Географія 9 клас Надтока Нова програма

Географія 9 клас Надтока Нова програма

Название учебника: Географія 9 клас Надтока
 
Автор: Надтока О., Топузов О.
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 208
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
ВСТУП
§ 1 Що вивчає економічна географія 6

РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Тема 1. Національна економіка
§ 2 Економічний розвиток і національна економіка 12
§ 3 Секторальна модель економіки 16
§ 4 Чинники розміщення виробництва 19
§ 5 Форми просторової організації національної економіки 22
Тема 2. Світове господарство
§ 6 Спеціалізація території та міжнародний поділ праці 25
§ 7 Світове господарство і світовий ринок 29
§ 8 Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку. Місце України в ній 32
§ 9 Сучасні тенденції розвитку світового господарства 36
Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень (до розділу І) 40

РОЗДІЛ II. СЕКТОРАЛЬНА СТРУКТУРА СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР

Тема 1. Сільське господарство. Лісове господарство
§ 10 Сільське господарство та його значення в сучасному світі 42
§ 11 Структура світового сільського господарства 47
§ 12 Структура сільського господарства України 53
§ 13 Рослинництво — провідний вид діяльності сільського господарства України 57
§ 14 Структура та розміщення тваринництва в Україні 60
§ 15 Зональна спеціалізація сільського господарства 63
§ 16 Лісове господарство 65
Тема 2. Добувна промисловість
§ 17 Видобування вугілля, нафти та природного газу у світі 69
§ 18 Видобування вугілля, нафти та природного газу в Україні 73
§ 19 Видобування металічних руд у світовому масштабі 78
§ 20 Особливості видобування металічних руд в Україні 83
§ 21 Видобування інших видів природної сировини 87
Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень (до розділу II) 90

РОЗДІЛ III. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії
§ 22 Електроенергетика світу 92
§ 23 Електроенергетика України 96
Тема 2. Металургійне виробництво
§ 24 Чорна металургія світу 101
§ 25 Чорна металургія України 106
§ 26 Розвиток кольорової металургії у світі та Україні 109
Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу
§ 27 Розвиток хімічної промисловості у світі 114
§ 28 Хімічна промисловість в Україні 118
§ 29 Деревообробна та паперова промисловість. Будівельні матеріали 122
Тема 4. Виробництво машин та устаткування
§ 30 Світове значення машинобудування 127
§ 31 Загальна характеристика машинобудування України 132
§ 32 Структура машинобудування України 135
Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття
§ 33 Особливості розвитку та сучасний стан легкої промисловості 139
§ 34 Легка промисловість і художні промисли в Україні 142
Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв
§ 35 Розвиток харчової промисловості у світі 146
§ 36 Видова та територіальна структури харчової промисловості України 150
Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень (до розділу III) 154

РОЗДІЛ IV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. Транспорт
§ 37 Транспорт світу 156
§ 38 Залізничний та автомобільний транспорт України 160
§ 39 Водний, повітряний і трубопровідний транспорт. Зв’язок в Україні 164
Тема 2. Торгівля
§ 40 Торгівля в Україні та світі 168
§ 41 Світовий ринок 173
Тема 3. Туризм
§ 42 Туризм в Україні 177
§ 43 Міжнародний туризм 182
Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я
§ 44 Наука. Освіта. Охорона здоров’я 185
Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування
§ 45 Фінансова діяльність 187
§ 46 Комп’ютерне програмування 190
§ 47 Україна і світове господарство. Міжнародні зв’язки 192
Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень (до розділу IV) 193

РОЗДІЛ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА. СТАЛИЙ РОЗВИТОК - СТРАТЕГІЯ ЛЮДСТВА НА XXI ст.

§ 48 Глобалізація світу та проблеми розвитку суспільства 195
§ 49 Сталий розвиток — шлях до подолання глобальних проблем 199
Мої компетентності: самоперевірка знань і досягнень (до розділу V) 201
Словник термінів і понять 203
Додатки 204

15-08-2017, 13:43 1 760