Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Фізика 9 клас Засєкіна Нова програма

Фізика 9 клас Засєкіна Нова програма

05.07.2017 - 09:27 1 606 0
Фізика 9 клас Засєкіна Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити
Як користуватися підручником 3

Розділ 1. Магнітні явища

7
§ 1. Магнітні явища. Дослід Ерстеда 8
§ 2. Магнітне поле. Індукція магнітного поля 11
§ 3. Гіпотеза Ампера. Магнітні властивості речовини 13
§ 4. Магнітне поле постійного магніту. Взаємодія магнітів 16
Вправа 1 19
§ 5. Магнітне поле Землі 20
§ 6. Магнітне поле провідника зі струмом 23
Вправа 2 27
§ 7. Електромагніти 28
Вправа 3 33
Лабораторна робота № 7. Складання та випробування електромагніту 34
§ 8. Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера 36
Вправа 4 39
§ 9. Електродвигуни 40
§ 10. Досліди Фарадея. Явище електромагнітної індукції. Індукційний електричний струм 43
Вправа 5 47
Лабораторна робота № 2. Спостереження явища електромагнітної індукції 48
§ 11. Генератори індукційного струму. Промислові джерела електричної енергії 49
Перевірте себе 52
Виконуємо навчальні проекти 54
Підсумки до розділу «Магнітні явища» 55

Розділ 2. Світлові явища

57
§ 12. Джерела й приймачі світла. Швидкість поширення світла 58
Вправа 6 62
§ 13. Світловий промінь і світловий пучок. Закон прямолінійного поширення світла. Сонячне та місячне затемнення 63
Вправа 7 67
§ 14. Відбиття світла. Закон відбиття світла 68
Вправа 8 71
§ 15. Плоске дзеркало 72
Вправа 9 74
Лабораторна робота № 3. Дослідження відбиття світла за допомогою плоского дзеркала 75
§ 16. Заломлення світла на межі поділу двох середовищ. Закони заломлення світла 75
Вправа 10 80
Лабораторна робота № 4. Дослідження заломлення світла 81
§ 17. Розкладання білого світла. Кольори 82
§ 18. Лінзи. Оптична сила й фокусна відстань лінзи. Отримання зображень за допомогою лінзи. Формула тонкої лінзи 85
Вправа 11 92
Лабораторна робота № 5. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої лінзи 94
§ 19. Найпростіші оптичні прилади 95
§ 20. Око як оптичний прилад. Зір і бачення. Вади зору та їх корекція. Окуляри 99
Перевірте себе 102
Виконуємо навчальні проекти 104
Підсумки до розділу «Світлові явища» 105

Розділ 3. Механічні та електромагнітні хвилі

107
§ 21. Виникнення і поширення механічних хвиль 108
Вправа 12 113
§ 22. Звукові хвилі. Швидкість поширення звуку 114
Вправа 13 117
§ 23. Акустичні та фізіологічні характеристики звуку 118
Лабораторна робота № 6. Дослідження звукових коливань різноманітних джерел звуку за допомогою сучасних цифрових засобів 122
§ 24. Електромагнітне поле й електромагнітні хвилі 123
§ 25. Шкала електромагнітних хвиль 127
§ 26. Принцип радіозв’язку. Радіолокація 131
Вправа 14 136
§ 27. Фізичні основи сучасних бездротових засобів зв’язку та комунікацій 137
Перевірте себе 140
Виконуємо навчальні проекти 142
Підсумки до розділу «Механічні та електромагнітні хвилі» 143

Розділ 4. Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики

145
§ 28. Сучасна модель атома. Досліди Резерфорда 146
§ 29. Протонно-нейтронна модель ядра атома. Ядерні сили 150
Вправа 15 152
§ 30. Радіоактивність. Радіоактивні випромінювання 153
§ 31. Правила радіоактивного зміщення 156
Вправа 16 159
§ 32. Активність радіоактивної речовини 159
Вправа 17 162
§ 33. Йонізаційна й біологічна дії радіоактивного випромінювання 162
§ 34. Ізотопи. Використання ізотопів 166
§ 35. Поділ важких ядер. Ланцюгова ядерна реакція поділу 169
Вправа 18 172
§ 36. Ядерний реактор. Атомні електростанції 173
§ 37. Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики 177
§ 38. Термоядерні реакції. Енергія Сонця й зір 180
§ 39. Радіаційний фон. Дозиметрія 183
Перевірте себе 186
Виконуємо навчальні проекти 187
Підсумки до розділу «Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики» 189

Розділ 5. Рух і взаємодія. Закони збереження

191
§ 40. Прискорення. Рівноприскорений рух 192
Вправа 19 195
§ 41. Швидкість і переміщення рівноприскореного руху 196
Вправа 20 202
§ 42. Інерціальні системи відліку. Перший закон Ньютона 203
§ 43. Другий закон Ньютона 206
Вправа 21 210
§ 44. Третій закон Ньютона. Межі застосування законів 211
Вправа 22 214
§ 45. Закон всесвітнього тяжіння 215
Вправа 23 216
§ 46. Рух тіла під дією сили тяжіння 217
Вправа 24 223
§ 47. Рух тіла під дією кількох сил 223
Вправа 25 227
§ 48. Імпульс. Закон збереження імпульсу 227
Вправа 26 232
§ 49. Реактивний рух. Фізичні основи ракетної техніки 233
§ 50. Застосування законів збереження енергії та імпульсу в механічних явищах 236
Вправа 27 239
Лабораторна робота № 7. Вивчення закону збереження механічної енергії 239
§ 51. Фундаментальні взаємодії в природі 241
§ 52. Фундаментальний характер законів збереження в природі 243
Вправа 28 248
§ 53. Еволюція фізичної картини світу 249
§ 54. Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес 253
Перевірте себе 256
Виконуємо навчальні проекти 258
Підсумки до розділу «Рух і взаємодія. Закони збереження» 260

Фізика та екологія

262
Фізика і проблеми безпеки життєдіяльності людини 262
Фізичні основи бережливого природокористування 266
Енергетичні ресурси. Альтернативні джерела енергії 269
Відповіді до вправ 270
Предметний покажчик 271
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Фізика 9 клас Засєкіна Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 05.08.2022 - 23:12
My name’s Eric and I just found your site in.ua. It’s got a lot going for it, but here’s an idea to make it even MORE effective. Talk With Web Visitor – CLICK HERE https://boostleadgeneration.com
Анастасія Малинськая
Анастасія Малинськая 18.03.2022 - 12:27
Почему нету в ГДЗ вправи 394? Очень нужно
Guest
Guest 13.12.2018 - 20:16
зделайте гдз пж