Історія України 9 клас Гісем Нова програма

Історія України 9 клас Гісем Нова програма

Название учебника: Історія України 9 клас Гісем
 
Автор: О. В. Гісем, О. О. Мартинюк
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 288
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Шановні дев'ятикласники і дев'ятикласниці3
§ 1. Вступ до історії України кінця XVIII — початку XX ст.5

Розділ І. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 2. Наддніпрянська Україна у складі Російської імперії10
§ 3. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин цієї доби16
§ 4. Соціально-економічний розвиток Наддніпрянської України24
§ 5. Початок українського національного відродження33
§ 6. Російський та польський визвольні рухи. Соціальні протести41
Практичне заняття. Програмові документи Кирило-Мефодіївського братства. Т. Шевченко та український національний рух49
Узагальнення знань за розділом І52

Розділ II. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 7. Західноукраїнські землі у складі Австрійської імперії53
§ 8. Початок українського національного відродження63
§ 9. Європейська революція 1848—1849 рр. на західноукраїнських землях68
Практичне заняття. Альманах «Русалка Дністровая». Галицько-руська матиця77
Узагальнення знань за розділом II80

Розділ III. Культура України кінця XVIII — першої половини XIX ст.

§ 10. Культура України. Розвиток освіти, науки та літератури81
§ 11. Культура України. Розвиток театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури89
Практичне заняття. Повсякденне життя96
Наш край наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.104
Узагальнення знань за розділом III106

Розділ IV. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

§ 12. Наддніпрянська Україна в системі тогочасних міжнародних відносин107
§ 13. Ліквідація кріпацтва та реформи 60—70-х рр. XIX ст.113
§ 14. Особливості модернізації промисловості й сільського господарства122
§ 15. Місто і село: життя в пореформену добу130
§ 16. Український національний рух наприкінці 50-х — у 60-х рр. XIX ст.140
§ 17. Український національний рух наприкінці 60-х — у 90-х рр. XIX ст.149
§ 18. Національне відродження кримських татар. Соціал-демократичний та земський рухи159
Практичне заняття. Культурницький етап національного відродження на українських землях у складі Російської імперії: суспільні виклики166
Узагальнення знань за розділом IV166

Розділ V. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§ 19—20. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.168
§ 21. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях у 60—80-ті рр. XIX ст.178
§ 22. Радикальний рух у Галичині. Особливості суспільно-політичного життя в Буковині та Закарпатті в другій половині XIX ст.188
Практичне заняття. Особливості культурницького та політичного етапів національного відродження на західноукраїнських землях199
Наш край у другій половині XIX ст.199
Узагальнення знань за розділом V201

Розділ VI. Українські землі у складі Російської імперії на початку XX ст.

§ 23. Соціально-економічний розвиток українських земель202
§ 24. Суспільно-політичне життя в Наддніпрянській Україні210
§ 25. Події революції 1905—1907 рр. на українських землях216
§ 26. Наддніпрянська Україна в 1907—1914 рр.226
Практичне заняття. Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій Наддніпрянщини235
Узагальнення знань за розділом VI236

Розділ VII. Західноукраїнські землі у складі Австро-Угорської імперії на початку XX ст.

§ 27. Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель на початку XX ст.237
§ 28—29. Суспільно-політичне життя на західноукраїнських землях на початку XX ст.240
Практичне заняття. Вплив греко-католицької церкви на піднесення національної свідомості населення західноукраїнських земель249
Узагальнення знань за розділом VII252

Розділ VIII. Культура України в середині XIX — на початку XX ст.

§ 30—31. Розвиток освіти й науки253
§ 32. Українська література, театр, музика в другій половині XIX — на початку XX ст.263
§ 33. Українське образотворче мистецтво та архітектура в другій половині XIX — на початку XX ст.269
Практичне заняття. Традиції та побут української сім’ї274
Наш край на початку XX ст.278
Узагальнення знань за розділом VIII279
Узагальнення за курсом280
Плани-схеми для самостійної роботи з підручником і додатковою літературою281
Основні терміни та поняття282
Основні події284

10-05-2017, 13:00 16 315