Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Біологія 9 клас Межжерін Нова програма

Біологія 9 клас Межжерін Нова програма

16.08.2017 - 11:39 4 808 0
Біологія 9 клас Межжерін Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
ВСТУП 4
§ 1. Біологія як система наук. Рівні організації біологічних систем. Методи біологічних досліджень 4

Тема 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИ

9
§ 2. Хімічні елементи, які входять до складу живих організмів. Вода та інші неорганічні речовини клітини 9
§ 3. Прості органічні речовини клітини. Ліпіди — органічні сполуки, що не розчиняються у воді 13
§ 4. Біологічні макромолекули — біополімери. Вуглеводи 18
§ 5. Амінокислоти і білки 22
§ 6. Різноманіття білків. Ферменти — біологічні каталізатори 27
§ 7. Нуклеїнові кислоти та нуклеотиди 31
§ 8. Будова ДНК 35
Лабораторне дослідження №1 39
Практична робота №1 40
Тестові завдання до теми 1 40

Тема 2. СТРУКТУРА КЛІТИНИ

42
§ 9. Мікроскопія та інші методи дослідження клітин 42
§ 10. Будова клітини. Клітинна мембрана та клітинна оболонка 45
§ 11. Цитоплазма та її основні складові 50
§ 12. Двомембранні органели. Цитоскелет 54
§ 13. Клітинне ядро, його будова та функції. Хромосоми та каріотип 59
§ 14. Різноманітність типів будови клітини. Клітинна теорія 63
Лабораторна робота 67
Тестові завдання до теми 2 68

Тема 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ

69
§ 15. Метаболізм (обмін речовин і трансформація енергії) — одна з головних ознак живого 69
§ 16. Енергетичний обмін, або розпад величезних молекул до найдрібніших сполук 73
§ 17. Третій етап енергетичного обміну — клітинне дихання 75
§ 18. Фотосинтез — утворення органічних сполук за допомогою енергії сонячного світла 77
§ 19. Особливості метаболізму прокаріотних організмів: бродіння і хемосинтез 81
Тестові завдання до теми 3 84

Тема 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

86
§ 20. Спадкова інформація, гени та геном 86
§ 21. Матричний синтез: реплікація, транскрипція, трансляція 89
§ 22. Клітинний цикл: інтерфаза і мітоз 94
§ 23. Мейоз, або редукційний поділ клітин. Рекомбінація 99
§ 24. Статеві клітини та їх утворення 103
§ 25. Розмноження. Статевий процес і запліднення 108
§ 26. Індивідуальний розвиток, або онтогенез. Ембріональний розвиток тварин і рослин 113
§ 27. Розвиток організму після народження 117
§ 28. Життєві цикли та їх різноманіття 122
Лабораторне дослідження № 2 126
Практична робота № 2 127
Тестові завдання до теми 4 127

Тема 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

129
§ 29. Генетика та її методи 129
§ 30. Генетична термінологія та символіка 133
§ 31. Досліди Грегора Менделя. Перший і другий закони Менделя 136
§ 32. Решітка Пеннета. Третій закон Менделя 138
§ 33. Взаємодії генів 141
§ 34. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Кросинговер 146
§ 35. Стать з точки зору генетики. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю 150
§ 36. Мінливість організмів 153
§ 37. Теорія мутацій. Види мутацій і причини їх виникнення 157
§ 38. Генетика людини й медична генетика 162
Лабораторне дослідження № 3 167
Практична робота № 2 168
Проект 1 169
Тестові завдання до теми 5 169

Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

171
§ 39. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя 171
§ 40. Виникнення еволюційної теорії. Теорії Ж. Б. Ламарка та Ч. Дарвіна 175
§ 41. Докази реальності еволюції 178
§ 42. Синтетична теорія еволюції. Фактори еволюції 184
§ 43. Мікроеволюція. Вид і видоутворення 188
§ 44. Макроеволюція та її закономірності 193
§ 45. Еволюція і походження людини 199
Тестові завдання до теми 6 204

Тема 7. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

206
§ 46. Система органічного світу 206
§ 47. Віруси: межа між живим і неживим 209
§ 48. Прокаріотні організми: бактерії та археї 214
§ 49. Головні групи еукаріотних організмів 218
Практична робота № 4 223
Тестові завдання до теми 7 224

Тема 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

225
§ 50. Екологія — наука про довкілля 225
§ 51. Екологічні фактори та їх дія на живі організми 228
§ 52. Популяція та її властивості. Біологічні адаптивні ритми 231
§ 53. Екологічна система 235
§ 54. Потоки речовини та енергії. Ланцюги живлення й трофічні рівні 239
§ 55. Динаміка та продуктивність екосистем 242
§ 56. Біосфера та біогеохімічні цикли 247
§ 57. Біосфера, її сучасний стан і збереження 251
Проект 2 254
Тестові завдання до теми 8 255

Тема 9. БІОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

257
§ 58. Одомашнення та селекція 257
§ 59. Біотехнології. Клітинна інженерія та клонування 261
§ 60. Генетична інженерія і трансгенні організми 265
§ 61. Сучасні біотехнології в медицині 268
Тестові завдання до теми 9 272

УЗАГАЛЬНЕННЯ

274
§ 62. Спільні властивості живих систем 274
Додаткова література та інтернет-сторінки для поглиблення і розширення знань 276
Короткий словник біологічних термінів 277
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Біологія 9 клас Межжерін Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Maynard
Maynard 27.09.2022 - 15:08
Hello, Our Instagram manual comes with over 200 pages of secrets, growth strategies and simple instructions, to grow your account. We have over 250 positive feedback from people who have grown
Eric
Eric 22.09.2022 - 22:44
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Максим
Максим 20.09.2022 - 19:16
А есть ответы на это издание?
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж