Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Українська мова 9 клас Заболотний Нова програма

Українська мова 9 клас Заболотний Нова програма

15.08.2017 - 10:21 7 519 0
Українська мова 9 клас Заболотний Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Шановні дев'ятикласники!
Вступ. Розвиток української мови

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО У 8 КЛАСІ
 § 1. Граматична основа речення. Односкладне й двоскладне речення
§ 2. Розділові знаки при порівняльних зворотах, звертаннях, вставних словах, однорідних членах речення
§ 3. Розділові знаки в реченнях з відокремленими членами

ПРЯМА Й НЕПРЯМА МОВА
§ 4. Пряма мова
§ 5. Непряма мова. Заміна прямої мови непрямою
§ 6. Цитата як спосіб передачі чужого мовлення
§ 7. Діалог
§ 8. Узагальнення вивченого з теми «Пряма й непряма мова»

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ ТА ЙОГО ОЗНАКИ. СКЛАДНОСУРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 9. Складне речення та його ознаки
§ 10. Складносурядне речення та його ознаки
§ 11. Кома і крапка з комою між частинами складносурядного речення
§ 12. Тире між частинами складносурядного речення
§ 18. Узагальнення вивченого з теми «Складносурядне речення»

 
СКЛАДНОПІДРЯДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 14. Складнопідрядне речення та його ознаки
§ 15. Види складнопідрядних речень
§ 16. Складнопідрядні речення з означальними підрядними частинами
§ 17. Складнопідрядні речення зі з’ясувальними підрядними частинами
§ 18. Складнопідрядні речення з підрядними частинами місця й часу
§ 19. Складнопідрядні речення з підрядними частинами способу дії й ступеня та з підрядними порівняння
§ 20. Складнопідрядні речення з підрядними частинами причини та наслідку
§ 21. Складнопідрядні речення з підрядними частинами мети, умови, допусту
§ 22. Складнопідрядні речення з кількома підрядними частинами
§ 23. Узагальнення вивченого з теми «Складнопідрядне речення»

БЕЗСПОЛУЧНИКОВЕ СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
§ 24. Безсполучникове складне речення та його ознаки
§ 25. Кома і крапка з комою між частинами безсполучникового складного речення
§ 26. Двокрапка між частинами безсполучникового складного речення
§ 27. Тире між частинами безсполучникового складного речення
§ 28. Узагальнення вивченого з теми «Безсполучникове складне речення»

СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ З РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОЛУЧНИКОВОГО Й БЕЗСПОЛУЧНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ
§ 29. Складне речення із сурядним і підрядним зв’язком
§ З0. Розділові знаки в складному реченні із сурядним і підрядним зв’язком
§ 31. Складне речення із сполучниковим і безсполучниковим зв’язком
§ 32. Узагальнення вивченого з теми «Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку»
 
ТЕКСТ ЯК ОДИНИЦЯ МОВЛЕННЯ Й ПРОДУКТ МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(Повторення й узагальнення)
§ 33. Текст і його основні ознаки
§ 34. Будова тексту. Мікротема й абзац
§ 35. Види й засоби міжфразного зв’язку

УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО
 § 36. Мовні аспекти вивчення речення (порядок слів у реченні, граматична основа, види речень)
§ 37. Орфографія
§ 38. Пунктуація

УРОКИ РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ
Тема 1. Повторення й узагальнення вивченого про мовлення
Тема 2. Читання мовчки
Тема 3. Вимоги до мовлення. Діалог
Тема 4. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
Тема 5. Письмовий докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
Тема 6. Усне коротке повідомлення в публіцистичному стилі на морально-етичну або суспільну тему
Тема 7. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі на суспільну тему
Тема 8. Аудіювання
Тема 9. Ділове мовлення. Заява. Автобіографія
Тема 10. Письмовий твір-роздум у публіцистичному стилі на суспільну тему
Тема 11. Письмовий твір-роздум в публіцистичному стилі на морально-етичну тему
Тема 12. Усний вибірковий переказ тексту наукового стилю
Тема 13. Письмовий вибірковий переказ тексту наукового стилю
Тема 14. Тези прочитаного (публіцистичної чи науково-пізнавальної статті)
Тема 15. Конспект сприйнятого на слух науково-навчального тексту

ДОДАТКИ
Додаток 1. Основні правила орфографії
Додаток 2. Основні пунктограми
Додаток 3. Словничок синонімів
Додаток 4. Тлумачний словничок
Додаток 5. Пояснення щодо виконання деяких видів завдань
Додаток в. Відповіді до вправ
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Українська мова 9 клас Заболотний Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 27.02.2024 - 19:56
Dear in.ua Administrator. Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content.
Eric
Eric 27.02.2024 - 13:15
Dear My name’s Eric and I just found your site in.ua Admin. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Visit https://rushleadgeneration.com for a live demo
Eric
Eric 27.02.2024 - 08:40
Hello in.ua Administrator! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 07:47
To the in.ua Webmaster! I just found your site, quick question… My name’s Eric, I found in.ua after doing a quick search – you showed up near the top of the rankings, so whatever you’re doing for
Eric
Eric 15.02.2024 - 01:41
Dear in.ua Owner! My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least.