Трудове навчання (технічні види праці) 9 клас Лебедєв Нова програма

Трудове навчання (технічні види праці) 9 клас Лебедєв Нова програма

Название учебника: Трудове навчання (технічні види праці) 9 клас Лебедєв
 
Автор: Лебедєв Д., Гедзик А., Юрженко В.
 
Издательство: Сиция
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 223
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии

Вступ. ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ

§ 1. Матеріали хімічного походження в житті людини 8
§ 2. Організація уроків трудового навчання. Правила безпечної праці під час обробки матеріалів хімічного походження 12

Розділ 1. ОСНОВИ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

Матеріали хімічного походження. Композиційні матеріали 19
§ 3. Полімери 19
§ 4. Поняття про композиційні матеріали 27
Практична робота 1. Ознайомлення з видами та властивостями матеріалів хімічного походження та композитів 32

Розділ 2. ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИРОБУ

Вибір комплексного виробу для виготовлення 35
§ 5. Поняття комплексного виробу. Аналіз конструкцій комплексних виробів 35
§ 6. Визначення доцільності використання у комплексному виробі традиційних (метал, деревина), полімерних та композиційних матеріалів 42
§ 7. Визначення орієнтовної кількості матеріалів для виготовлення комплексного виробу 48
Особливості розмічання заготовок із нетрадиційних матеріалів 52
§ 8. Використання розмічального інструменту під час розмічання заготовок з полімерних та композиційних матеріалів 55
§ 9. Особливості розмічання деталей на заготовках із пластмас та композитів 59
Практична робота 2. Розмічання заготовок виробу 64
Різання нетрадиційних матеріалів. Способи з’єднання деталей 66
§ 10. Інструменти для різання пластмас та композитів 66
§ 11. Прийоми різання пластмас та композитів 71
§ 12. Ознайомлення зі способами з’єднання деталей із пластиків та композитів 78
Практична робота 3. Прийоми різання та з’єднання деталей із пластиків та композитів 84
Виготовлення комплексного виробу 85
§ 13. Структура комплексного виробу та принципи вибору матеріалів для окремих його деталей 85
§ 14. Надання деталям із пластмас та композитів складної криволінійної або об’ємної форми 90
Практична робота 4. Виготовлення комплексного виробу із застосуванням прийомів формування об’ємних деталей із пластмас та композитів 97
§ 15. Технології виконання складальних робіт при виготовленні комплексного виробу 100
§ 16. Оздоблення деталей із пластмас та композитів 107
Практична робота 5. Послідовність виконання робіт з нанесення лакофарбових матеріалів на поверхню пластичних матеріалів 113
§ 17. Контроль якості виконаних робіт та усунення можливих недоліків 114
§ 18. Ознайомлення з професіями, пов’язаними з обробкою пластмас та композитів 120

Розділ 3. ОСНОВИ ТЕХНІКИ, ТЕХНОЛОГІЙ І ПРОЕКТУВАННЯ

Автоматизація, комп'ютеризація та роботизація сучасних технологічних процесів 125
§ 19. Застосування автоматичних пристроїв на виробництві та в побуті. Використання комп’ютерної техніки в сучасних виробничих процесах 126
Основи проектної діяльності 130
§ 20. Біоніка як наука та її використання у проектуванні 133
§ 21. Використання принципів дизайнерської біоніки у проектуванні елементів предметного середовища 140
Практична робота 6. Формулювання технічних вимог до виробу та виконання його загального опису (із застосуванням методів дизайнерської біоніки) 145
Проектування майбутньої професійної діяльності 146
§ 22. Галузі людської діяльності. Мотиви вибору професії та збір інформації про професію 146
§ 23. Типи професій. Тестування як засіб виявлення передумов для опанування певним типом професії 153
Практична робота 7. Тестування з метою професійної консультації 157

Розділ 4. ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Технологія проектування власного стилю 162
§ 24. Стилі в одязі. Вплив особливостей фігури на вибір власного стилю, види одягу та його вибір 162
§ 25. Дрес-код. Елементи дрес-коду. Краватки, їх види та вибір 170
Практична робота 8. Розробка власного стилю для різних видів одягу (робочий, спортивний, святковий тощо) 178
§ 26. Ознайомлення з професіями, пов’язаними із забезпеченням побутової діяльності 179

Розділ 5. ПІДСУМКОВИЙ ПРОЕКТ. ПРОЕКТУВАННЯ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО ВИРОБУ

Проектування комплексного виробу 188
§ 27. Можливі варіанти об’єктів праці та технологічної послідовності виготовлення запропонованих комплексних виробів 188
§ 28. Вибір об’єктів праці з застосуванням методів проектної діяльності та розробки конструкції комплексного виробу 197
§ 29. Розробка та виконання проектної документації (технічні малюнки зовнішнього вигляду виробу та окремих деталей, кресленики). Обговорення та захист проекту 203
§ 30. Розробка та виконання технологічних процесів з виготовлення деталей комплексного виробу. Складання та оздоблення виробу 208
§ 31. Оцінювання споживчих якостей комплексного виробу та його відповідність завданням підсумкового проекту 213
Словник термінів 218

16-08-2017, 11:12 816