Географія 9 клас Кобернік Нова програма

Географія 9 клас Кобернік Нова програма

Название учебника: Географія 9 клас Кобернік
 
Автор: Кобернік С.Г., Коваленко Р.Р.
 
Издательство: Абетка
 
Год: 2017
 
Язык: украинский
 
Страниц: 288
 
  • Содержание
  • Скачать
  • Читать онлайн
  • Комментарии
Як працювати з підручником 3

ВСТУП

§ 1. Економічна географія в системі географічних наук 4

РОЗДІЛ І. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО

Тема 1. Національна економіка
§ 2. Національна економіка та показники її економічного розвитку 9
§ 3. Секторальна модель економіки 16
§ 4. Форми суспільної та просторової організації виробництва 21
§ 5. Чинники розміщення виробництва 26
Тема 2. Світове господарство
§ 6. Міжнародний географічний поділ праці і світове господарство 30
§ 7. Типи економічних систем 35
§ 8. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку 42
§ 9. Сучасні тенденції розвитку світового господарства 50

РОЗДІЛ II. ПЕРВИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. Сільське господарство
§ 10. Сільське господарство, його значення в сучасному світі 59
§ 11. Виробничі зв'язки та проблеми сільського господарства. Сільське господарство України 66
§ 12. Рослинництво України 71
§ 13. Тваринництво та рибне господарство України 79
§ 14. Сільське господарство світу 84
Тема 2. Лісове господарство
§ 15. Лісове господарство світу й України 92
Тема 3. Видобувна промисловість
§ 16. Мінеральні ресурси. Видобування вугілля, нафти і природного газу в світі 96
§ 17. Видобування кам'яного вугілля, нафти та природного газу в Україні 104
§ 18. Видобування металічних руд та нерудної сировини в світі 111
§ 19. Видобування металічних руд та нерудної сировини в Україні 116

РОЗДІЛ III. ВТОРИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. Виробництво та постачання електроенергії
§ 20. Значення та структура електроенергетики 121
§ 21. Електроенергетика України 127
§ 22. Електроенергетика світу 134
Тема 2. Металургійне виробництво
§ 23. Значення та структура металургійного виробництва 139
§ 24. Металургійне виробництво в Україні 145
§ 25. Кольорова металургія України 149
§ 26. Металургійне виробництво світу 153
Тема 3. Хімічне виробництво. Виробництво деревини, паперу
§ 27. Значення та особливості технологій хімічного виробництва 159
§ 28. Хімічне виробництво в Україні та світі 166
§ 29. Виробництво деревини й паперу 172
Тема 4. Виробництво машин та устаткування
§ 30. Роль та структура машинобудування 178
§ 31. Машинобудування в Україні 184
§ 32. Машинобудування світу 191
Тема 5. Виробництво тканин, одягу, взуття
§ 33. Особливості виробничого процесу та чинники розміщення підприємств з виробництва тканин, одягу, взуття 198
§ 34. Виробництво тканин, одягу, взуття в Україні та світі 203
§ 35. Народні промисли 209
Тема 6. Виробництво харчових продуктів, напоїв
§ 36. Виробництво харчових продуктів та напоїв в Україні 214
§ 37. Виробництво харчових продуктів та напоїв в Україні (продовження). Традиційні виробництва харчових продуктів окремих країн світу 218

РОЗДІЛ IV. ТРЕТИННИЙ СЕКТОР ГОСПОДАРСТВА

Тема 1. Транспорт
§ 38. Значення та структура сфери послуг. Послуги зв'язку та транспорту 224
§ 39. Транспорт України 228
§ 40. Транспорт світу 237
Тема 2. Торгівля
§ 41. Торгівля як вид послуг 244
§ 42. Зовнішня торгівля України 247
Тема 3. Туризм
§ 43. Туризм як складник національної економіки 252
§ 44. Туризм в Україні. Міжнародний туризм 257
Тема 4. Наукова діяльність. Освіта. Охорона здоров'я
§ 45. Освіта і наука. Охорона здоров'я 262
Тема 5. Фінансова діяльність. Комп'ютерне програмування
§ 46. Фінансові та аутсорсингові послуги 266

РОЗДІЛ V. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА

§ 47. Поняття про глобальні проблеми людства. Проблема війни і миру. Проблема тероризму 272
§ 48. Екологічна проблема. Сировинна й енергетична проблеми. Демографічна та продовольча проблеми 277
§ 49. Проблема освоєння Світового океану. Проблема подолання відсталості країн, що розвиваються. Глобальні прогнози 282

10-05-2017, 12:04 1 413