: означальні, з’ясувальні 29
§ 11. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними місця і часу 33
§ 12. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії і ступеня та з підрядними обставинними порівняльними 37
§ 13. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними причини, мети, умови 41
§ 14. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними наслідковими й допустовими 47
§ 15. Складнопідрядні речення з кількома підрядними 50
§ 16. Узагальнення вивченого з теми «Складнопідрядне речення» 54

СКЛАДНЕ БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ РЕЧЕННЯ

59
§ 17. Поняття про складне безсполучникове речення. Смислові відношення між компонентами складного безсполучникового речення 59
§ 18. Інтонація складного безсполучникового речення 64
§ 19. Розділові знаки між частинами складного безсполучникового речення. Кома й крапка з комою в складному безсполучниковому реченні 68
§ 20. Двокрапка в складному безсполучниковому реченні 71
§ 21. Тире в безсполучниковому складному реченні 74
§ 22. Синонімічність складних речень із сполучниковим, безсполучниковим зв’язками й простих речень 77
§ 23. Узагальнення вивченого з теми «Складне безсполучникове речення» 80

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ ЗВ'ЯЗКУ

84
§ 24. Поняття про складне речення з різними видами зв’язку. Складне речення зі сурядним і підрядним зв’язком 84
§ 25. Складне речення зі сурядним і безсполучниковим зв’язком 89
§ 26. Складне речення з підрядним і безсполучниковим зв’язком 92
§ 27. Складне речення зі сурядним, підрядним і безсполучниковим зв’язком 95
§ 28. Розділові знаки в складних реченнях із різними видами зв’язку 99
§ 29. Синонімічність складних і простих синтаксичних конструкцій 102
§ 30. Повторення вивченого з розділу «Складне речення з різними видами зв’язку» 104

ТЕКСТ

108
§ 31. Ознаки тексту, його зміст і будова 108
§ 32. Види інформації в тексті: відоме і нове 113
§ 33. Види й засоби зв’язку речень у тексті. Абзац 115

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО В 5-9 КЛАСАХ

120
§ 34. Основні правила української вимови 120
§ 35. Найскладніші орфограми 124

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

132
§ 36. Групи слів за значенням 132
§ 37. Фразеологізми 135

БУДОВА СЛОВА. СЛОВОТВІР. ОРФОГРАФІЯ

140
§ 38. Значущі частини слова. Основні способи словотвору 140
§ 39. Орфограми у префіксах і суфіксах. Написання складних слів 144

МОРФОЛОГІЯ. ОРФОГРАФІЯ

150
§ 40. Морфологічний розбір частин мови, їх правопис 150

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ

155
§ 41. Розділові знаки в простому і складному реченнях 155
§ 42. Способи передачі чужого мовлення 159
Алгоритми розбору 161
УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО В 9 КЛАСІ 168
РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ 173
ТЕКСТИ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ 217
ТЕСТИ ДЛЯ ПОВТОРЕННЯ 224

16-08-2017, 11:56 994