Географія 9 клас Довгань Нова програма

Географія 9 клас Довгань Нова програма

Название учебника: Географія 9 клас Довгань
 
Автор: Г. Д. Довгань, О. Г. Стадник 
 
Издательство: Ранок
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 272
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Передмова

Вступ

§ 1. Економічна географія в системі географічних наук

Розділ І. Національна економіка та світове господарство

Тема 1. Національна економіка
§ 2. Національна економіка
§ 3. Секторальна модель економіки країни
§ 4. Чинники розміщення виробництва
§ 5. Суспільна організація виробництва та просторова організація національної економіки
Тема 2. Світове господарство
§ 6. Світове господарство та міжнародний поділ праці
§ 7. Типи економічних систем
§ 8. Типи країн за рівнем економічного розвитку
§ 9. Сучасне світове господарство
§ 10. Транснаціональні корпорації

Розділ II. Первинний сектор господарства

Тема 1. Сільське господарство
§ 11. Сільське господарство як складова первинного сектору
§ 12. Аграрні відносини
§ 13. Розвиток та розміщення рослинництва в Україні
§ 14. Структура та розміщення тваринництва. Зональна спеціалізація сільського господарства України
§ 15. Географія світового сільського господарства
Тема 2. Лісове господарство
§ 16. Лісове господарство
Тема 3. Добувна промисловість
§ 17. Мінеральні ресурси. Ресурсозабезпеченість
§ 18. Видобування мінерального палива
§ 19. Видобування металевих руд
§ 20. Видобуток неметалевої сировини

Розділ III. Вторинний сектор господарства

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії
§ 21. Електроенергетика. Виробництво та постачання електроенергії в Україні
§ 22. Електроенергетика світу
Тема 2. Металургійне виробництво
§ 23. Чорна металургія України
§ 24. Кольорова металургія України
§ 25. Металургійне виробництво світу
Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу
§ 26. Хімічне виробництво
§ 27. Географія хімічної промисловості
§ 28. Обробка та переробка деревини. Виробництво паперу
Тема 4. Виробництво машин та устаткування
§ 29. Виробництво машин та устаткування
§ 30. Транспортне й точне машинобудування
§ 31. Машинобудування світу
Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття
§ 32. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі
§ 33. Народні промисли в Україні
Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв
§ 34. Харчові продукти та їх виробництво в Україні
§ 35. Виробництво харчових продуктів у світі

Розділ IV. Третинний сектор господарства

Тема 1. Транспорт
§ 36. Роль транспорту та його види
§ 37. Транспорт України
§ 38. Транспорт світу
Тема 2. Торгівля
§ 39. Торгівля як вид послуг. Торгівля в Україні
§ 40. Світова торгівля
Тема 3. Туризм
§ 41. Туризм та його види. Туризм в Україні
§ 42. Міжнародний туризм
Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров’я
§ 43. Наука. Освіта. Охорона здоров’я
Тема 5. Фінансова діяльність. Комп’ютерне програмування
§ 44. Фінансові послуги
§ 45. Комп’ютерне програмування. Аутсорсинг

Розділ V. Глобальні проблеми людства

§ 46. Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму. Екологічна проблема
§ 47. Глобальні проблеми людства: сировинна та енергетична, демографічна, продовольча, подолання відсталості країн, що розвиваються
§ 48. Україна та глобальні проблеми людства. Взаємозв’язок глобальних проблем. Сталий розвиток
Основні терміни та поняття

10-05-2017, 12:05 3 412