Історія України 9 клас Бурнейко Нова програма

Історія України 9 клас Бурнейко Нова програма

Название учебника: Історія України 9 клас Бурнейко
 
Автор: Бурнейко І. та ін.
 
Издательство: Астон
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 296
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
§ 1. Вступ. Українські землі в добу модернізації 8

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.

§ 2. Українські землі у системі міжнародних відносин 15
§ 3. Соціально-економічний розвиток 22
§ 4. Початок українського національного відродження 29
§ 5. Масонство, декабристський та польський рухи на території України 36
§ 6. Соціальні протести. Суспільно-політичний рух. Кирило-Мефодіївське товариство (братство) 43
§ 7. Практичне заняття № 1 50

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIIІ — в першій половині XIX ст.

§ 8. Політичне та соціально-економічне становище українських земель Австрійської імперії 57
§ 9. Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях 63
§ 10. Європейська революція 1848-1849 рр. на західноукраїнських землях 70
§ 11. Практичне заняття № 2 77

Розділ III. Культура України кінця XVІІІ — першої половини XIX ст.

§ 12. Умови розвитку культури. Освіта. Наука 83
§ 13. Література, театр, музика 90
§ 14. Архітектура, скульптура, живопис 96
§ 15. Практична робота № 3 103

Розділ IV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

§ 16. Кримська (Східна) війна 1853-1856 рр. на українських землях 109
§ 17. Селянська реформа 1861 р. Сільське господарство у пореформений період 115
§ 18. Реформи 60-х-70-х рр. XIX ст. у Російській імперії та їхній вилив на українські землі 121
§ 19. Промисловість, торгівля, міста у пореформений період 127
§ 20. Громадівський рух у суспільно-політичних умовах третьої чверті XIX ст 134
§ 21. Суспільно-політичні рухи в останній чверті XIX ст. 143
§ 22. Практична робота № 4 150

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§ 23. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. 156
§ 24. Москвофіли і народовці 163
§ 25. Національні рухи на західноукраїнських землях у 1880-х-1890-х рр. 170
§ 26. Політизація національного руху на західноукраїнських землях наприкінці XIX ст. 177
§ 27. Практичне заняття № 5 184

Розділ VI. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

§ 28. Особливості соціально-економічного розвитку українських земель у складі Російської імперії на початку XX ст. 191
§ 29. Суспільно-політичне життя Наддніпрянщини на початку XX ст. 198
§ 30. Події революції 1905-1907 рр. в Україні 205
§ 31. Столипінська аграрна реформа. Суспільно-політичне життя у 1907-1914 рр. 212
§ 32. Практичне заняття № 6 219

Розділ VII. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.

§ 33. Економічне становище західноукраїнських земель на початку XX ст. 224
§ 34. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях початку XX ст. 230
§ 35. Радикалізація українського руху на початку XX ст. Діяльність УГКЦ 237
§ 36. Практичне заняття № 7 243

Розділ VIII. Культура України в середині ХІХ — на початку XX ст.

§ 37. Освіта і наука на українських землях другої половини ХІХ-початку XX ст. 248
§ 38 Особливості розвитку культурного життя. Література, український професійний театр, музика 256
§ 39. Живопис. Архітектура. Міський та сільський простір 264
§ 40. Практичне заняття № 8 273
§ 41. Узагальнення та систематизація 278
Словник понять і термінів 284
Добірка джерел цікавої інформації 288
Особистості (іменний покажчик) 289
Перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання 291
Вплив науково-технічної революції на життя українців 294

16-08-2017, 11:50 1 914