Розділи
Підручники для школи » 9 клас » Хімія 9 клас Ярошенко Нова програма

Хімія 9 клас Ярошенко Нова програма

05.07.2017 - 09:12 2 585 0
Хімія 9 клас Ярошенко Нова програма
Зміст Читати онлайн Завантажити

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1. Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук7
§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини11
§ 3. Властивості основних класів неорганічних сполук15

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 4. Істинні та колоїдні розчини22
§ 5. Поняття про дисперсні системи29
§ 6. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок і розчинність речовин34
§ 7. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, їхня природа41
§ 8. Кристалогідрати. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів45
§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти50
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах56
§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину62
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умовою перебігу яких є утворення осаду. Поняття про молекулярні та йонні рівняння хімічних реакцій68
§ 13. Реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються виділенням газу й утворенням води. їхні йонно-молекулярні рівняння73
§ 14. Виявлення деяких йонів у розчині77
§ 15. Практичне використання знань про реакції йонного обміну. Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах82
§ 16. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач84
§ 17. Завдання різних рівнів складності з теми «Розчини»87

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 18. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції92
§ 19. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення97
§ 20. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів102
§ 21. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції107
§ 22. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників113
§ 23. Експериментальне дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій. Практична робота 3120
§ 24. Оборотні й необоротні реакції122
§ 25. Значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті. Завдання різних рівнів складності з теми «Хімічні реакції»125

Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 26. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними)129
§ 27. Метан, його будова та властивості. Гомологи метану134
§ 28. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів139
§ 29. Горіння вуглеводнів143
§ 30. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями146
§ 31. Поняття про полімери на прикладі поліетилену151
§ 32. Поширення вуглеводнів у природі. Застосування вуглеводнів157
§ 33. Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу та гліцеролу162
§ 34. Етанова (оцтова) кислота167
§ 35. Експериментальне дослідження властивостей етанової кислоти. Практична робота 4. Властивості етанової кислоти171
§ 36. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири172
§ 37. Вуглеводи: глюкоза, сахароза178
§ 38. Крохмаль, целюлоза — природні полімери183
§ 39. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків188
§ 40. Експериментальне дослідження деяких харчових продуктів. Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах192
§ 41. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів194
§ 42. Завдання різних рівнів складності з теми «Найважливіші органічні сполуки»198

Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

§ 43. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу200
§ 44. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства206
§ 45. Хімічна наука та виробництво в Україні. Видатні вчені — творці хімічної науки212
Післямова216
Словник основних хімічних термінів і понять217
Іменний покажчик219
Предметний покажчик220
Відповіді до розрахункових задач222
Додаток223
На цій сторінці ви можете безкоштовно завантажити Хімія 9 клас Ярошенко Нова програма.
Коментарі
Натисніть на зображення, щоб оновити код, якщо він нерозбірливий
Відкрити бічну панель
Коментарі
Eric
Eric 28.11.2022 - 22:51
Cool website! My name’s Eric, and I just found your site - in.ua - while surfing the net. You showed up at the top of the search results, so I checked you out. Looks like what you’re doing is pretty
Eric
Eric 25.11.2022 - 05:39
Hey, this is Eric and I ran across in.ua a few minutes ago. Looks great… but now what? By that I mean, when someone like me finds your website – either through Search or just bouncing around – what
Eric
Eric 22.11.2022 - 15:16
Hi, my name is Eric and I’m betting you’d like your website in.ua to generate more leads. Here’s how: Talk With Web Visitor is a software widget that’s works on your site, ready to capture any
Eric
Eric 16.11.2022 - 11:31
My name’s Eric and I just came across your website - in.ua - in the search results. Here’s what that means to me… Your SEO’s working. You’re getting eyeballs – mine at least. Your content’s
Eric
Eric 14.11.2022 - 23:25
Hi, Eric here with a quick thought about your website in.ua... I’m on the internet a lot and I look at a lot of business websites. Like yours, many of them have great content. But all too often,