Географія 9 клас Гілецький Нова програма

Географія 9 клас Гілецький Нова програма

Название учебника: Географія 9 клас Гілецький
 
Автор: Й. Р. Гілецький, Р. Р. Сливка, Я. Д. Атаманюк, Р. Д. Чобан
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 208
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова 3
ВСТУП 5

РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

9
Тема 1. Національна економіка 10
§ 1. Національна економіка та економічний розвиток 10
§ 2. Секторальна модель економіки та суспільна організація виробництва 12
§ 3. Чинники розміщення та форми просторової організації національної економіки 16
Тема 2. Світове господарство 19
§ 4. Спеціалізація території та світове господарство 19
§ 5. Типи економічних систем та типізація країн світу 22
§ 6. Багаторівневість світового господарства та його просторова структура 28
§ 7. Сучасні тенденції розвитку світового господарства 30
§ 8. Глобалізація та економічна інтеграція у функціонуванні міжнародної економіки 34

РОЗДІЛ II. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

37
Тема 1. Сільське господарство 38
§ 9. Сучасне сільське господарство у світі 38
§ 10. Складові сільського господарства. Вплив природних чинників на аграрне виробництво 41
§ 11. Сільське господарство України. Структура сільськогосподарських угідь та географія вирощування основних культур 45
§ 12. Тваринництво. Зональна спеціалізація сільського господарства України 49
§ 13. Сільське господарство світу та його просторова організація 53
Тема 2. Лісове господарство 59
§ 14. Лісове господарство. Основні лісові пояси світу. Лісозабезпеченість. Лісове господарство в Україні 59
Тема 3. Добувна промисловість 63
§ 15. Класифікація мінеральних ресурсів за використанням. Забезпеченість країн мінеральними ресурсами 63
§ 16. Видобування паливних мінеральних ресурсів у світі та в Україні 67
§ 17. Видобування металічних руд у світі та в Україні 75
§ 18. Видобування мінеральної нерудної сировини в країнах світу 79

РОЗДІЛ III. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

83
Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії 84
§ 19. Значення електроенергетики. Типи електростанцій, основні чинники їх розміщення. Паливно-енергетичний баланс 84
§ 20. Електроенергетика України 88
§ 21. Електроенергетика світу та окремих країн 91
Тема 2. Металургійне виробництво 94
§ 22. Сучасне металургійне виробництво та чинники його розміщення 94
§ 23. Металургійне виробництво в Україні 99
§ 24. Металургійне виробництво світу та окремих країн 102
Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу 106
§ 25. Значення, особливості та чинники розміщення хімічного виробництва 106
§ 26. Хімічне виробництво в Україні та світі 109
§ 27. Виробництво деревини й паперу в Україні та світі 113
Тема 4. Виробництво машин та устаткування 116
§ 28. Машинобудування в сучасному світі 116
§ 29. Машинобудування в Україні 119
§ 30. Машинобудування світу, регіонів, країн 122
Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття 126
§ 31. Особливості текстильного, швейного, шкіряного та взуттєвого виробництва в Україні 126
§ 32. Найбільші на світовому ринку країни-виробники та країни-експортери тканин, одягу та взуття 129
Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв 132
§ 33. Чинники розміщення підприємств, що виробляють харчові продукти. Харчова промисловість в Україні 132
§ 34. Виробництво продуктів харчування у світі та окремих країнах 136

РОЗДІЛ IV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

141
Тема 1. Транспорт 142
§ 35. Транспорт, його види та роль у національній і світовій економіці 142
§ 36. Транспорт України. Міжнародні транспортні коридори на території України 144
§ 37. Транспорт світу. Міжнародні транспортні коридори 150
Тема 2. Торгівля 155
§ 38. Торгівля, її форми та показники. Торгівля в Україні 155
§ 39. Світовий ринок товарів і послуг. Напрямки зовнішньоторговельних зв’язків та міжнародні організації 159
Тема 3. Туризм 163
§ 40. Туризм як складова національної економіки, його види та чинники розвитку. Туризм в Україні 163
§ 41. Міжнародний туризм. Основні туристичні регіони світу. Країни світу з найбільшою кількістю об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО 170
Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я 176
§ 42. Роль науки й освіти в суспільстві. Найвідоміші центри науки та охорони здоров’я в Україні й світі 176
Тема 5. Фінансова діяльність. Комп'ютерне програмування 181
§ 43. Фінансові послуги у світі та Україні 181
§ 44. Аутсорсинг. Аутсорсинг інформаційних технологій 186

РОЗДІЛ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

189
Тема Глобальні проблеми людства 190
§ 45. Глобальні проблеми людства та причини їх виникнення 190
§ 46. Демографічна та продовольча проблеми. Подолання відсталості країн, що розвиваються. Сталий розвиток 195
Словник понять і термінів 201

10-05-2017, 12:07 1 140