Хімія 9 клас Буринська Нова програма

Хімія 9 клас Буринська Нова програма

Название учебника: Хімія 9 клас Буринська
 
Автор: Буринська Н., Величко Л.
 
Издательство: Педагогічна думка
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 152
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як користуватися підручником хімії 5
Правила поведінки учнів у кабінеті хімії 6

Розділ І. ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1. Основні класи неорганічних сполук 7
§ 2. Періодичний закон і Періодична система хімічних елементів 9
§ 3. Хімічний зв’язок і будова речовини 11

Розділ II. РОЗЧИНИ

§ 4. Поняття про дисперсні системи та їх значення 15
§ 5. Поняття про колоїдні розчини 17
§ 6. Поняття про істинні розчини 21
§ 7. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів 25
§ 8. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок та його значення 27
§ 9. Розчинність речовин у воді 29
§ 10. Електролітична дисоціація 32
§ 11. Дисоціація електролітів у водних розчинах 35
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонні рівняння 41
Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах 44
§ 13. Поняття про рН розчину 45
§ 14. Якісні реакції на окремі йони 47
Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач 48

Розділ III. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 15. Класифікація хімічних реакцій 49
§ 16. Окисно-відновні реакції 52
§ 17. Енергетичний ефект хімічних реакцій. Термохімічні рівняння 56
§ 18. Швидкість хімічних реакцій 61
§ 19. Каталітичні реакції 63
§ 20. Оборотні та необоротні реакції 66

Розділ IV. ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 21. Що таке органічні сполуки 69
§ 22. Метан 73
§ 23. Гомологи метану 78
§ 24. Етен і етин 82
§ 25. Поліетилен 87
§ 26. Природний газ, нафта, кам’яне вугілля — природні джерела вуглеводнів 91
§ 27. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля 97
§ 28. Етанол 100
§ 29. Гліцерол 102
§ 30. Етанова кислота 104
Практична робота 3. Властивості етанової кислоти 109
§ 31. Жири 110
§ 32. Вуглеводи. Глюкоза 113
§ 33. Сахароза 116
§ 34. Крохмаль 118
§ 35. Целюлоза 120
§ 36. Амінокислоти 122
§ 37. Білки 125
§ 38. Природні й синтетичні органічні сполуки 127
Практична робота 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах 130

Розділ V. РОЛЬ ХІМІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА

§ 39. Місце хімії серед наук про природу 131
§ 40. Роль хімії у суспільному розвитку 136
§ 41. Хімія та екологія 140
ВІДПОВІДІ ДО ЗАВДАНЬ 142
ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИЧОК 143
ДОДАТКИ 145
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК 149
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 149

15-08-2017, 13:42 1 369