Українська література 9 клас Слоньовська Нова програма

Українська література 9 клас Слоньовська Нова програма

Название учебника: Українська література 9 клас Слоньовська
 
Автор: Слоньовська О. та ін.
 
Издательство: Літера ЛТД
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 288
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Вступ 7

УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ

РОЛЬ І МІСЦЕ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ФОЛЬКЛОРІ 10
РОДИННО-ПОБУТОВІ ПІСНІ 13
УКРАЇНСЬКІ НАРОДНІ БАЛАДИ 19

ДАВНЯ УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

ПЕРЕКЛАДНА ЛІТЕРАТУРА КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 23
Взірець перекладної літератури - Біблія 25
Переклади Біблії 30
Енциклопедії знань про людське життя 33
ПАМ'ЯТКИ ОРИГІНАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ КНЯЖОЇ РУСІ-УКРАЇНИ 36
«Повість минулих літ» 36
«Поученіє...» Володимира Мономаха 38
Житійна література Русі-України 40
«Слово о полку Ігоревім, Ігоря, сина Святослава, внука Олега...» 44
РЕНЕСАНС І БАРОКО В ДАВНІЙ УКРАЇНІ 62
Українська література доби Ренесансу 62
Літературні здобутки українського Бароко 66
Історично-мемуарна проза 71
Зв'язок української барокової літератури з музикою, архітектурою, образотворчим та декоративно-ужитковим мистецтвом 78
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА 83
Життя як легенда 83
Творчий доробок Григорія Сковороди 92

НОВА УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Суспільно-історичний, культурний контекст в Україні кінця XVIII - першої половини XIX ст. 100
ІВАН КОТЛЯРЕВСЬКИЙ 107
Життєвий і творчий шлях 107
«Енеїда» - епохальна подія в культурному житті України 112
«Наталка Полтавка» 120
ГРИГОРІЙ КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО 126
ЛІТЕРАТУРА УКРАЇНСЬКОГО РОМАНТИЗМУ 134
Поезія українського романтизму. 134
Становлення нової літератури на західноукраїнських землях 144
МИКОЛА ГОГОЛЬ 149
Життєвий і творчий шлях 149
«Тарас Бульба» 152
ТАРАС ШЕВЧЕНКО 161
Життєвий і творчий шлях 161
Увертюра до творчості 180
Художній світ ранньої ліро-епіки Тараса Шевченка 183
«Було колись - в Україні ревіли гармати...» 186
Поема «Сон» 195
Поема «Кавказ» 204
«І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм в Украйні і не в Украйні моє дружнєє посланіє» 212
Тема жіночої долі у творчості Т. Шевченка 222
Особистісна лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання та після повернення з нього 231
Біблія в житті Шевченка 235
Світова велич українського поета 242
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ 251
Життєвий і творчий шлях 251
Роман «Чорна рада» 255
МАРКО ВОВЧОК 267
Життя й особливості творчості 267
Повість «Інститутка» 270
Підсумковий урок 277
Літературознавчий словник 279

15-08-2017, 11:15 1 042