Геометрія 9 клас Єршова Нова програма

Геометрія 9 клас Єршова Нова програма

Название учебника: Геометрія 9 клас Єршова
 
Автор: А. П. Єршова, В. В. Голобородько, О. Ф. Крижановський, С. В. Єршов
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 256
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3

Розділ І. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТРИКУТНИКІВ

§ 1. Тригонометричні функції кутів від 0° до 180° 7
§ 2. Теорема косинусів та наслідки з неї 15
§ 3. Теорема синусів та наслідки з неї 21
§ 4. Розв’язування трикутників 26
§ 5. Застосування тригонометричних функцій до знаходження площ 34
Підсумки розділу 1 43
Історична довідка 50
Математичні олімпіади. Українські математичні олімпіади школярів 52
Готуємось до ДПА. Тест 1 54

Розділ II. КООРДИНАТИ НА ПЛОЩИНІ

§ 6. Найпростіші задачі в координатах 57
§ 7. Рівняння кола і прямої 64
§ 8. Метод координат 73
Підсумки розділу II 81
Історична довідка 85
Математичні олімпіади. М. Й. Ядренко 86
Готуємось до ДПА. Тест 2 88

Розділ III. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

§ 9. Переміщення 91
§ 10. Центральна та осьова симетрії 98
§ 11. Поворот і паралельне перенесення 106
§ 12. Подібність фігур 117
Для тих, хто хоче знати більше
§ 13. Метод геометричних перетворень 125
Підсумки розділу III 133
Історична довідка 138
Математичні олімпіади. В. М. Лейфура 140
Готуємось до ДПА. Тест 3 142

Розділ IV. ВЕКТОРИ НА ПЛОЩИНІ

§ 14. Початкові відомості про вектори 145
§ 15. Додавання і віднімання векторів 154
§ 16. Множення вектора на число. Скалярний добуток векторів 162
Для тих, хто хоче знати більше
§ 17. Векторний метод 173
Підсумки розділу IV 182
Історична довідка 187
Математичні олімпіади. В. А. Ясінський 188
Готуємось до ДПА. Тест 4 190

Розділ V. ПРАВИЛЬНІ МНОГОКУТНИКИ. ДОВЖИНА КОЛА. ПЛОЩА КРУГА

§ 18. Вписане й описане кола правильного многокутника 193
§ 19. Довжина кола і площа круга 204
Підсумки розділу V 215
Історична довідка 220
Математичні олімпіади. Міжнародні олімпіади для школярів 222
Готуємось до ДПА. Тест 5 224
Готуємось до ДПА. Задачі на повторення курсу геометрії 7-9 класів 225
Для тих, хто хоче знати більше. Додатки 227
Додаток 1. Паралельне перенесення в декартовій системі координат 227
Додаток 2. Накладання, переміщення, подібність 229
Додаток 3. Довжина кола і площа круга 232
Довідкові матеріали 237
Таблиця значень тригонометричних функцій 237
Таблиця квадратів натуральних чисел від 1 до 99 239
Теми навчальних проектів 240
Відповіді та вказівки 242
Предметний покажчик 251

10-05-2017, 12:36 2 850