Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Українська мова 9 клас Заболотний Нова програма

Українська мова 9 клас Заболотний Нова програма

15.08.2017 - 10:21 7 443 0
Українська мова 9 клас Заболотний Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Шановні дев'ятикласники!
Вступ. Розвиток української мови

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ
 § 1. Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення
§ 2. Розділові знаки при порівняльних зворотах, звертаннях, вставних словах, однорідних членах речення
§ 3. Розділові знаки в реченнях з відокремленими членами

ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА
§ 4. Пряма мова
§ 5. Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою
§ 6. Цитата як спосіб передачі чужого мовлення
§ 7. Діалог
§ 8. Узагальнення вивченого з теми «Пряма й непряма мова»

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 9. Складне речення та його ознаки
§ 10. Складносурядне речення та його ознаки
§ 11. Кома і крапка з комою між частинами складносурядного речення
§ 12. Тире між частинами складносурядного речення
§ 18. Узагальнення вивченого з теми «Складносурядне речення»

 
СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 14. Складнопідрядне речення та його ознаки
§ 15. Види складнопідрядних речень
§ 16. Складнопідрядні речення з означальними підрядними частинами
§ 17. Складнопідрядні речення зі з’ясувальними підрядними частинами
§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу
§ 19. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії й ступеня та з підрядними порівняння
§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини та наслідку
§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними частинами мети, умови, допусту
§ 22. Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами
§ 23. Узагальнення вивченого з теми «Складнопідрядне речення»

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 24. Безсполучникове складне речення та його ознаки
§ 25. Кома і крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення
§ 26. Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення
§ 27. Тире між частинами безсполучникового складного речення
§ 28. Узагальнення вивченого з теми «Безсполучникове складне речення»

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО Й БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
§ 29. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком
§ З0. Розділові знаки в складному реченні із сурядним і підрядним зв’язком
§ 31. Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком
§ 32. Узагальнення вивченого з теми «Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку»
 
ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ Й ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(Повторення й узагальнення)
§ 33. Текст і його основні ознаки
§ 34. Будова тексту. Мікротема й абзац
§ 35. Види й засоби міжфразного зв’язку

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 § 36. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)
§ 37. Орфографія
§ 38. Пунктуація

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ
Тема 1. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення
Тема 2. Читання мовчки
Тема 3. Вимоги до мовлення. Діалог
Тема 4. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
Тема 5. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
Тема 6. Усне коротке повідомлення в публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему
Тема 7. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі на суспільну тему
Тема 8. Аудіювання
Тема 9. Ділове мовлення. Заява. Автобіографія
Тема 10. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі на суспільну тему
Тема 11. Письмовий твір-роздум в публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Тема 12. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю
Тема 13. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю
Тема 14. Тези прочитаного (публіцистичної чи науково-пізнавальної статті)
Тема 15. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

ДОДАТКИ
Додаток 1. Основні правила орфографії
Додаток 2. Основні пунктограми
Додаток 3. Словничок синонімів
Додаток 4. Тлумачний словничок
Додаток 5. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань
Додаток в. Відповіді до вправ
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 9 клас Заболотний Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 17.09.2023 - 20:19
Dear in.ua Admin! Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what
Eric
Eric 16.09.2023 - 12:39
Hi in.ua Admin. this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing
Eric
Eric 13.09.2023 - 14:18
Dear in.ua Webmaster. My name’s Eric and I just ran across your website at in.ua... I found it after a quick search, so your SEO’s working out… Content looks pretty good… One thing’s missing
Помогите
Помогите 09.09.2023 - 14:30
Можно пожалуйста ответы на этот учебник?