Географія 9 клас Пестушко Нова програма

Географія 9 клас Пестушко Нова програма

Название учебника: Географія 9 клас Пестушко
 
Автор: Пестушко В., Уварова Г., Довгань А.
 
Издательство: Генеза
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановні юнаки і дівчата! 3

ВСТУП

§ 1. Об’єкт вивчення економічної географії 4

Розділ 1. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА 9
§ 2. Національна економіка. Економічний розвиток і його показники 9
§ 3. Секторальна модель економіки країни. Форми суспільної організації виробництва 15
§ 4. Чинники розміщення виробництва 22
§ 5. Форми просторової організації національної економіки 27
Тема 2. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 32
§ 6. Світове господарство. Світовий ринок 32
§ 7. Типи економічних систем 37
§ 8. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку, місце України в ній 41
§ 9. Багаторівневість світового господарства, його просторова структура за концепцією «центр-периферія» 46
§ 10. Сучасні тенденції розвитку світового господарства 49

Розділ 2. Первинний сектор господарства

Тема 1. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 56
§ 11. Сільське господарство, його значення в сучасному світі 56
§ 12. Роль природних чинників у розвитку й розміщенні аграрного виробництва 59
§ 13. Структура сільськогосподарських угідь в Україні. Розміщення в Україні виробництва сільськогосподарських культур 63
§ 14. Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України 67
§ 15. Сільське господарство світу 71
Тема 2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО 77
§ 16. Лісове господарство 77
Тема 3. ВИДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 81
§ 17. Мінеральні ресурси 81
§ 18. Видобування паливних мінеральних ресурсів 85
§ 19. Видобування металічних руд 90
§ 20. Видобування інших видів природної сировини 93

Розділ 3. Вторинний сектор господарства

Тема 1. ВИРОБНИЦТВО ТА ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 98
§ 21. Електроенергетика та її значення 98
§ 22. Електроенергетика України 101
§ 23. Електроенергетика світу 106
Тема 2. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО 110
§ 24. Значення металургійного виробництва в господарстві 110
§ 25. Виробництво металів в Україні 116
§ 26. Металургійне виробництво світу 123
Тема 3. ХІМІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО. ВИРОБНИЦТВО ДЕРЕВИНИ, ПАПЕРУ 127
§ 27. Значення та особливості технологій хімічного виробництва 127
§ 28. Хімічне виробництво в Україні. Найбільші країни — виробники мінеральних добрив, полімерів, ліків 130
§ 29. Виробництво деревини й паперу в Україні. Найбільші у світі країни – виробники деревини та паперу 134
Тема. 4. ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКУВАННЯ 139
§ 30. Виробництво машин і устаткування 139
§ 31. Машинобудування в Україні 144
§ 32. Машинобудування світу 150
Тема 5. ВИРОБНИЦТВО ТКАНИН, ОДЯГУ, ВЗУТТЯ 156
§ 33. Легка промисловість України. Народні промисли 156
§ 34. Легка промисловість світу 162
Тема 6. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, НАПОЇВ 165
§ 35. Харчова промисловість України 165
§ 36. Виробництво продуктів харчування у світі 170

Розділ 4. Третинний сектор господарства

Тема 1. ТРАНСПОРТ 176
§ 37. Транспорт і його роль в економіці 176
§ 38. Транспорт України 179
§ 39. Транспорт світу 184
Тема 2. ТОРГІВЛЯ 192
§ 40. Торгівля в Україні 192
§ 41. Світова торгівля 195
Тема 3. ТУРИЗМ 199
§ 42. Туризм в Україні 199
§ 43. Туризм у світі 203
Тема 4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. ОСВІТА. ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 206
§ 44. Наука. Освіта. Охорона здоров’я 206
Тема 5. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОГРАМУВАННЯ 211
§ 45. Фінансова діяльність 211
§ 46. Інформаційні технології. Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг 217

Розділ 5. Глобальні проблеми людства

§ 47. Поняття про глобальні проблеми людства, причини їх виникнення. Проблема війни і миру. Проблема тероризму 222
§ 48. Демографічна та продовольча проблеми. Сировинна й енергетична проблеми. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються 227
§ 49. Екологічна проблема. Сталий розвиток - стратегія людства на XXI століття 230
ДОДАТКИ 235

16-08-2017, 11:48 1 929