Хімія 9 клас Попель Нова програма

Хімія 9 клас Попель Нова програма

Название учебника: Хімія 9 клас Попель
 
Автор: Попель П., Крикля Л.
 
Издательство: Академія
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 240
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановні дев’ятикласники! 3

1 розділ. Вода. Розчини

§ 1. Суміші речовин. Розчини 5
Домашній експеримент. Виготовлення колоїдних розчинів 10
§ 2. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок 11
§ 3. Утворення розчину 15
§ 4. Кристалогідрати 19
§ 5. Розчинність речовин 25
Для допитливих. Вода — найкращий розчинник для солей 31
Позаурочний експеримент. Вирощування кристалів мідного купоросу 31
§ 6. Електроліти та неелектроліти 32
§ 7. Електролітична дисоціація 37
§ 8. Ступінь електролітичної дисоціації.  
Слабкі та сильні електроліти 43
§ 9. Вода як електроліт. Водневий показник (рН) 47
§ 10. Йонно-молекулярні рівняння 53
§ 11. Реакції обміну між електролітами в розчині 58
Для допитливих. Гідроліз солей 61
Практична робота №1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах 62
§ 12. Якісні реакції на деякі йони 64
Практична робота №2. Розв’язування експериментальних задач 68

2 розділ. Хімічні реакції

§ 13. Класифікація хімічних реакцій 70
§ 14. Окисно-відновні реакції 78
§ 15. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій 84
Для допитливих. Окисно-відновні реакції в батарейках 89
§ 16. Тепловий ефект хімічної реакції 90
Для допитливих. Калорійність харчових продуктів 94
§ 17. Швидкість хімічної реакції 96
Для допитливих. Про умови зберігання харчових продуктів 104

3 розділ Найважливіші органічні сполуки

§ 18. Органічні сполуки. Органічна хімія 105
§ 19. Вуглеводні. Метан 111
§ 20. Гомологи метану 116
Для допитливих. Два бутани, три пентани 121
§ 21. Етилен (етен) і ацетилен (етин) 122
§ 22. Горіння вуглеводнів 126
§ 23. Поліетилен 130
Для допитливих. Тефлон 134
§ 24. Вуглеводні в природі. Застосування вуглеводнів 135
§ 25. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях 142
§ 26. Спирти. Етанол 146
Для допитливих. Як добувають етанол 152
§ 27. Гліцерин (гліцерол) 153
§ 28. Карбонові кислоти. Оцтова (етанова) кислота 156
Для допитливих. Як добувають оцтову кислоту 162
Практична робота №3. Властивості оцтової (етанової) кислоти 162
§ 29. Вищі карбонові кислоти та їхні солі (мила) 164
§ 30. Жири 168
§ 31. Вуглеводи. Глюкоза і сахароза 173
Для допитливих. Фруктоза 180
§ 32. Крохмаль. Целюлоза 180
Домашній експеримент. Виявлення крохмалю в харчових продуктах 185
§ 33. Білки 186
Для допитливих. Структура білків 190
Практична робота №4. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах 191
Для допитливих. Виявлення глюкози в меду 192
§ 34. Природні та синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від забруднення органічними сполуками 192

4 розділ Узагальнення знань з хімії

§ 35. Багатоманітність речовин і хімічних реакцій 198
§ 36. Взаємозв’язки між речовинами та їх взаємоперетворення 205
Для допитливих. Взаємоперетворення простих речовин хімічного елемента 211
§ 37. Місце хімії серед природничих наук. Значення хімії для розвитку людства 211
§ 38. Хімічна наука у світі та в Україні. Видатні хіміки 217
Післямова 222
Відповіді до задач і вправ 223
Словник термінів 228
Предметний покажчик 233
Література для учнів 236
Інтернет-сайти, які містять цікавий матеріал з хімії 236

15-08-2017, 13:40 1 694