Хімія 9 клас Григорович Нова програма

Хімія 9 клас Григорович Нова програма

Название учебника: Хімія 9 клас Григорович
 
Автор: О. В. Григорович
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Повторення найважливіших питань курсу хімії 8 класу 5
§ 1. Склад і властивості основних класів неорганічних сполук 5
§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини 11

Тема 1. Розчини

§ 3. Поняття про дисперсні системи. Колоїдні та істинні розчини 17
Домашній експеримент №1 24
§ 4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. Кристалогідрати 25
§ 5. Поняття про водневий зв’язок 31
§ 6. Розчинність речовин, її залежність від різних чинників 34
§ 7. Характеристики розчинів 39
§ 8. Електроліти й неелектроліти. Електролітична дисоціація 44
§ 9. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах 50
§ 10. Сильні й слабкі електроліти. Ступінь електролітичної дисоціації 55
§ 11. Кислотність середовища. Поняття про рН розчину 60
Лабораторні досліди № 1-3 65
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій 68
Лабораторні досліди № 4-6 74
Практична робота № 1 76
§ 13. Виявлення йонів у розчинах 77
Лабораторні досліди № 7-9 80
Практична робота № 2 82

Тема 2. Хімічні реакції

§ 14. Ступінь окиснення елементів 84
§ 15. Окисно-відновні реакції 88
§ 16. Окисники й відновники 95
§ 17. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Метод електронного балансу 100
§ 18. Тепловий ефект хімічних реакцій 107
§ 19. Термохімічні рівняння реакцій 113
§ 20. Швидкість хімічної реакції 116
Лабораторний дослід № 10 124
Практична робота № 3 127
§ 21. Класифікація хімічних реакцій 128

Тема 3. Початкові поняття про органічні сполуки

§ 22. Вступ до органічної хімії 132
§ 23. Метан — найпростіший вуглеводень 138
§ 24. Гомологи метану — насичені вуглеводні 143
§ 25. Властивості метану та його гомологів, їх застосування 147
§ 26. Співвідношення об’ємів газів у хімічних реакціях 152
§ 27. Етен і етин — ненасичені вуглеводні 155
§ 28. Поняття про полімери. Поліетилен 161
§ 29. Природні джерела вуглеводнів 166
§ 30. Етиловий спирт 172
§ 31. Отруйність метанолу та етанолу 177
§ 32. Гліцерол 179
Лабораторний дослід № 11 182
§ 33. Карбонові кислоти. Етанова кислота 184
Практична робота № 4 189
§ 34. Вищі карбонові кислоти. Мило 190
Домашній експеримент №2 195
§ 35. Жири 196
§ 36. Вуглеводи: глюкоза та сахароза 202
Лабораторний дослід № 12 209
§ 37. Вуглеводи: крохмаль та целюлоза 210
Лабораторні досліди № 13, 14 214
Домашній експеримент № 3 215
Практична робота № 5 216
§ 38. Білки та амінокислоти 218
§ 39. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів 224

Тема 4. Узагальнення знань з хімії

§ 40. Значення хімії в житті суспільства. Роль хімії для забезпечення сталого розвитку 231
§ 41. Місце хімії в системі наук 234
§ 42. Хімічна наука в Україні 239
§ 43. Хімічне виробництво в Україні 245
Додатки
Розрахункові формули, що використовують у хімії 251
Характерні ступені окиснення деяких елементів 251
Відповіді на розрахункові задачі 252
Алфавітний покажчик 253

10-05-2017, 12:37 3 474