Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Біологія 9 клас Межжерін Нова програма

Біологія 9 клас Межжерін Нова програма

16.08.2017 - 11:39 6 451 0
Біологія 9 клас Межжерін Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
ВСТУП 4
§ 1. Біологія як система наук. Рівні організації біологічних систем. Методи біологічних досліджень 4

Тема 1. ХІМІЧНИЙ СКЛАД КЛІТИНИ ТА БІОЛОГІЧНІ МОЛЕКУЛИ

9
§ 2. Хімічні елементи, які входять до складу живих організмів. Вода та інші неорганічні речовини клітини 9
§ 3. Прості органічні речовини клітини. Ліпіди — органічні сполуки, що не розчиняються у воді 13
§ 4. Біологічні макромолекули — біополімери. Вуглеводи 18
§ 5. Амінокислоти і білки 22
§ 6. Різноманіття білків. Ферменти — біологічні каталізатори 27
§ 7. Нуклеїнові кислоти та нуклеотиди 31
§ 8. Будова ДНК 35
Лабораторне дослідження №1 39
Практична робота №1 40
Тестові завдання до теми 1 40

Тема 2. СТРУКТУРА КЛІТИНИ

42
§ 9. Мікроскопія та інші методи дослідження клітин 42
§ 10. Будова клітини. Клітинна мембрана та клітинна оболонка 45
§ 11. Цитоплазма та її основні складові 50
§ 12. Двомембранні органели. Цитоскелет 54
§ 13. Клітинне ядро, його будова та функції. Хромосоми та каріотип 59
§ 14. Різноманітність типів будови клітини. Клітинна теорія 63
Лабораторна робота 67
Тестові завдання до теми 2 68

Тема 3. ПРИНЦИПИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КЛІТИНИ

69
§ 15. Метаболізм (обмін речовин і трансформація енергії) — одна з головних ознак живого 69
§ 16. Енергетичний обмін, або розпад величезних молекул до найдрібніших сполук 73
§ 17. Третій етап енергетичного обміну — клітинне дихання 75
§ 18. Фотосинтез — утворення органічних сполук за допомогою енергії сонячного світла 77
§ 19. Особливості метаболізму прокаріотних організмів: бродіння і хемосинтез 81
Тестові завдання до теми 3 84

Тема 4. ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ СПАДКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

86
§ 20. Спадкова інформація, гени та геном 86
§ 21. Матричний синтез: реплікація, транскрипція, трансляція 89
§ 22. Клітинний цикл: інтерфаза і мітоз 94
§ 23. Мейоз, або редукційний поділ клітин. Рекомбінація 99
§ 24. Статеві клітини та їх утворення 103
§ 25. Розмноження. Статевий процес і запліднення 108
§ 26. Індивідуальний розвиток, або онтогенез. Ембріональний розвиток тварин і рослин 113
§ 27. Розвиток організму після народження 117
§ 28. Життєві цикли та їх різноманіття 122
Лабораторне дослідження № 2 126
Практична робота № 2 127
Тестові завдання до теми 4 127

Тема 5. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК

129
§ 29. Генетика та її методи 129
§ 30. Генетична термінологія та символіка 133
§ 31. Досліди Грегора Менделя. Перший і другий закони Менделя 136
§ 32. Решітка Пеннета. Третій закон Менделя 138
§ 33. Взаємодії генів 141
§ 34. Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування. Кросинговер 146
§ 35. Стать з точки зору генетики. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю 150
§ 36. Мінливість організмів 153
§ 37. Теорія мутацій. Види мутацій і причини їх виникнення 157
§ 38. Генетика людини й медична генетика 162
Лабораторне дослідження № 3 167
Практична робота № 2 168
Проект 1 169
Тестові завдання до теми 5 169

Тема 6. ЕВОЛЮЦІЯ ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

171
§ 39. Світоглядні та наукові погляди на походження та історичний розвиток життя 171
§ 40. Виникнення еволюційної теорії. Теорії Ж. Б. Ламарка та Ч. Дарвіна 175
§ 41. Докази реальності еволюції 178
§ 42. Синтетична теорія еволюції. Фактори еволюції 184
§ 43. Мікроеволюція. Вид і видоутворення 188
§ 44. Макроеволюція та її закономірності 193
§ 45. Еволюція і походження людини 199
Тестові завдання до теми 6 204

Тема 7. БІОРІЗНОМАНІТТЯ

206
§ 46. Система органічного світу 206
§ 47. Віруси: межа між живим і неживим 209
§ 48. Прокаріотні організми: бактерії та археї 214
§ 49. Головні групи еукаріотних організмів 218
Практична робота № 4 223
Тестові завдання до теми 7 224

Тема 8. НАДОРГАНІЗМОВІ БІОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ

225
§ 50. Екологія — наука про довкілля 225
§ 51. Екологічні фактори та їх дія на живі організми 228
§ 52. Популяція та її властивості. Біологічні адаптивні ритми 231
§ 53. Екологічна система 235
§ 54. Потоки речовини та енергії. Ланцюги живлення й трофічні рівні 239
§ 55. Динаміка та продуктивність екосистем 242
§ 56. Біосфера та біогеохімічні цикли 247
§ 57. Біосфера, її сучасний стан і збереження 251
Проект 2 254
Тестові завдання до теми 8 255

Тема 9. БІОЛОГІЯ ЯК ОСНОВА БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ

257
§ 58. Одомашнення та селекція 257
§ 59. Біотехнології. Клітинна інженерія та клонування 261
§ 60. Генетична інженерія і трансгенні організми 265
§ 61. Сучасні біотехнології в медицині 268
Тестові завдання до теми 9 272

УЗАГАЛЬНЕННЯ

274
§ 62. Спільні властивості живих систем 274
Додаткова література та інтернет-сторінки для поглиблення і розширення знань 276
Короткий словник біологічних термінів 277
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Біологія 9 клас Межжерін Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
j
j 03.04.2024 - 23:05
ddddddddddddddddddd
клоп
клоп 03.04.2024 - 17:08
нечего не нажимается:(
Роман
Роман 28.01.2024 - 15:18
Дуже класно дякую 👍🦾
Оксана
Оксана 07.11.2023 - 22:37
Підручник видання 2021 року має 208 сторінок, навіщо ви викладаєте замість нього файл підручника 2016 року?
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?