Геометрія 9 клас Бурда Нова програма

Геометрія 9 клас Бурда Нова програма

Название учебника: Геометрія 9 клас Бурда
 
Автор: М. І. Бурда, Н. А. Тарасенкова
 
Издательство: Оріон
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 224
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Дорогі учні! 4

Розділ 1. МЕТОД КООРДИНАТ НА ПЛОЩИНІ

6
§ 1. Декартові координати на площині 8
§ 2. Координати середини відрізка 14
§ 3. Синус, косинус і тангенс кутів від 0° до 180° 19
§ 4. Основні тотожності для sin a, cos а, tg а 26
§ 5. Поняття рівняння фігури. Рівняння кола 32
§ 6. Рівняння прямої 38
Перевірте, як засвоїли матеріал розділу 1 47

Розділ 2. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

48
§ 7. Поняття вектора 50
§ 8. Дії над векторами 57
§ 9. Координати вектора 67
§ 10. Скалярний добуток векторів 73
Перевірте, як засвоїли матеріал розділу 2 81

Розділ 3. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

82
§ 11. Теорема синусів 84
§ 12. Теорема косинусів 90
§ 13. Розв’язування трикутників 95
§ 14. Формули площі трикутника 103
Перевірте, як засвоїли матеріал розділу 3 109

Розділ 4. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА

110
§ 15. Правильні многокутники 112
§ 16. Формули для радіусів описаних і вписаних кіл правильних многокутників 118
§ 17. Довжина кола. Довжина дуги кола 127
§ 18. Площа круга та його частин 133
Перевірте, як засвоїли матеріал розділу 4 141

Розділ 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

142
§ 19. Переміщення 144
§ 20. Симетрія відносно точки і прямої 148
§ 21. Поворот 156
§ 22. Паралельне перенесення 160
§ 23. Перетворення подібності 164
Перевірте, як засвоїли матеріал розділу 5 173
ДЛЯ ТИХ, ХТО ХОЧЕ ЗНАТИ БІЛЬШЕ 174
ГОТУЄМОСЬ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 186
ГОТУЄМОСЯ ДО ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 191
ДОДАТКИ 207
ВІДПОВІДІ ТА ВКАЗІВКИ 209
ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК 223

5-07-2017, 09:10 1 471