Історія України 9 клас Сорочинська Нова програма

Історія України 9 клас Сорочинська Нова програма

Название учебника: Історія України 9 клас Сорочинська
 
Автор: Сорочинська Н., Гісем О.
 
Издательство: Богдан
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3

РОЗДІЛ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.

5
§ 1. Вступ до історії України кінця XVIII—XIX ст. 7
§ 2. Українські землі в системі міжнародних відносин першої третини XIX ст. 14
§§ 3-4. Соціально-економічний розвиток і регіональні особливості Наддніпрянської України 20
§ 5. Російський та польський визвольні рухну Наддніпрянській Україні 35
§ 6. Початок українського національного відродження у Наддніпрянщині 40
Практичне заняття 50
Узагальнення за темою -Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — в першій половині XIX ст.» 53

РОЗДІЛ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

55
§ 7. Західноукраїнські землі в складі Австрійської імперії 55
§ 8. Початок українського національного відродження на західноукраїнських землях 63
§ 9. Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії 69
Практичне заняття 78
Узагальнення за темою -Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII —у першій половині XIX ст.» 82

РОЗДІЛ III. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

84
§ 10. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури 84
§ 11. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури 91
Практична робота 98
§ 12. Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. 105
Узагальнення за темою -Культура України наприкінці ХVIII — в першій половині XIX ст.» 106

РОЗДІЛ IV. Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.

107
§ 13. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин другої половини XIX ст. 107
§ 14. Вплив імперських реформ 60-70-х рр. на розвиток Наддніпрянської України 113
§ 15. Особливості модернізації промисловості й сільського господарства 122
§ 16. Місто і село: життя у пореформену добу 130
§ 17. Український національний рух наприкінці 50-х - у 60-х рр. XIX ст. Зародження громадівського руху 138
§ 18. Український національний рух наприкінці 1860 — у 1880-х рр 146
§ 19. Народницький, соціал-демократичний та земський рухи 157
Практичне заняття 163
Узагальнення за темою -Наддніпрянська Україна в другій половині XIX ст.» 164

РОЗДІЛ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині XIX ст.

165
§ 20. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст. 165
§ 21. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60-70-ті рр. XIX ст. 175
§ 22. Перетворення Галичини на -український П’ємонт». Особливості суспільно-політичного життя на Буковині та Закарпатті у другій половині XIX ст. 184
Практичне заняття 193
Узагальнення за темою «Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.» 195

РОЗДІЛ VI. Наддніпрянська Україна на початку XX ст.

196
§ 23.Соціально-економічний розвиток Наддніпрянщини у 1900-1914 рр 196
§ 24. Суспільно-політичне життя у Наддніпрянській Україні на початку XX ст. 202
§ 25. Події революції 1905-1907 рр. в Україні 208
§ 26. Суспільно-політичне життя у Наддніпрянській Україні в 1907-1914 рр. 216
Практичне заняття 222
Узагальнення знань за темою «Наддніпрянська Україна на початку XX ст.» 224

РОЗДІЛ VII. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.

225
§ 27. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст. 225
§§ 28-29. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях 229
Практичне заняття 237
Узагальнення знань за темою «Західноукраїнські землі у складі Австро-У горської імперії на початку XX ст.» 239

РОЗДІЛ VIII. Культура України у середині XIX — на початку XX ст.

240
§§ 30-31. Розвиток освіти й науки 240
§ 32. Українська література, театр, музика у другій половині XIX — на початку XX ст. 249
§ 33. Українське образотворче мистецтво та архітектура у другій половині XIX — на початку XX ст. 254
Практичне заняття 260
Наш край на початку XX ст. 265
Узагальнення за темою «Культура України в середині XIX — на початку XX ст.» 266
Узагальнення за курсом «Історія України. 9 клас» 267
Термінологічний словник 268

16-08-2017, 11:16 1 702