Хімія 9 клас Гранкіна Нова програма

Хімія 9 клас Гранкіна Нова програма

Название учебника: Хімія 9 клас Гранкіна
 
Автор: Гранкіна Т.
 
Издательство: Основа
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 304
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 5

Тема 1 ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПИТАНЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1 Хімічний зв’язок і будова речовини 8
§ 2 Склад і властивості основних класів неорганічних сполук 14
§ 3 Розв’язання задач 22

Тема 2 РОЗЧИНИ

§ 4 Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини 26
§ 5 Істинні розчини. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок 36
§ 6 Процес розчинення речовин 42
§ 7 Насичені й ненасичені, концентровані й розведені розчини. Кристалогідрати 48
§ 8 Розчинність речовин, її залежність від різних чинників 57
§ 9 Розрахунки з використанням масової частки розчиненої речовини 65
§ 10 Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація 75
§ 11 Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах. Ступінь електролітичної дисоціації 82
§ 12 Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій 90
§ 13 Якісні реакції. Поняття про рН розчину 100

Тема 3 ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 14 Класифікація хімічних реакцій 112
§ 15 Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення, відновлення; окисники, відновники 117
§ 16 Складання рівнянь окисно-відновних реакцій, їхнє значення 125
§ 17 Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічні рівняння 133
§ 18 Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників 141
§ 19 Узагальнення знань з неорганічної хімії 153

Тема 4 ПОЧАТКОВІ ПОНЯТТЯ ПРО ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 20 Особливості органічних сполук 160
§ 21 Метан як представник насичених вуглеводнів. Хімічні властивості метану 165
§ 22 Гомологи метану, їхні властивості. Об’ємні відношення газів 176
§ 23 Етен (етилен) і етин (ацетилен). Їхні будова і властивості 187
§ 24 Реакції полімеризації. Поліетилен 196
§ 25 Природний газ, нафта, кам’яне вугілля — природні джерела вуглеводнів 200
§ 26 Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу й гліцеролу 208
§ 27 Етанова (оцтова) кислота 217
§ 28 Поняття про вищі карбонові кислоти. Жири 225
§ 29 Мило, його склад, мийна дія 232
§ 30 Вуглеводи: глюкоза, сахароза 239
§ 31 Вуглеводи: крохмаль і целюлоза 246
§ 32 Амінокислоти. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і битків 255
§ 33 Природні й синтетичні органічні сполуки 265

Тема 5 УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

§ 34 Будова речовин. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій. Взаємозв’язки між речовинами та їхні взаємоперетворення 275
§ 35 Місце хімії серед наук про природу. Хімічна наука й виробництво в Україні. Хімія та екологія. Видатні вчені — творці хімічної науки 280

ДОДАТКИ

Орієнтовні завдання для практичних робіт 287
Практична робота № 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах 287
Практична робота № 2. Розв’язування експериментальних задач 289
Практична робота № 3. Властивості етанової кислоти 290
Практична робота № 4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах 291
Словник 293

15-08-2017, 13:41 5 988