Хімія 9 клас Березан Нова програма

Хімія 9 клас Березан Нова програма

Название учебника: Хімія 9 клас Березан
 
Автор: Березан О.
 
Издательство: Підручники і посібники
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Повторення 4
§ 1. Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу. 5
§ 2. Хімічний зв'язок і будова речовини 11

Тема. 1. Розчини

17
§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини 18
§ 4. Будова молекули води. Водневий зв'язок 23
§ 5. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників 26
§ 6. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин 31
§ 7. Кристалогідрати. Розв'язання задач на приготування розчинів із кристалогідратів 34
§ 8. Електроліти і неелектроліти 40
§ 9. Явище електролітичної дисоціації 45
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах 50
§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні та слабкі електроліти, pH розчину. 54
§ 12. Йонно-молекулярні рівняння 61
§ 13. Якісні реакції на деякі йони 68

Тема 2. Хімічні реакції

75
§ 14. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції 76
§ 15. Ступінь окиснення 80
§ 16. Окисно-відновні реакції 84
§ 17. Процеси окиснення і відновлення. Окисники і відновники 86
§ 18. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 91
§ 19. Значення окисно-відновних процесів у природі, промисловості та житті людини 96
§ 20. Термохімічні рівняння. Тепловий ефект хімічної реакції 102
§ 21. Швидкість хімічних реакцій, залежність швидкості реакцій від різних чинників 108
§ 22. Оборотні та необоротні реакції. 113

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

116
§ 23. Органічні сполуки 117
§ 24. Вуглеводні. Метан 121
§ 25. Гомологи метану (алкани) 126
§ 26. Етен і етин 130
§ 27. Горіння вуглеводнів 134
§ 28. Обчислення об'ємних відношень газів за хімічними рівняннями 137
§ 29. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. 142
§ 30. Поширення вуглеводнів у природі. Застосування вуглеводнів 148
§ 31. Спирти. Етанол 153
§ 32. Гліцерол 157
§ 33. Етанова кислота 160
§ 34. Вищі карбонові кислоти. Поняття про жири 165
§ 35. Властивості жирів. Мило 168
§ 36. Вуглеводи. Глюкоза 174
§ 37. Сахароза 178
§ 38. Крохмаль. Целюлоза 184
§ 39. Білки. Склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків 191
§ 40. Природні та синтетичні органічні сполуки 196
§ 41. Основні органічні забруднювачі довкілля 202
§ 42. Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ). Захист довкілля від органічних забруднювачів 208

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

212
§ 43. Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв'язки між речовинами та їх взаємоперетворення 213
§ 44. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння картини світу 218
§ 45. Хімія та екологія 223
§ 46. Видатні вчені — творці хімічної науки 230
§ 47. Хімічне виробництво в Україні 233
Термінологічний покажчик 235

16-08-2017, 11:08 9 357